1. bookVolumen 15 (2015): Heft 1 (June 2015)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1339-7877
Erstveröffentlichung
15 Jun 2014
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Between Patriotism and Far-Right Extremism: A Case of Youth Activism in Matica slovenská

Online veröffentlicht: 26 Nov 2015
Volumen & Heft: Volumen 15 (2015) - Heft 1 (June 2015)
Seitenbereich: 65 - 90
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
1339-7877
Erstveröffentlichung
15 Jun 2014
Erscheinungsweise
2 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

CISAŘ, O. (2008) Politicky aktivismus v České republice. Sociální hnutí a občanská společnosť v období transformace a evropeizace, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.Search in Google Scholar

HARSAYI, L. (2005) Chuligáni. Správa o stave chuliganizmu, rasizmu, antisemitizmu a intolerancie v slovenskom futbale, Bratislava: Ľudia proti rasizmu.Search in Google Scholar

HLÚŠEK, R. (2010) Úvod in D. Deák et al. Alternatíva, životný štýl, identita? Niekoľko pohľadov na slovenskú spoločnosť, Čadca: Magma, pp. 7-21.Search in Google Scholar

HOWARD, M.M. (2003) The Weakness of Civil Society in Post-Communist Europe, Cambridge: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511840012Search in Google Scholar

JUSKO, P. (2011) Futbaloví chuligáni ako cieľová skupina sociálnej práce? in Výzvy pre sociálne profesie v modernej spoločnosti, Prešov: FF PU, pp. 269-78.Search in Google Scholar

KOVAČEVA, S. (2002) Rozvoj občianskej participácie mladých ľudí vo východnej a strednej Európe. Sociológia, 34(1): 47-58.Search in Google Scholar

MACHÁČEK, L. (1993) Združovací potenciál občanov SR, Sociológia 25(3): 217-26.Search in Google Scholar

MIKLOVIČ, M. (2006) Antidemokratické postoje mládeže súčasnosti, in. M. Katuninec and T. Zálešák (eds) Rub a lice demokracie, Trnava: FF, pp. 117-31.Search in Google Scholar

MUGGLETON, D. and WEINZERL, R. (2004) Post-Subcultures Reader. Oxford: Berg.Search in Google Scholar

PIKVANCE, K. (1997) Social Movements in Hungary and Russia: The Case of Enviromental Movements. European Sociological Review, 13 (1): 35-54.10.1093/oxfordjournals.esr.a018205Search in Google Scholar

ŠATAVA, L. (2013) Etnicita a jazyk. Teorie, praxe a trendy: čítanka textů, Brno: Tribun EU.Search in Google Scholar

SEDLÁK, I. (2012) Z dejín Matice slovenskej, Available online: http://www.matica.sk Search in Google Scholar

SMOLIK, J. et al. (2004) Fotbaloví chuligáni. Evropská dimenze subkultury, Brno: Centrum strategických studií.Search in Google Scholar

SOPÓCI, J. and BÚZIK, B. (2009) Základy sociológie, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.Search in Google Scholar

TILLY, C. (2004) Social Movements, 1768-2004, London: Paradigm Publishers. Search in Google Scholar

Základné dokumenty Matice slovenskej (2011), Martin: Matica slovenská.Search in Google Scholar

ZANI, B. and CICOGNANI, E. (2010) Forms and Motives for Adolescents (non)Participation, Forum, 21(5): 83-89.Search in Google Scholar

http://www.matica.skSearch in Google Scholar

http://ommvvranov.wbl.sk Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo