1. bookVolumen 18 (2015): Heft 1 (December 2015)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2299-6885
Erstveröffentlichung
28 Dec 2012
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Hvor konservative er polske norskstudenter i sin språkbruk? Hunkjønnsmarkering i norskinnlæreres tekstproduksjon

Online veröffentlicht: 05 Mar 2016
Volumen & Heft: Volumen 18 (2015) - Heft 1 (December 2015)
Seitenbereich: 17 - 35
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2299-6885
Erstveröffentlichung
28 Dec 2012
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Bock, K., Miller, C. (1991). Broken Agreement. Cognitive Psychology 23, 45-93.10.1016/0010-0285(91)90003-7Search in Google Scholar

Dyvik, H. (2009). Å navigere i skriftspråkets rom. Om normklynger i bokmål og nynorsk. Språknytt 3, 18-21.Search in Google Scholar

Dyvik, H. (2012). Norm clusters in written Norwegian. In G. Andersen (ed.) Exploring newspaper language (s. 193-219). Amsterdam/New York: John Benjamins.Search in Google Scholar

Eek, Ø. (2009). Tre ordlister med uoffisiell normering - og sammenhengen de står i: Aftenpostens rettskrivningsordliste (2006), NTB-språket (2007) og Riksmålsordlisten (2007). In H. Omdal, R. Røsstad (eds.) Språknormering - i tide og utide? (s. 123-130). Oslo: Novus forlag.Search in Google Scholar

Faarlund, J. T., Lie, S., Vannebo, K. I. (1997). Norsk referansegrammatikk. Oslo: Universitetsforlaget.Search in Google Scholar

Glahn, E., Håkansson, G., Hammerberg, B., Holmen, A., Hvenekilde, A., Lund, K. (2001). Processability in Scandinavian second language acquisition. Studies in Second Language Acquisition 23 (3), 389-416.10.1017/S0272263101003047Search in Google Scholar

Haskell, T., MacDonald, M. (2005). Constituent Structure and Linear Order in Language Production: Evidence from Subject-Verb Agreement. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 31 (5).Search in Google Scholar

Horbowicz, P. (2011). Norskkompetanse som navigasjonskunst. Folia Scandinavica Posnaniensia 12, 103-113.Search in Google Scholar

Jahr, E.H. (1994). Utsyn over norsk språkhistorie etter 1814. Oslo: Novus Forlag Jahr, E.H., Mæhlum, B. (eds.) (2009). Norsk lingvistisk tidsskrift 1/2009. Spesialnummer om standard talemål.Search in Google Scholar

Omdal, H. (1999). Språklig toleranse og språklig mangfold. Språknytt 3/4, 4-11.Search in Google Scholar

Ragnhildstveit, S. (2009). Genustildeling og morsmålstransfer i norsk mellomspråk. En korpusbasert studie. Upublisert masteroppgave ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Universitetet i Bergen.Search in Google Scholar

Rosén, V., de Smedt, K. (2000). Er korrekturlesingsevnen di god? Resultater fra SCARRIE. In O. J. Westvik (ed.) Nordlyd: Tromsø University working papers of language and linguistics 28, 214-228.Search in Google Scholar

Sandøy, H. (2009). Standardspråk - kultur og ukultur. In H. Omdal, R. Røsstad (eds.) Språknormering - i tide og utide? (s. 215-228). Oslo: Novus forlag.Search in Google Scholar

Trudgill, P. (1997). Norwegian as a Normal Language. In U. Røyneland (ed.): Language Contact and Language Conflict. Proceedings of The International Ivar Aasen Conference, 14-16 November 1996, Volda College, Volda, 151-158.Search in Google Scholar

Tønnessen, R. (2009). Kva kan vi gjera med ulempene som følger med valfridomen? In H. Omdal, R. Røsstad (eds.) Språknormering - i tide og utide? (s. 241-254). Oslo: Novus forlag.Search in Google Scholar

Vagstein, A. (2009). Hvor mange genus har norsk? En diskusjon om genusinndelingskriterier. Upublisert masteroppgave ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.Search in Google Scholar

Uri, H.(2001). Genusmarkering og hemmelighetskremmeri. In A. Golden, H. Uri (eds.) Andrespråk, tospråklighet, norsk. Festskrift til Anne Hvenekilde (s. 30-44). Oslo: Unipub forlag. Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo