1. bookVolumen 25 (2020): Heft 1 (March 2020)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2719-9452
Erstveröffentlichung
01 Jan 2006
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch, Polieren
Uneingeschränkter Zugang

Admissibility to Employ an Academic Teacher on the Basis of a Contract for Specific Work

Online veröffentlicht: 19 Aug 2021
Volumen & Heft: Volumen 25 (2020) - Heft 1 (March 2020)
Seitenbereich: 11 - 21
Eingereicht: 10 Dec 2019
Akzeptiert: 31 Jan 2020
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2719-9452
Erstveröffentlichung
01 Jan 2006
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch, Polieren

Brzozowski A., (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis 2018. Search in Google Scholar

Brzozowski A., (w:) J. Rajski (red.), System prawa prywatnego, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, t. 7, Legalis. Search in Google Scholar

Gutowski M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis 2019. Search in Google Scholar

Klein A., Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 2005. Search in Google Scholar

Wieczorek M., Dopuszczalność zawierania umów cywilnoprawnych jako prawnych podstaw prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej, „Labor et Educatio” 2015, nr 3. Search in Google Scholar

Żelechowski Ł., (w:) K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo