1. bookVolume 116 (2019): Issue 10 (October 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Multi-Family Residential Development in the Landscape of the Small City

Published Online: 16 May 2020
Volume & Issue: Volume 116 (2019) - Issue 10 (October 2019)
Page range: 89 - 96
Received: 13 Sep 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The small city is a relatively well examined and widely described subject in literature. Usually, the urban structure of the small city is considered in relation to its original and historical spatial layout with juxtaposition of all subsequent developments in relation to the historical core of given settlement. The article attempts to identify various systems of urban structures in which one of the elements is a group or a single multi-family residential building, examine internal and external scenic relations and determine their impact on the landscape of the small city.

Keywords

[1] Adamczewska-Wejchert H., Wejchert K., Małe miasta. Problemy urbanistyczne stale aktualne, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1986.Search in Google Scholar

[2] Bagiński E., Małe miasta w strukturze osiedleńczej Polski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.Search in Google Scholar

[3] Bartkowicz B., Problemy małych miast Polski Południowej i ich aktualność, [in:] Wybrane zagadnienia z dziedziny architektury i urbanistyki, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999.Search in Google Scholar

[4] Bogdanowski J., Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.Search in Google Scholar

[5] Grzelak-Kostulska E., Szymańska D., Małe miasta w Polsce – zmiany ludnościowe i funkcjonalne w drugiej połowie XX wieku, [in:] Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Katowice 2005, 59–90.Search in Google Scholar

[6] Gzell S., Fanomen małomiejskości, Warszawa 1987.Search in Google Scholar

[7] Heffner K., Małe miasta a rozwój obszarów wiejskich, [in:] Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce, biuletyn, KPZK PAN z. 207, Warszawa 2003.Search in Google Scholar

[8] Kuśnierz-Krupa D., Dziedzictwo kulturowe miast – szansa rozwoju czy przeszkoda – na przykładzie wybranych małych miast Podkarpacia, [in:] Future of the cities – cities of the future. Przyszłość miast – miasta przyszłości, eds. J. Gyurkovich, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014.Search in Google Scholar

[9] Nyka L., Przestrzeń miejska jako krajobraz, Czasopismo Techniczne 1-A/2/2012, 49–59.Search in Google Scholar

[10] Przesmycka E., Przeobrażenia zabudowy i krajobrazu miasteczek Lubelszczyzny, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2001.Search in Google Scholar

[11] Sikora A., The development of small settlements in the industrial plant – city model – based on the examples of Nowa Dęba and Nowa Sarzyna, VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 “Modern Cities. Infrastructure and Environment”, E3S Web Conf. 45/2018.10.1051/e3sconf/20184500079Search in Google Scholar

[12] Sikora A., Atrakcyjność turystyczna „nowych” miast COP – na przykładzie Nowej Dęby, [in:] Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937–2017), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, 341–352.Search in Google Scholar

[13] Sikora A., Walicka-Góral B., Współczesne mechanizmy inwestycyjne jako element destrukcji obrazu miasta, [in:] Tożsamość miasta w dobie globalizacji, Architektura i Urbanistyka. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej 30/2014, 137–145.Search in Google Scholar

[14] Wejchert K., Miasteczko polskie jako zagadnienie urbanistyczne, Wydawnictwo Ministerstwa Odbudowy, Warszawa 1947.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo