1. bookVolumen 23 (2012): Heft 1 (September 2012)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
Erstveröffentlichung
26 Feb 2008
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

The Dependability Evaluation of Railbuses / Ocena Niezawodności Autobusów Szynowych

Online veröffentlicht: 15 Nov 2013
Volumen & Heft: Volumen 23 (2012) - Heft 1 (September 2012)
Seitenbereich: 145 - 156
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
Erstveröffentlichung
26 Feb 2008
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

[1] Dokumentacja Systemu Utrzymania. Autobus szynowy typu X.Search in Google Scholar

[2] Gołąbek A. (pr. zbior.): Niezawodność autobusów. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993.Search in Google Scholar

[3] Legutko S.: Podstawy eksploatacji maszyn. i urządzeń. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo