1. bookVolumen 15 (2015): Heft 4 (December 2015)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1804-1663
Erstveröffentlichung
19 Feb 2010
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Regional Railway Transport in Czech, Austrian and German Decentralised and Regionalised Transport Markets1

Online veröffentlicht: 30 Dec 2015
Volumen & Heft: Volumen 15 (2015) - Heft 4 (December 2015)
Seitenbereich: 431 - 450
Eingereicht: 14 Oct 2015
Akzeptiert: 05 Nov 2015
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1804-1663
Erstveröffentlichung
19 Feb 2010
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

ALEXANDERSSON, G. & HULTÉN, S. (2007). Competitive tendering of regional and interregional rail services in Sweden. In: Competitive Tendering of Rail Services: Compilation of papers from the European Conference of Ministers of Transport. Paris: OECD Publishing. p. 165-187.Search in Google Scholar

BRINKE, J. (1999). Úvod do geografie dopravy. Praha: Karolinum.Search in Google Scholar

CASCETTA, E., PAPOLA, A., PAGLIARA, F. & MARZANO, V. (2011). Analysis of mobility impacts of the high speed Rome-Naples rail link using within day dynamic mode service choice models. Journal of Transport Geography. 19 (4). p. 635-643. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2010.07.00110.1016/j.jtrangeo.2010.07.001Search in Google Scholar

Centrum pro regionální rozvoj. (2011). Analýza dopravní obslužnosti v obcích ČR. Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

DESMARIS, C. (2014). The reform of passenger rail in Switzerland: More performance without competition. Research in Transportation Economics. 48. p. 290-297. DOI: 10.1016/j.retrec.2014.09.05510.1016/j.retrec.2014.09.055Search in Google Scholar

DOLEŽALOVÁ, G. & OUŘEDNÍČEK, M. (2006). Životní styl obyvatel v suburbánní zóně Prahy. In OUŘEDNÍČEK, M. (ed.). Sociální geografie Pražského městského regionu. Praha: Univerzita Karlova v Praze.Search in Google Scholar

DUKÁT, J. (2005). Co s brněnským železničním uzlem? Národohospodářský obzor. 4 (2005). p. 6-20.Search in Google Scholar

ENGARTNER, T. (2008). Die Privatisierung der Deutschen Bahn. Über die Implementierung marktorientierter Verkehrspolitik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.Search in Google Scholar

FAVA, V. (2013). The socialist people's car: automobiles, shortages and consent in the Czechoslovak road to mass production (1918-64). Amsterdam: Amsterdam University Press.Search in Google Scholar

FRÖIDH, O. (2005). Market effects of regional high-speed trains on the Svealand line. Journal of Transport Geography. 13 (4). p. 352-361. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2004.12.00610.1016/j.jtrangeo.2004.12.006Search in Google Scholar

FRÖIDH, O. & BYSTRÖM, C. (2013). Competition on the tracks – Passengers' response to deregulation of interregional rail services. Transportation Research Part A: Policy and Practice. 56. p. 1-10.Search in Google Scholar

GRANDJOT, H. & BERNECKER, T. (2008). Verkehrspolitik. Grundlagen. Herausforderungen. 2nd Ed. Hamburg: DVV Media Group.Search in Google Scholar

GUIHÉRY, L. (2011). Regional railway transport in Germany. The Leipzig region experience [Transport ferroviaire régional en Allemagne. L'exemple de la région de Leipzig]. Recherche Transports Securite. 27 (3). p. 163-177.Search in Google Scholar

GUIHÉRY, L. (2014). Competition in regional passenger rail transport in Germany (Leipzig) and lessons to be drawn for France. Research in Transportation Economics. 48. p. 298-304. DOI: 10.1016/j.retrec.2014.09.05610.1016/j.retrec.2014.09.056Search in Google Scholar

GUIRAO, B. (2013). Spain: Highs and lows of 20years of HSR operation. Journal of Transport Geography. 31. p. 201-206. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2013.05.01010.1016/j.jtrangeo.2013.05.010Search in Google Scholar

HEBBERT, M. (2014). Crossrail: The slow route to London's regional express railway. Town Planning Review. 85 (2). p. 171-190. DOI: 10.3828/tpr.2014.1110.3828/tpr.2014.11Search in Google Scholar

HORŇÁK, M. & TÓTH, V. (2013). Aktuálne problémy verejnej dopravy v regióne Gemer. In: KVIZDA, M. & TOMEŠ, Z. (eds.). Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. Sborník příspěvků ze semináře Telč 2013. Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

KNOWLES, R.D. (2006). Transport shaping space: differential collapse in time-space. Journal of Transport Geography. 14 (6). p. 407-425. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2006.07.00110.1016/j.jtrangeo.2006.07.001Search in Google Scholar

KORDIS JMK. (2014). 10 let IDS JMK. Brno: CCB.Search in Google Scholar

KRIŽAN, F. & HORŇÁK, M. (2012). Vplyv súkromného prepravcu na verejnú železničnú dopravu: prípadová štúdia spoločnosti Regio Jet na Slovensku. In: KVIZDA, M. & TOMEŠ, Z. (eds.). Konkurence na železnici – budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? Sborník příspěvků ze semináře Telč 2012. Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

KVIZDA, M., TOMEŠ, Z., BIL, J., HAJKO, V., HOUŠKA, T., CHVÁTAL, F., KRČÁL, O., KVASNIČKA, M., NEDVĚDOVÁ, K., NĚMEC, D., NIGRIN, T., REDERER, V., SEIDENGLANZ, D. & STANĚK, R. (2013). Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb. Brno: Masarykova univerzita.10.5817/CZ.MUNI.M210-6733-2013Search in Google Scholar

MADDISON, A. (2003). Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development. Development Centre studies. The world economy: historical statistics. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264104143-en10.1787/9789264104143-enSearch in Google Scholar

MARADA, M. (2006). Dopravní vztahy v Pražském městském regionu. In OUŘEDNÍČEK, M. (ed.). Sociální geografie Pražského městského regionu. Praha: Univerzita Karlova v Praze.Search in Google Scholar

MICHNIAK, D. (2014). Selected approaches to transport accessibility assessment in relation to the development of tourism [Vybrané prístupy k hodnoteniu dopravnej dostupnosti vo vzťahu k rozvoju cestovného ruchu]. Geografický časopis. 66 (1). p. 21-38.Search in Google Scholar

MICHNIAK, D. & ROSIK, P. (2012). Význam železničnej dopravy a dostupnosti pre rozvoj cestovného ruchu v slovensko-poľskom pohraničí. In: KVIZDA, M. & TOMEŠ, Z. (eds.). Konkurence na železnici – budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? Sborník příspěvků ze semináře Telč 2012. Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

MITCHELL, B.R. (2007) International historical statistics. 6th ed. Palgrave Macmillan: Basingstoke.Search in Google Scholar

NIGRIN, T. (2013). Příklady subsidiarity v organizování železniční dopravy v Bavorsku a v Sasku (Examples of Subsidiarity in a Railway Transport Organisation in Bavaria and Saxony). In: KVIZDA, M. & TOMEŠ, Z. (eds.). Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích (Regulated and Unregulated Competition on Rails). Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

NIGRIN, T. & DUJKA, J. (2014). Srovnání principů dopravní obslužnosti ve Spolkové republice Německo a v Rakousku (The Comparison of the Principles of Transport Services in the Federal Republic of Germany). In: KVIZDA, M., TOMEŠ, Z. (eds.). Standardy dopravní obslužnosti: centrální strategie vs. Krajské priority (Standards of Public Transport: Central Strategy vs. Regional Priorities). Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

OLLIER, B. (2008). Changes in the European legal framework for public passenger transport. Public Transport International. 57 (3). p. 12-14.Search in Google Scholar

OLLIVIER-TRIGALO, M. & BARONE, S. (2011). The regionalization of rail transport in France. An analysis of the interplay between actors (from the late 1990s through the 2000s). Transport Policy. 18 (4). p. 604-612. DOI: 10.1016/j.tranpol.2011.03.00110.1016/j.tranpol.2011.03.001Search in Google Scholar

PATMORE, J. A. (1965). The British railway network in the Beeching era. Economic Geography. p. 71-81. DOI: 10.2307/14185710.2307/141857Search in Google Scholar

PERL, A.D. & GOETZ, A.R. (2015). Corridors, hybrids and networks: Three global development strategies for high speed rail. Journal of Transport Geography. 42. p. 134-144. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2014.07.00610.1016/j.jtrangeo.2014.07.006Search in Google Scholar

SEIDENGLANZ, D., CHVÁTAL, F. & NEDVĚDOVÁ, K. (2014.) Comparison of urban and suburban rail transport in Germany and in the Czech Republic. Review of Economic Perspectives. 14 (2). p. 165-194. DOI: 10.2478/revecp-2014-000910.2478/revecp-2014-0009Search in Google Scholar

SCHWEDES, O. (2011). Verkehrspolitik. Eine interdisziplinäre Einführung. Wiesbaden: VS Verlag.10.1007/978-3-531-92843-2Search in Google Scholar

SINISALO, K. (2007). Tendering and contracts in the Helsinki region. Public Transport International. 56 (1). p. 16-17.Search in Google Scholar

ŠŤASTNÁ, M., VAISHAR, A. & STONAWSKÁ, K. (2015) Integrated Transport System of the South-Moravian Region and its impact on rural development. Transportation Research Part D: Transport and Environment. 36. p. 53-64. DOI: 10.1016/j.trd.2015.02.01210.1016/j.trd.2015.02.012Search in Google Scholar

TACZANOWSKI, J. (2012). A comparative study of local railway networks in Poland and the Czech Republic. Bulletin of Geography. 18. p. 125-138.10.2478/v10089-012-0025-1Search in Google Scholar

TACZANOWSKI, J. (2015). The Effects of Liberalisation of the Passenger Railway Market on the Situation of Regional Rail Connections in Poland, Czech Republic, Slovakia and Austria. Review of Economic Perspectives. 15 (3). p. 249-268. DOI: 10.1515/revecp-2015-001910.1515/revecp-2015-0019Search in Google Scholar

TAYLOR, Z. (2006) Railway closures to passenger traffic in Poland and their social consequences. Journal of Transport Geography. 14 (2). p. 135-151. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2005.05.00310.1016/j.jtrangeo.2005.05.003Search in Google Scholar

TOMEŠ, Z., KVIZDA, M., NIGRIN, T. & SEIDENGLANZ, D. (2014). Competition in the railway passenger market in the Czech Republic. Research in Transportation Economics. 48. p. 270-276. DOI: 10.1016/j.retrec.2014.09.05210.1016/j.retrec.2014.09.052Search in Google Scholar

URBÁNKOVÁ, J. & OUŘEDNÍČEK, M. (2006). Vliv suburbanizace na dopravu v Pražském městském regionu. In OUŘEDNÍČEK, M. (ed.). Sociální geografie Pražského městského regionu. Praha: Univerzita Karlova v Praze.Search in Google Scholar

URRY, J. (2007). Mobilities. Cambridge: Polity Press.Search in Google Scholar

VAN DIJK, H. (2007). Tendering and decentralization of regional rail passenger services in the Netherlands (1997-2005). In: Competitive Tendering of Rail Services: Compilation of papers from the European Conference of Ministers of Transport. Paris: OECD Publishing. p. 127-137.Search in Google Scholar

VERMOTE, L., MACHARIS, C., HOLLEVOET, J. & PUTMAN, K. (2014) Participatory evaluation of regional light rail scenarios: A Flemish case on sustainable mobility and land-use. Environmental Science and Policy. 37. p. 101-120. DOI: 10.1016/j.envsci.2013.08.01310.1016/j.envsci.2013.08.013Search in Google Scholar

Deutsche Bahn. (2014). Elektronisches Kursbuch. [Online] Available from: http://kursbuch.bahn.de/ [Accessed: 5th October 2014].Search in Google Scholar

Geohive. (2015). Countries Population Statistics. [Online] Available from: http://www.geohive.com/cntry/ [Accessed: 24th November 2015].Search in Google Scholar

Österreichische Bundesbahnen. (2014). Österreichische Bundesbahnen. [Online] Available from: http://www.oebb.at/ [Accessed: 5th October 2014].Search in Google Scholar

Správa železniční dopravní cesty. (2014). Správa železniční dopravní cesty. [Online] Available from: http://www.szdc.cz/ [Accessed: 5th October 2014].Search in Google Scholar

Artikel 4 des Gesetzes zur Neuordnung des Eisenbahnwesens, Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs, 1994, 27. 12. 1993. In: BGBl. I S. 3836, 28. 12. 1998.Search in Google Scholar

Öffentlicher Personennah- und Regionalverkehrsgesetz, 1999, 1. Jänner 2000. In: BGBl, I Nr. 204/1999, 23. 12. 1999.Search in Google Scholar

Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy. In: Sbírka zákonů, 1. 3. 2002.Search in Google Scholar

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách. In: Sbírka zákonů, 14. 12. 1994.10.1002/inst.1994612Search in Google Scholar

Zákon č. 194/2010 Sb., Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. In: Sbírka zákonů, 16. 6. 2010.Search in Google Scholar

Bayerische EisenbahngesellschaftSearch in Google Scholar

Monopollkommission (Advising administration for the Federal Government)Search in Google Scholar

Deutsche Bahn, DB Regio ChemnitzSearch in Google Scholar

BundesnetzagenturSearch in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo