rss_2.0Polski Rocznik Muzykologiczny FeedSciendo RSS Feed for Polski Rocznik Muzykologicznyhttps://sciendo.com/journal/PRMhttps://www.sciendo.comPolski Rocznik Muzykologiczny 's Coverhttps://sciendo-parsed-data-feed.s3.eu-central-1.amazonaws.com/607d16d616921b4b30b1087b/cover-image.jpg?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Date=20210727T022735Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=604800&X-Amz-Credential=AKIA6AP2G7AKDOZOEZ7H%2F20210727%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Signature=ab71038ef97495a3ad547b381172913a41ea98eb5e64f5e2d9eedcc35407a62f200300en-us-1