1. bookVolume 51 (2021): Issue 2 (June 2021)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
26 Feb 2008
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Diagnostyka łopatek turbinowych w oparciu o oszacowanie funkcji odpowiedzi częstotliwościowej

Online veröffentlicht: 17 Jul 2021
Seitenbereich: 63 - 78
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
26 Feb 2008
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. Antoniewicz J.: Automatyka. WNT. (in Polish) Warszawa 1973. Search in Google Scholar

2. Beauchamp K.G.: Przetwarzanie sygnałów metodami analogowymi i cyfrowymi. WNT. (in Polish) Warszawa 1978. Search in Google Scholar

3. Bodner W.A.: Automatyka silników lotniczych. WMON. (in Polish) Warszawa 1958. Search in Google Scholar

4. Bracewell R.: Przekształcenie Fouriera i jego zastosowania. WNT. (in Polish) Warszawa 1968. Search in Google Scholar

5. Findeisen W.: Automatyka. Poradnik Inżyniera. WNT. (in Polish) Warszawa 1973. Search in Google Scholar

6. Franks L.E.: Teoria sygnałów. PWN. (in Polish) Warszawa 1975. Search in Google Scholar

7. Grądzki R., Borowczyk H., Lindstedt P.: Parametryczna metoda diagnozowania łopatki z eliminacją niemierzalnych czynników otoczenia . Problemy Badań Eksploatacji Techniki Lotniczej. Tom 8. Wyd. ITWL. (in Polish) Warszawa 2012. Search in Google Scholar

8. Kotowski A., Lindstedt P.: The using of signals of impulse acoustic response in tests of rotor blades in stationary conditions. ISCORMA 4 Calgary Alberta Canada 2007. Search in Google Scholar

9. Krasowsk А.А., Pospiełow G.S.: Podstawy automatyki i cybernetyki technicznej. WNT. (in Polish) Warszawa 1965. Search in Google Scholar

10. Kurowski W.: Podstawy teoretyczne komputerowego miernictwa systemów mechanicznych. Wydawnictwa Politechniki Białostockiej. (in Polish) Białystok 1994. Search in Google Scholar

11. Maksimov W., Jegorov N., Karasev W.: Izmierienije, obrabotka i analiz bystropriemiennych processow w maszynach. (in Russian: Measurement, treatment and analysis quick changing processes in machines) Maszynostrojenije, 1987. Search in Google Scholar

12. Osiowski J.: Zarys rachunku operatorowego. WNT. (in Polish) Warszawa 1982. Search in Google Scholar

13. Pełczewski W.: Teoria sterowania. WNT. (in Polish) Warszawa 1980. Search in Google Scholar

14. Rokicki E., Lindstedt P., Manerowski J., Spychała J.: The concept of monitoring blades of rotor machines with the identifications of their vibration frequency. Journal of Konbin, No. 44, 2017, DOI 10.1515/jok-2017-0080. Search in Google Scholar

15. Szopliński Z.: Badanie i projektowanie układów regulacji. WNT. (in Polish) Warszawa 1975. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo