1. bookVolume 17 (2012): Issue 1-2 (December 2012)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
17 Jan 2013
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
access type Open Access

Introduction of Inquiry Based Science Education into Polish Science Curriculum - General Findings of Teachers’ Attitude / Wdrożenie Nauczania Przez Odkrywanie Do Polskiej Podstawy Programowej W Zakresie Przedmiotów Przyrodniczych - Badanie Opinii Nauczycieli

Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
Erstveröffentlichung
17 Jan 2013
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

[1] Recommendation of the European Parliament and of the Council. Official Journal of the European Union, L394, 10-16, 2006. Online: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_394/l_39420061230en00100018.pdf. Accessed on: 31.05.2012.Search in Google Scholar

[2] Rocard M, Csermely P, Jorde D, Lenzen D, Walberg-Henriksson H, Hemmo V. Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe. Brussels: European Communities; 2007.Search in Google Scholar

[3] Act of the Polish Parliament. Regulation of the Minister of Education. DzU 2008 Nr 4, poz. 17.Search in Google Scholar

[4] Downar-Zapolska M, Bucior A, Poleszczuk G. Treści z zakresu chemii w nowym programie przedmiotowym przyrody w szkole podstawowej - jakie są i jak mogą być realizowane aktywizująco? Chem Dydakt Ekol Metrol. 2011;16(1,2):81-92. Online: http://tchie.uni.opole.pl/freeCDEM/CDEM_16(1-2)/CDEM_16(1-2).pdf. Accessed on: 26.06.2012.Search in Google Scholar

[5] Krajewska-Galska A, Pazdro MK. Dydaktyka chemii. Warszawa: PWN; 1990.Search in Google Scholar

[6] Kupisiewicz C. Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa: PWN; 1973.Search in Google Scholar

[7] Soczewka J. Metody kształcenia chemicznego. Warszawa: WSiP; 1988.Search in Google Scholar

[8] Bogdańska-Zarębina A. Chemia dla szkół średnich. Warszawa: WSiP; 1996.Search in Google Scholar

[9] Correspondence with the Polish Ministry of Education. DPN-DP-5000-06/2011. 2011.Search in Google Scholar

[10] Okoń W. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: PWN; 1987.Search in Google Scholar

[11] Lenarcik B. Klasyfikacja i charakterystyka metod kształcenia chemicznego. Dydaktyka chemii. Poznań: WNUAM; 2002.Search in Google Scholar

[12] Okoń W. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak; 1996.Search in Google Scholar

[13] Schwab J, Brandwein P. The Teaching of Science. Cambridge: Harvard University Press; 1962: 152.Search in Google Scholar

[14] The Amgen Science Teacher Training Initiative. Europejski Projekt Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli z Zakresu Edukacji Nauk Przyrodniczych Opartej na Metodzie Badawczej - Inquiry-Based Science Education (IBSE). 2012.Search in Google Scholar

[15] Linn M, Davis E, Bell P. Internet Environments for Science Education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc.; 2004.Search in Google Scholar

[16] Van Lakerveld J, Gussen I. 2009. Online: http://the-aqueduct.eu/download/Aqueduct-Manual_PO.pdf. Accessed on: 22.05.2012.Search in Google Scholar

[17] Bernard P, Białas A, Broś P, Ellermeijer T, Kędzierska E, Krzeczkowska M, et al. Podstawy metodologii IBSE, Nauczanie przedmiotów przyrodniczych kształtujące postawy i umiejętności badawcze uczniów. Kraków: 2012. Online: http://zmnch.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=87 Accessed on: 05.06.2012.Search in Google Scholar

[18] Dylak S. Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli. Online: http://www.cen.uni.wroc.pl/teksty/ konstrukcja.pdf. Accessed on: 22.05.2012.Search in Google Scholar

[19] Lunenburg F. Constructivism and technology: Instructional designs for successful education reform. J Instruct Psychol. 1998;25(2):75-81.Search in Google Scholar

[20] Llewellyn D. Inquire Within: Implementing Inquiry-Based Science Standards. Thousand Oaks: Corwin Press; 2002.Search in Google Scholar

[21] Maciejowska I. Kształcenie przyrodnicze przez dociekanie naukowe (odkrywanie) - IBSE, 2011. Online: http://zmnch.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=. Accessed on: 22.05.2012.Search in Google Scholar

[22] Guide for developing Establish Teaching and Learning Units, project ESTABLISH, AMSTEL Institute;Search in Google Scholar

2010.Search in Google Scholar

[23] Sjøberg S, Schreiner C. The ROSE project. An overview and key findings. http://roseproject.no/network/countries/norway/eng/nor-Sjoberg-Schreiner-overview-2010.pdf. University of Oslo; 2010. Accessed on: 29.05.2012.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo