1. bookVolumen 17 (2017): Heft 4 (December 2017)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2083-4799
Erstveröffentlichung
23 Sep 2008
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Ultrasonic diagnostics of main pipelines

Online veröffentlicht: 11 Jan 2018
Volumen & Heft: Volumen 17 (2017) - Heft 4 (December 2017)
Seitenbereich: 37 - 54
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2083-4799
Erstveröffentlichung
23 Sep 2008
Erscheinungsweise
4 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

1. Lubkiewicz J., Raczyński P., Łukajtis W., Diagnozowanie stanu technicznego rurociągów z zastosowaniem tłoków inteligentnych. Nafta & Gaz Biznes 4 (2000), 15-17.Search in Google Scholar

2. Bogotko W., Lubkiewicz J., Raczyński P.,: Przygotowanie rurociągów do inspekcji tłokami inteligentnymi. Nafta & Gaz Biznes 6 (2000), 15-18.Search in Google Scholar

3. Bogotko W., Dąbrowski L., Lubkiewicz J., Raczyński P., Stress assessment in deformed pipelines based on calliper pig surveys. Proc. 4th International Conference on Pipeline Rehabilitation & Maintenance, Prague, Czech Republic, 2000, Paper 3, 1-13.Search in Google Scholar

4. Bogotko W., Raczyński P., Skrok K., Rola tłoków inteligentnych w zapewnieniu niezawodności rurociągów dalekosiężnych. Proc. X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Metalowe, Gdańsk, Poland 2001, Vol. 3, 105-112.Search in Google Scholar

5. Raczyński P., Bogotko W., Leszczyński T., Wykorzystanie ultradźwiękowych tłoków pomiarowych do oceny uszkodzeń korozyjnych ścianek rurociągów magistralnych oraz wpływu ich na parametry eksploatacyjne. Proc. Międzynarodowa Konferencja Nowoczesne Metody Monitorowania Korozji Dla Oceny Strat Korozyjnych i Kosztów Korozji, Jurata, Poland, 2003, 153-161.Search in Google Scholar

6. Raczyński P., Warnke K., Diagnostyka stanu technicznego rurociągów stalowych z wykorzystaniem tłoków ultradźwiękowych wysokiej rozdzielczości. Ochrona przed korozją 8 (2014), 316-319.Search in Google Scholar

7. Raczyński P., Analysis and Trend Estimation of Geometry Defects and Metal Losses in the Pipeline Wall Based on UT Intelligent Pig Inspection. Proc. 9-th Pipeline Technology Conference, Berlin, Germany, (2014) Proceedings on the CD.Search in Google Scholar

8. Raczyński P., Lewandowski M., Method and Tool Used to Predict the Service Life of a Pipeline. Pipeline Operations & Management Conference, Bahrain, 2016.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD