1. bookVolumen 66 (2017): Heft 3 (December 2017)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Extinction of Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787) (Lepidoptera: Nymphalidae) in the Czech Republic: a case of habitat loss at a range margin

Online veröffentlicht: 06 Mar 2018
Volumen & Heft: Volumen 66 (2017) - Heft 3 (December 2017)
Seitenbereich: 271 - 279
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V. & Wiedenhoffer Z. (eds) (2002): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. [Butterflies of the Czech Republic: Distribution and Protection I, II.]. SOM, Praha, 857 pp. (in Czech and English).Search in Google Scholar

Brabec L. (1987): Motýli okolí Valašského Meziříčí ve sbírkách Okresního vlastivědného muzea Vsetín. [Butterflies around Valašské Meziříčí in the collections of Regional Museum of Vsetín]. - Zpravodaj Okresního Vlastivědného Muzea ve Vsetíně 1987: 1-14. (in Czech).Search in Google Scholar

Buszko J. & Nowacki J. (eds) (2000): The Lepidoptera of Poland. A distributional checklist. Polskie towarzystwo entomologiczne, Poznań, Toruń, 178 pp.Search in Google Scholar

- (2002): Lepidoptera. 80-87 pp. In.: Glowaciń ski Z. (ed.): Red list of threatened animals in Poland. Polish academy of Sciences. Institute of Nature Conservation PAN, Kraków.Search in Google Scholar

Černý J. (1972): Výskyt okáče stínovaného v Beskydech. [Occurrence of the Northern Wall Brown in the Beskydy Mts]. - Entomologický Zpravodaj (Ostrava) 2(1): 8-9. (in Czech).Search in Google Scholar

Dernický R. (1945): Lepidopterologické poznámky z Moravy. - Příroda 37: 276-285. (in Czech).Search in Google Scholar

Farkač J., Král D. & Škor pík M. (eds) (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. (in Czech, English summary).Search in Google Scholar

Fourcade Y. & Ockinger E. (2017): Host plant density and patch isolation drive occupancy and abundance at a butterfly's northern range margin. - Ecology and evolution 7: 331-34510.1002/ece3.2597521666128070296Search in Google Scholar

Gotthard K. (1998): Life history plasticity in the satyrine butterfly Lasiommata petropolitana: investigating an adaptive reaction norm. - Journal of Evolutionary Biology 11(1): 21-39.10.1007/s000360050064DOI öffnenSearch in Google Scholar

Hejda R., Farkač J. & Ch obot K. (2017): Červený seznam ohrožených druhů České republiky Bezobratlí. (Red List of threatened species of the Czech Republic. Invertebrates). - Příroda 36: 1-612.Search in Google Scholar

Horal D., Jagoš B., Resl K., Uř ičář J., Jon gepier J.W. & Pech an ec V. (2006): Atlas rozšíření vybraných druhů živočichů CHKO Bílé Karpaty. [Distribution atlas of selected species of fauna of the White Carpathians]. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 85 pp. (in Czech).Search in Google Scholar

Hrubý K. (1964): Prodromus Lepidopter Slovenska. [Prodromus Lepidoptera of Slovakia]. SAV, Bratislava, 962 pp. (in Slovak).Search in Google Scholar

Jongepierová I. (ed.) (2008): Louky Bílých Karpat [Grasslands of the White Carpathians Mountains], Veselí nad Moravou, ZO ČSOP Bílé Karpaty.Search in Google Scholar

Kaspar A. (1938) Denní motýli Kosíře. - Časopis Vlastivědného Spolku Muzejního v Olomouci 51: 154-162. (in Czech).Search in Google Scholar

Králíček M. & P ovoln ý D. (1980): K súčasnému stavu faunistiky moravských denných motýlov (Lepidoptera, Papilionoidea). [To the current state of Moravian daily butterfly faunistics (Lepidoptera, Papilionoidea)]. - Entomologické Problémy 16: 107-131. (in Slovak).Search in Google Scholar

Kudrna O., Harpke A., Lux K., Pennerstorfer J., Schweiger O., Settele J. & Wiemer s M. (2011): Distribution Atlas of Butterflies in Europe. Gesellschaft für Schmetterlingschutz e. V., Halle, 576 pp.Search in Google Scholar

Laštůvka Z & Marek J. (2002): Motýli (Lepidoptera) Moravského krasu. Diversita, společenstva a ochrana. Korax, Blansko. (in Czech).Search in Google Scholar

Nylin S., Gotthar d K. & Wiklun d C. (1996): Reaction norms for age and size at maturity in Lasiommata butterflies: Predictions and tests. - Evolution 50(3): 1351-1358.10.1111/j.1558-5646.1996.tb02377.x28565269DOI öffnenSearch in Google Scholar

Pavelka J. & Trezner J. (eds) (2001): Příroda Valašska. [Nature of the Morvian Wallachia region]. ČSOP ZO 76/06 Orchidea, Vsetín, 504 pp. (in Czech).Search in Google Scholar

Pitro Z. & Wolfová J. (eds) (2008): Zachování biodiverzity karpatských luk. FOA, Nadační fond pro ekologické zemědělství, Praha, 108 pp. (in Czech).Search in Google Scholar

Povolný D. & Gregor F. (1946): Nálezy několika pro Moravu nových nebo neobvyklých druhů Lepidopter. [Findings of several new or unusual species of Lepidoptera for Moravia]. - Entomologické Listy 9: 68-70. (in Czech).Search in Google Scholar

Pretscher P. (1998): Rote Liste der Großschmetterlinge (Macrolepidotera). Schriftenr Landschaftspfl Naturschutz 55: 87-111.Search in Google Scholar

Reichl E.R. (1992): Verbreitungsatlas der Tierwelt Österreichs. Band 1: Lepidoptera - Diurna. Tagfalter. Eigenverlag Forschungsinstitut für Umweltinformatik, Linz, 159 pp. (in German).Search in Google Scholar

Reiprich A. (1960): Motýle Slovenska: Oblasť Slovenského raja. [Butterflies of Slovakia: The area of the Slovak Paradise]. Vydavatelstvo Slovenskej Akadémie Vied, Bratislava, 556 pp. (in Slovak).Search in Google Scholar

Reiprich A. & Okáli I. (1989): Dodatky k Prodromu Lepidopter Slovenska. 3. zväzok. [Additions to the prodrome Lepidoptera of Slovakia. Third volume]. Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 144 pp. (in Slovak, Russian and German summary).Search in Google Scholar

Sielezniew M. & Dziekańska I. (2010): Motyle dzienne. Fauna Polski. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 336 pp. (in Polish).Search in Google Scholar

Skala H. (1912): Die Lepidopterenfauna Mahrens I. - Verh. naturforsch. Ver. Brünn 50: 63-241. (in German).Search in Google Scholar

- (1936): Zur Lepidopterenfauna Mährens und Schlesiens. - Acta Musei Moraviae 30(Suppl.): 1-197. (in German).Search in Google Scholar

Spitzer K. (1963): Rozšíření Pararge hiera F. na Moravě (Lep., Satyridae). [Distribution of Pararge hiera F.Search in Google Scholar

(Lep., Satyridae) in Moravia]. - Časopis Československé Společnosti Entomologické 60: 263. (in Czech, German summary).Search in Google Scholar

Spitzer L. (2008): Okáč stínovaný (Lasiommata petropolitana): pátrání na posledních známých lokalitách v ČR. Zpráva z realizace projektu ČSOP číslo 01010508. 8 pp. [Ms. depon in Muzeum regionu Valašsko, Vsetín].Search in Google Scholar

Stiova L. (1975): Výskyt denních motýlů v Moravskoslezských Beskydech a Vsetínských vrších. [The occurrence of butterflies in the Moravian-Silesian Beskids and the Vsetínské hills]. - Entomologický Zpravo-daj (Ostrava) 5(2,3): 1-24, 1-8. (in Czech).Search in Google Scholar

Štika J. (2007): Valaši a Valašsko. O původu Valachů, valašské kolonizaci, vzniku a historii moravského Valašska a také o karpatských salaších. Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm, 237 pp. (in Czech).Search in Google Scholar

Šumpich J. (2007): Významné nálezy motýlů (Lepidoptera) v Národním parku Podyjí. [Significant records of Lepidoptera in Podyjí National Park]. - Thayensia 7: 249-286. (in Czech, English summary).Search in Google Scholar

Švestka M. & Vítek P. (1988): Denní motýli (Lepidoptera, Rhopalocera a Zygaenidae) Znojemska. - Acta Scientiarum Naturalium Musei Moraviae Occidentalis, Třebíč 16: 25-53. (in Czech, English summary).Search in Google Scholar

Tkáčiková J. & Spitzer L. (2011): K zalesňování na Valašsku. - Valašsko - vlastivědná revue, Muzeum region Valašsko, Vsetín 2011/1: 30-34. (in Czech).Search in Google Scholar

Tkáčiková J., Husák J. & Spitzer L. (2013): Valašské louky a pastviny - dědictví našich předků. Muzeum regionu Valašsko, p.o. a Musejní společnost ve Valašském Meziříčí, Vsetín, 144 pp. (in Czech).Search in Google Scholar

Uřičář J., Jongepierová I. & Vondřejc T.E. (2016): Zásady péče o významné druhy motýlů Bílých Karpat. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 56 pp.Search in Google Scholar

Van Swaay C.A.M. & Warren M.S. (1999): Red Data book of European butterflies (Rhopalocera). Nature and Environment, No. 99. Council of Europe Publishing, Strasbourg.Search in Google Scholar

Wilson R.J., Bennie J., Lawson C.R., Pearson D., Ortuzar -Ugarte G. & Gutierrez D. (2015): Population turnover, habitat use and microclimate at the contracting range margin of a butterfly. - Journal of Insect Conservation 19: 205-216.10.1007/s10841-014-9710-0Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo