1. bookVolumen 67 (2018): Heft 1 (September 2018)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Non-native fish species in River Odra and Morava basins in the Czech Republic

Online veröffentlicht: 19 Sep 2018
Volumen & Heft: Volumen 67 (2018) - Heft 1 (September 2018)
Seitenbereich: 81 - 96
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Adámek Z. & Kouřil J. (1996): Nepůvodní druhy ryb posledních let v České republice z hlediska původní ichtyofauny (Alien fish species in the Czech Republic in recent years from the native ichthyofauna point of view) – Biodiverzita ichtyofauny ČR (I): 34-41.Search in Google Scholar

Allendorf F.W. (1991): Ecological and genetic effects of fish introductions: synthesis and recommendations – Can. J. Fish Aquat. Sci. 48 (Suppl. 1): 178-181.10.1139/f91-318Search in Google Scholar

Baruš V. & Oliva O. (eds) (1995): Mihulovci, Petromysontes a ryby, Osteichthyes (1) a (2). Fauna ČR a SR, Academia Praha, sv.28/1 a 28/2, 624 + 628 pp.Search in Google Scholar

Blachuta J. & Kusnierz J. (1995): Odra jako korytarz ekologiczny – analýza ichtyofaunystycna. In: Jankowski K. & Swierlosz (red): Odra jako korytarz ekologicny. Stan, funcjonowanie, zagroženia. IUCN- Poland, Warszawa: 100-115.Search in Google Scholar

Bogutskaya N.G. & Naseka A.M. (2002): An overview of nonindigenous fishes in inland waters of Russia. – Proc. Zool. Inst., Russ. Acad. Sci. 296: 21-30.Search in Google Scholar

Canon H. (1927): Tiere der Heimat. Ein Beitrag zur Tiergeographie des böhmisch-mährischen Höhenzuges. Jihlava, 189 pp.Search in Google Scholar

Carpentier A., Gozlan R.E., Cucheriusset J., Pailisson J.M. & Marion L. (2007): Is topmouth gudgeon Pseudorasbora parva responsible for the decline in sunbleak Leucaspius delineatus populations? – J. Fish Biol. 71: 274-278.10.1111/j.1095-8649.2007.01671.xSearch in Google Scholar

Copp G.H., Bianco P.G., Bogutskaya N.G., et al. (2005): To be, or not to be, a non-native freshwater fish? – J. Appl. Ichtyol. 24: 242-262.10.1111/j.1439-0426.2005.00690.xSearch in Google Scholar

Cowx I.G. (1997): Introduction of fish species into European fresh waters. Economic successes or ecological disasters? – Bull. Franc. Peche et Piscicul. 344-345: 57-77.Search in Google Scholar

Dyk V. (1952): Současný výskyt ryb v řece Moravice (The current fish occurrences in River Moravice). – Příloha přírodověd. sborníku Ostravského kraje 13 (3-4): 1-24.Search in Google Scholar

Efford I.E., Garcia C.M. & Wiliams J. D. (1997): Facing the challenges invasive alien species in North America. – Global Biodiversity 7: 25-30.Search in Google Scholar

Ferguson M.M. (1990): The genetic impact of introduced fishes on native species. – Can. J. Zool. 68: 1053-1057.Search in Google Scholar

Garcia-Berthou E. (2007): The characteristics of invasive fishes: what has been learned so far? – J. Fish Biol. 71 (Suppl. D): 33-55.10.1111/j.1095-8649.2007.01668.xSearch in Google Scholar

Gido K.B. & Brown J. H. (1999): Invasion of North American drainages by alien fish species. – Freshwater Biology 42: 387-399.10.1046/j.1365-2427.1999.444490.xSearch in Google Scholar

Gozlan R.E., St. Hilaire, Feist S., Martin S.W. & Kent M.I. (2005): Disease threat to European fish. – Nature 435: 1046.10.1038/4351046a15973399Search in Google Scholar

Gozlan R.E. 2008. Introduction of non native freshwater fish: is it all bad? Fish and Fisheries 9:106–115.10.1111/j.1467-2979.2007.00267.xSearch in Google Scholar

Gozlan R.E., Britton J.R., Cowx I. & Coop G.H. (2010a): Current knowlwdge on non native freshwatter fish introductions. - Journal of Fish Biology 76: 751-786.10.1111/j.1095-8649.2010.02566.xSearch in Google Scholar

Gozlan R.E., Andreou D., Asaeda T., et al. (2010b): Pan-continental invasion of Pseudorasbora parva: towards a better understanding of freschwater fish invasions. - Fish and Fisheries 11:315-340.10.1111/j.1467-2979.2010.00361.xSearch in Google Scholar

Grabowska J. & Przybylski M. (2015): Life-history traits of non-native freshwater fish invaders differentiate them from natives in the Central European bioregion. – Rev Fish Fish Biol 25: 165.10.1007/s11160-014-9375-5Search in Google Scholar

Hanel L. (2003): Komentovaný přehled mihulí a ryb České republiky (Commented review of lampreys and fishes in the Czech Republic) – Bull. Lampetra V, ZO ČSOP Vlašim: 27-67.Search in Google Scholar

Hanel L. & Lusk S. 2005:Ryby a mihule České republiky. Rozšíření a ochrana. ZOČSOP Vlašim, 447 pp.Search in Google Scholar

Hanel L. & Lusk S. (2012): Biodiverzita ichtyofauny. In: Machar I., Drobilová L. (ed): Ochrana přírody a krajiny v České republice. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení (Nature and countryside protection in the Czech Republic. Actual selected issues and chances for thein resolve) Univerzita Palackého Olomouc, pp. 639-650.Search in Google Scholar

Hanel L., Lusk S. & Andreska J. (2013): Huchen in the Czech Republic: A review. – Arch. Pol. Fish. 21: 143-154.Search in Google Scholar

Hanel L., Plesník J., Andreska J., Lusk S., Novák J. & Plíštil J. (2011): Alien fishes in European waters. – Bull. Lampetra VII, ZO ČSOP Vlašim: 148-185.Search in Google Scholar

Jankovský P. (1983): Výskyt střevličky východní v ČSR (Occurrences of Pseudorasbora parva in Czechoslovakia) – Rybářství, č. 3: 52.Search in Google Scholar

Kálal L. (1987): Introdukce lososovitých ryb do Československa (Introduction of salmon fishes in Czechoslovakia) - Sb. Perspektivní druhy ryb pro ČSSR (Perspective fis species for Czechoslovakia), VÚRH Vodňany, pp. 40-47.Search in Google Scholar

Koelbel C. (1874): Űber die Identität des Gobius semilunaris Heck. und G. rubromaculatus Kriesch mit G. marmoratus Pallas. – Verh. Zzo.-bot. Ges. Wien 24: 569-574.Search in Google Scholar

Koščo J., Lusk S., Halačka K. & Lusková V. (2003): The expansion and occurrence of the Amur sleeper (Perccottus glenii) in Eastern Slovakia. – Folia Zool. 52: 329-336.Search in Google Scholar

Koščo J., Lusk S., Košuthová L., Lusková V., Košuth P. & Halačka K. (2005): Invázne druhy rýb Slovenska – ich rozšírenie a vplyv (Invasive fis species in Slovakia – their spread and impacts) - Sb. referátů z VIII. České ichtyologické konference, Brno, pp.109-115.Search in Google Scholar

Lojkásek B. (1984): Střevlička východní na Karvinsku (Pseudorasbora parva in the region of Karviná) – Rybářství, č. 11: 253.Search in Google Scholar

Lojkásek B. (1996): Vývoj druhové diverzity ichtyocenózy v údolní nádrži Morávka v průběhu 30 let (Development in the species diversity in the ichthyocenosis of the Morávka reservoir during 30 years) – Biodiverzita ichtyofauny ČR (I): 50-56.Search in Google Scholar

Lojkásek B. & Lusk S. (2004): Ichtiofauna dorzecza górnego biegu Odry na terenie republiki Czeskiej. – Arch. Pol. Fish. 12 (Supl. 2): 73-89.Search in Google Scholar

Lojkásek B., Lusk S. & Papoušek I. (2006): Nepůvodní druhy ryb povodí Odry na Moravě a ve Slezsku (Non- native fis species in the basin of River Odra in Moravia and Silesia) – Biodiverzita ichtyofauny ČR (VI): 79-86.Search in Google Scholar

Lusk S. (1986): The areas of occurrence of giebel carp (Carassius auratus) under Czechoslovak conditions. – Živočišná výroba 31: 945-951.Search in Google Scholar

Lusk S. (2010): Lednická karasí odysea (Odyssey of Carassius in Lednice) - Rybářství č. 8: 40-42.Search in Google Scholar

Lusk S., Baruš V. & Veselý V. (1977): On the occurrence of Carassius auratus in the Morava River drainage area. – Folia Zool. 24: 377-381.Search in Google Scholar

Lusk S. & Halačka K. (1995): The first finding of the tubenose goby, Proterorhinus marmoratus, in the Czech Republic. – Folia Zool. 44: 90-92.Search in Google Scholar

Lusk S. & Holčík J. (1998): Význam bezbariérového spojení říčního systému Moravy a Dyje na území České republiky s Dunajem (Importace of the barrierfree connection of the systém of Morava and Dyje Rivers with the River Danube). – Biodiverzita ichtyofauny ČR (II): 69-83.Search in Google Scholar

Lusk S., Koščo J., Lusková V., Halačka K. & Košuth P. (2004): Alien fish species in the floodplains in the Dyje and the Bodrog rivers. – Ecohydrology & Hydrobiology 4(2): 199-205.Search in Google Scholar

Lusk S., Koščo J., Lusková V., Halačka K., Mendel J. & Košuth P. (2017): The nonindigenous fish Perccottus glenii in the Tisza Rievr drainage, eastern Slovakia – I. part: history of invasion, habitat associations and genetic characteristic (the results up to the year 2006). – Bull. Lampetra VIII, ZO ČSOP Vlašim: 127-143.Search in Google Scholar

Lusk S., Lojkásek B. & Lusková V. (2009): Nepůvodní druhy ryb v ichtyocenózách řek Dyje a Odry v úsecích s vyvinutým záplavovým územím (Alien fis species in the ichthyocenoses of Dyje and Odra Rivers in the sections of developer flood areas). – Sb. Říční krajina 6, Olomouc, pp. 93-99.Search in Google Scholar

Lusk S. & Lusková V. (2005): Invazivní druhy ryb v podmínkách České republiky (Invasive fis species under conditions in the Czech Republic) – Sb. referátů z VIII. České ichtyologické konference, Brno, pp. 116-121.Search in Google Scholar

Lusk S., Lusková V. & Halačka K. (1998): Introdukované druhy ryb v ichtyofauně České republiky (Introduces fis species in the Czech Republic ichthyofauna). – Bull. Lampetra III, ZO ČSOP Vlašim, pp. 119- 133.Search in Google Scholar

Lusk S., Lusková V. & Halačka K. (1998a): Karas stříbřitý – 25 let od jeho přirozené introdukce (Carassius gibelio – 25 years of its natural introduction). – Sb. referátů z III. České ichtyol. konf. Vodňany, pp. 135-140.Search in Google Scholar

Lusk S., Lusková V., Halačka K. & Lojkásek B. (2000): Změny v druhové skladbě ichtyofauny na území České republiky po roce 1990 (Changes in the species composition of Czech Republic ichthyofauna after 1990). – Biodiverzita ichtyofauny ČR (III): 21-28.Search in Google Scholar

Lusk S., Lusková V. & Hanel L. (2008): Nepůvodní druhy ryb v ichtyofauně České republiky – jejich vliv a význam (Non-native fis species in the Czech republic ichthyofauna – thein impacts and importace). – Biodiverzita ichtyofauny ČR (VII): 96-113.Search in Google Scholar

Lusk S., Lusková V. & Hanel L. (2010): The list of alien species in the ichthyofauna of the Czech Republic. – Russian Journal of Biological Invasions 1 (3): 162-175.10.1134/S2075111710030057Search in Google Scholar

Lusk S., Lusková V. & Hanel L. (2010a): Aliens species in the Czech Republic and their impact on the native fish fauna. – Folia Zool. 59: 57-72. – (2011). Černý seznam nepůvodních invazivních druhů ryb České republiky (Black List with non-native invasive fis species in the Czech Republic). – Biodiverzita ichtyofauny ČR (VIII): 79-97.Search in Google Scholar

Lusk S., Lusková V. & Hanel L. (2011a): Nepůvodní druhy ryb – můžeme je zastavit nebo alespoň omezit? (Alien fis species – Can we stop or reduce it?). – Sb. z konference „Říční krajina 7“, Olomouc, pp. 103-109.Search in Google Scholar

Lusk S., Lusková V., Halačka K. & Horák V. (2002): Osteichthyes. – Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia 106: 29-49.Search in Google Scholar

Lusk S., Vetešník L., Halačka K., Lusková V., Pekárik L. & Tomeček J. (2008): První záznam o průniku hlaváče černoústého Neogobius (Apollonia) melanostomus do oblasti soutoku Moravy a Dyje (Česká republika) (The first records of the entry of Neogobius (Apollonia) melanostomus into the area of the Rivers Morava and Dyje influence (Czech Republic)). – Biodiverzita ichtyofauny ČR (VII): 114-117.Search in Google Scholar

Lusková V., Halačka K., Vetešník L. & Lusk S. (2004): Changes of ploidy and sexuality status of the „Carassius auratus“ populations in the drainage area of the River Dyje (Czech Republic). – Ecohydrology & Hydrobiology 4 No. 2: 165-171.Search in Google Scholar

Lusková V., Lusk S., Halačka K. & Vetešník L. (2010): Carassius auratus gibelio – The most successeful invasive fish in waters of the Czech Republic. – Russian Journal of Biological Invasions 1 (3): 176-180.10.1134/S2075111710030069Search in Google Scholar

Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds) (2006): Nepůvodní druhy fauny a flóry ČR (Alien fauna and flora species in the Czech Republic) Praha, ČSOP, 496 pp.Search in Google Scholar

Musil J., Jurajda P., Adámek Z., Horký P. & Slavík O. (2010): Non-native fish introductions in the Czech Republic – species inventory, facts and future perspectives. – J. Appl. Ichthyol. (Suppl. 2): 38-45.10.1111/j.1439-0426.2010.01500.xSearch in Google Scholar

Nehring S. & Steinhof J. (2015): First records of the invasive Amur sleeper, Perccottus glenii Dybowski, 1877 in German freshwaters: a need for ralization of effective management (Suppl. 2): measures to stop the invasion. – Bioinvasions Records 4 (3): 223-232.Search in Google Scholar

Papoušek I., Vetešník L., Halačka K., Lusková V., Humpl M. & Mendel J. (2008): Identification of natural hybrids of gibel carp Carassius carassius gibelio (Bloch) and crucian carp Carassius carassius (L.) from lower Fyje River floodplain (Czech Republic). – J. Fish Biol. 72: 1230-1235.10.1111/j.1095-8649.2007.01783.xSearch in Google Scholar

Pechar L., Musil M., Baxa M., Petrů A., Benedová Z., Kropfelová L. & Šulcová J. (2017): Tři roky bez kapra na rybníce Rod (Třeboňsko) – aneb, jak reálná je možnost zlepšit kvalitu vody a stav rybničního biotopu absencí obsádky kapra? (Three years without carps in the fishpond Rod (the region of Třeboň) – or, how realstic is the chance to improve water quality and the pond biotope situation by the absence of carps?) – Sb. ref. 4. odborné konference, Č. Budějovice, Rybářské sdružení ČR, pp. 55-59.Search in Google Scholar

Pergl J., Sádlo J., Petrusek A., Laštůvka Z., Musil J., Perglová I., Šanda R., Šefrová H., Šíma J., Vohralík V. & Pyšek P. (2016): Black, Grey and Watch Lists of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy. – NeoBiota 28: 1-37.10.3897/neobiota.28.4824Search in Google Scholar

Prášek V. & Jurajda P. (2005): Expansion pf Proterorhius marmoratus in the Morava River basin (Czech Republic, Danube R. watershed). – Folia Zool. 54: 189-192.Search in Google Scholar

Reshetnikov A.N. (2004): The fish Perccottus glenii: history of introduction to western regions of Euroasia. – Hydrobiologia 522: 349-350.10.1023/B:HYDR.0000030060.29433.34Search in Google Scholar

Roche K., Janáč M., Šlapanský L., Mikl L., Kopeček L. & Jurajda P. (2015): A newly established round goby (Neogobius melanostomus) population in the upper stretch of the river Elbe. – Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst. 416, art.num. 33, 11 pp.10.1051/kmae/2015030Search in Google Scholar

Spindler T., Holčík J. & Hensel K. (1992): Die Fischfauna der osterreichisch-tschechoslowakischen Grenztrecken der March sam ihrem Einzugsgebiet. Berich 5/1992, Forschungsinstitut WWF Osterrech, 179 pp.Search in Google Scholar

Šanda R. (2006): Actinopterygii – Paprskoploutví. In Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky (Non-native fauna and flora species in the Czech Republic) ČSOP, Praha, pp.368-398.Search in Google Scholar

Šanda R. & Švátora M. (2002): Ichtyofauna tří nejvýše položených nádrží Jizerských hor a jejich povodí (The ichthyofauna in the free highest located reservoirs in Jizerské Mts. and their catchments) – Biodiverzita ichtyofauny ČR (IV): 151-154.Search in Google Scholar

Šefrová H. & Laštůvka Z. (2005): Catalogue of alien animal species in the Czech Republic. – Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., LIII, No. 4: 151-170.Search in Google Scholar

Welcomme R.L. (1988): International introductions of inland aquatic species. FAO Rome, 318 pp.Search in Google Scholar

Williamson M. (1999): Invasions. – Ecography 22 (1): 5-12.10.1111/j.1600-0587.1999.tb00449.xSearch in Google Scholar

Witkowski A. (2002): Introduction of fishes into Poland: benefaction or plague? – Nature Conserv. 59: 51-52.Search in Google Scholar

Wohlgemuth E. (1989): Výskyt koljušky tříostné (Gasterosteus aculeatus) na Moravě (Occurrence of Gasterosteus aculeatus in Moravia) – Zprávy ÚSEB Brno: 91-92.Search in Google Scholar

Wohlgemuth E. & Šebela M. (1987): Střevlička východní, nový prvek evropské ichtyofauny (Pseudorasbora parva – a newcomer in the European fauna) – Živa 35: 91-95.Search in Google Scholar

Wolter C. & Rohr F. (2010): Distribution history of non-native freshwater fish species in Germeny: How invasive are they? – J.Appl.Ichthyol. 26 (Suppl. 2): 19-27.10.1111/j.1439-0426.2010.01505.xSearch in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo