1. bookVolumen 7 (2017): Heft 1 (December 2017)
    World of Slavs
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2543-9391
Erstveröffentlichung
15 Dec 2016
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Why do the Russians succumb to the “strong-hand” government? Historical-cultural legitimacy of the Russian state leadership in the context of Yuri Pivovarov’s theory

Online veröffentlicht: 04 Apr 2018
Volumen & Heft: Volumen 7 (2017) - Heft 1 (December 2017) - World of Slavs
Seitenbereich: 119 - 135
Eingereicht: 11 Dec 2016
Akzeptiert: 12 Feb 2017
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2543-9391
Erstveröffentlichung
15 Dec 2016
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Afanasjew J., Groźna Rosja, Warszawa 2005.Search in Google Scholar

Bartnicki A., Demokratycznie legitymizowany autorytaryzm w Rosji 1991-2004, Białystok 2007.Search in Google Scholar

Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa, 2006.Search in Google Scholar

Bierdiajew M., Rosyjska idea, Warszawa 1999.Search in Google Scholar

Бляхер Л.Е., Огурцова Т.Л., Приключения легитимности власти в России, или Воссоздание презумпции виновности, “Полис. Политические исследования”, 2006, No. 3, pp. 53-66.10.17976/jpps/2006.03.05Search in Google Scholar

Bratkiewicz J., Rosyjscy nacjonaliści w latach 1992-1996. Od detradycjonalizacji do retradycjonalizacji, Warszawa 1998.Search in Google Scholar

Czarnocki A., Cywilizacyjno kulturowa tożsamość Rosji, [in:] Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, edit. A. Czarnocki, I. Topolski, Lublin 2006.Search in Google Scholar

Дахин А.В., Система государственной власти в России: феноменологический транзит, ,,Полис. Политические исследования”, 2006, No. 3, pp. 29-40.10.17976/jpps/2006.03.03Search in Google Scholar

Dobieszewski J., Próba filozofii dziejów Rosji, [in:] Europa a Rosja. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, edit. J. Gancewski, J. Sobczak, Elbląg 2005.Search in Google Scholar

Dugin A., Rosyjski Mars wesprze rosyjską Wenus, [in:] Słudzy i wrogowie imperium. Rosyjskie rozmowy o końcu historii, edit. F. Mechmes, Kraków 2009, pp. 68 - 78.Search in Google Scholar

Hofstede G.G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Warszawa 2000.Search in Google Scholar

de Lazari A., O mentalnościowych korzeniach eurazjatyzmu, [in:] Między Europą a Azja. Idea Rosji Eurazji, edit. S. Grzybowski, Toruń 1998.Search in Google Scholar

Nizioł M., Dylematy kulturowe międzynarodowej roli Rosji, Lublin 2004.Search in Google Scholar

Пивоваров Ю. С., Русская Власть и публичная политика (Заметки историка о причинах неудачи демократического транзита), “Полис. Политические исследования”, 2006, No. 1, pp. 12-32.10.17976/jpps/2006.01.02Search in Google Scholar

Piwowarow J., W Rosji jedynym liberałem jest państwo (rozmowa), [in:] Słudzy i wrogowie imperium. Rosyjskie rozmowy o końcu historii, edit. F. Mechmes, Kraków 2009, pp. 104-112.Search in Google Scholar

Pipes R., Rosja, komunizm i świat. Wybór esejów, Kraków 2002.Search in Google Scholar

Pipes R., Własność i wolność, Warszawa 2000, p. 105.Search in Google Scholar

Rosja XX wiek. Od utopii komunistycznej do rzeczywistości globalistycznej, edit. J. Zołotowskij, Kraków 2004.Search in Google Scholar

Skrzypek A., Czy we współczesnej Rosji możliwy jest model demokracji zachodnioeuropejskiej?, [in:] Europa a Rosja. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, edit. J. Gancewski, J. Sobczak, Kraków 2005.Search in Google Scholar

Staniszkis J.K., Postkomunizm, Gdańsk 2001.Search in Google Scholar

Zieliński E., System konstytucyjny Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2005.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo