1. bookVolumen 21 (2017): Heft 3 (September 2017)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2449-5999
Erstveröffentlichung
12 Mar 2016
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Modelling of Beetroot Seedlings with Modified Generalized Logistic Functions

Online veröffentlicht: 04 Oct 2017
Volumen & Heft: Volumen 21 (2017) - Heft 3 (September 2017)
Seitenbereich: 107 - 117
Eingereicht: 01 Mar 2017
Akzeptiert: 01 Jun 2017
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2449-5999
Erstveröffentlichung
12 Mar 2016
Erscheinungsweise
1 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Adaszyńska, M., Swarcewicz, M., Markowska-Szczupak, A. (2013). Comparison of chemical composition and antimicrobial activity of lavender varieties from Poland. Postępy Fitoterapii, 2, 90-96.Search in Google Scholar

Bošković, M., Baltić, Ž.M., Ivanović, J., Đurić, J., Lončina, J. Dokmanović, M., Marković, R. (2013). Use of essential oils in order to prevent foodborne illnesses caused by pathogens in meat. Tehnologija mesa, 54(1), 14-20.10.5937/tehmesa1301014BSearch in Google Scholar

Bozin, B., Mimica-Dukic, N., Simin, N., Anackov, G. (2006). Characterization of the volatile composition of essential oils of some Lamiaceae species and the antimicrobial and antioxidant activities of the entire oils. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 54, 1822-1828.10.1021/jf051922uDOI öffnenSearch in Google Scholar

Brachaczek, A., Kaczmarek, J., Kosiada, T., Jędryczka, M. (2012). Występowanie suchej zgnilizny kapustnych na wybranych odmianach rzepaku ozimego i ich plon w warunkach doświadczeń łanowych w Wielkopolsce Rośliny Oleiste, XXXIII, 56-72.10.5604/12338273.1058518Search in Google Scholar

Bradford, K.J. (1990). A water relation analysis of seed germination rates. Plant Physiologicol, 94, 840-849.10.1104/pp.94.2.840Search in Google Scholar

Brown, R.F., Mayer, D.G. (1988). Representing cumulative germination. The use of the Weibull function and other empirically derived curves. Annals of Botany, 61, 127-138.10.1093/oxfordjournals.aob.a087535Search in Google Scholar

Burkhart H.E., Tomé M. (2012). Modeling forest trees and stands. Springer-Verlag. London. ISBN 9789400715974.10.1007/978-90-481-3170-9Search in Google Scholar

Carlson T. (1913). Über geschwindigkeit und grösse der hefevermehrung in Würze. Biochemische Zeitschrift, 57, 313-334.Search in Google Scholar

Czerwińska, E. (2015). Właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybowe wybranych roślin zielonych i ich części. Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria, 14(1-2), 13-22.Search in Google Scholar

Czerwińska, E., Szparaga, A., Deszcz E. (2015). Ocena wpływu zaprawiania wyciągami roślinnymi na zdolność kiełkowania nasion łubinu żółtego i grochu siewnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu seria Rolnictwo, 612, 7-19.Search in Google Scholar

Czerwińska, E., Szparaga, A. (2015a). Żywotność i zdrowotność nasion roślin oleistych traktowanych wyciągami roślinnymi. Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria, 14(1,2), 47-60.Search in Google Scholar

Czerwińska, E., Szparaga, A., Deszcz, E. (2015b). Ocena wpływu zaprawiania wyciągami roślinnymi na zdolność kiełkowania nasion buraków. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Rolnictwo, CXII, 7-20.Search in Google Scholar

Czerwińska, E., Szparaga, A., Piskier, T., Deszcz, E. (2016). Effect of the application methods of natural plant extract on emergence of beets. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 61(3), 67-71.Search in Google Scholar

Eberhardt, L.L. and Breiwick, J.M. (2012). Models for Population Growth Curves. ISRN Ecology, 2012, 1-5.10.5402/2012/815016Search in Google Scholar

France, J., Thornley, J. H. M. (1984). Mathematical Models in Agriculture. Butterworths CAB International London. ISBN 0408108681.Search in Google Scholar

Hageseth, G.T., Joyner, R.D. (1975). Kinetics and thermodynamics of isothermal seed germination. Journal of. Theoretical Biology, 53, 51-65.10.1016/0022-5193(75)90102-2DOI öffnenSearch in Google Scholar

Hsu, F.H., Nelson, C.J., Chow, W.S. (1984). A mathematical model to utilize the logistic function in germination and seedling growth. Journal of Experimental Botany, 35, 1629-1640.10.1093/jxb/35.11.1629Search in Google Scholar

Ito, T., Osumi, S. (1984). An analysis of the basal area growth in even-aged pure stands based on the Richards growth function. Journal of the Japanese Society for Horticultural, 66(3), 99-108.Search in Google Scholar

Koya, P.R., Goshu, A.T. (2013). Generalized Mathematical Model for Biological Growths. Open Journal of Modelling and Simulation, 1, 42-53.10.4236/ojmsi.2013.14008Search in Google Scholar

Krebs, C.J. (1985). The Experimental Analysis of Distribution and Abundance. Harper and Row. New York. ISBN 0065004108.Search in Google Scholar

Morgan, B.J.T. (1976). Stochastic models of groupings changes, Advances in Applied Probability, 8, 30.10.2307/1426021Search in Google Scholar

Mrówczyński, M., Korbas, M., Praczyk, T., Gwiazdowski, R., Jajor, E., Pruszyński, G., Wachowiak, H. (2009). Ochrona roślin w integrowanej produkcji rzepaku. Rośliny Oleiste, XXX, 245-256.Search in Google Scholar

Muszyński, S., Świetlicka, I., Świetlick, i M., Gładyszewska, B. (2015). Modelowanie kinetyki kiełkowania nasion pomidora z wykorzystaniem równania Gompertza. Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria, 14(1-2), 61-69.Search in Google Scholar

O’Neill, M.E., Thomson, P.C., Jacobs, B.C., Brain, P., Butler, R.C., Turner, H., Mitakda, B. (2004). Fitting and comparing seed germination models with a focus on the inverse normal distribution Austral. Journal Statistics, 46, 349-366.Search in Google Scholar

Odabas, M.S., Mut, Z. (2007). Modeling the effect of temperature on percentage and duration of seed germination grain legumes and cereals. American Journal of Physiology, 2, 303-310.10.3923/ajpp.2007.303.310Search in Google Scholar

Orzeszko-Rywka, A., Rochalska, M. (2007). Preliminary assessment of efficiency of some ecological methods of sugar beet seed dressing. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 52(4), 10-13.Search in Google Scholar

Richards, F.J. (1959). A flexible growth function for empirical use. Journal of Experimental Botany, 10, 290-300.10.1093/jxb/10.2.290Search in Google Scholar

Rochalska, M., i Orzeszko-Rywka, A. (2009). Zastosowanie naturalnych substancji roślinnych jako zapraw nasiennych dla upraw ekologicznych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 54(4), 74-80.Search in Google Scholar

Rochalska, M., Orzeszko-Rywka, A., Tracz, M. (2010). Estimation efficiency of powdered herbs of crop seeds treatment. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 55(4), 67-72.Search in Google Scholar

Shafii, B., Price, W.J. (2001). Estimation of cardinal temperatures in germination data analysis. Journal of Agricultural, Biological and Environmental Statistics, 6, 356-366.10.1198/108571101317096569DOI öffnenSearch in Google Scholar

Shafii, B., Price, W.J., Swensen, J.B., Murray, G.A. (1991). Nonlinear estimation of growth curve models for germination data analysis. The Third Conference On Applied Statistics In Agriculture. Kansas State University. Manhattan. KS, 19-42.10.4148/2475-7772.1415Search in Google Scholar

Tsoularis, A., Wallace, J. (2002). Analysis of logistic growth models. Mathematical Biosciences, 179, 21-55.10.1016/S0025-5564(02)00096-2Search in Google Scholar

Tyszyńska-Kownacka, D., Starek, T. (1989). Zioła w polskim domu. Wydawnictwo Warta. Warszawa. ISBN 8322502303.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo