1. bookVolume 116 (2019): Issue 5 (May 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

The Hydrodynamics of a Fluidised Bed Reactor

Published Online: 16 May 2020
Volume & Issue: Volume 116 (2019) - Issue 5 (May 2019)
Page range: 55 - 70
Received: 17 May 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-737X
First Published
20 May 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

[1] Dziubiński M., Prywer J., Mechanika płynów dwufazowych, WNT, Warszawa 2009.Search in Google Scholar

[2] Razumow I.M., Fluidyzacja i transport pneumatyczny materiałów sypkich, WNT, Warszawa 1975.Search in Google Scholar

[3] Kowarska B., Spalanie paliw alternatywnych w reaktorze fluidyzacyjnym z obniżeniem emisji tlenków azotu, Politechnika Krakowska, Kraków 2015.Search in Google Scholar

[4] Kmieć A., Englart S., Ludwińska A., Teoria i technika fluidyzacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.Search in Google Scholar

[5] Berkowicz G., Synteza 2,6-dimetylofenolu we fluidalnym złożu katalizatora żelazowo- -chromowego, rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2015.Search in Google Scholar

[6] Fluidization, https://en.wikipedia.org/wiki/Fluidization (access: 3.12.2017).Search in Google Scholar

[7] Krystalizacja i fluidyzacja, praca zbiorowa, red. nauk. Jadwiga Rodzynkiewicz-Rudzińska, WNT, Warszawa 1973.Search in Google Scholar

[8] Kmieć A., Zastosowanie i modelowanie procesów i aparatów ze złożem fluidalnym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.Search in Google Scholar

[9] Strumiłło C., Podstawy teorii i techniki suszenia, wyd. 2 zm. i roz., WNT, Warszawa 1983.Search in Google Scholar

[10] Ćwiczenia laboratoryjne z inżynierii chemicznej. Skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych, praca zbiorowa, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 1979.Search in Google Scholar

[11] Pawłow K.F., Romankow P.G., Noskow A.A., Inżynieria Chemiczna. Przykłady i zadania z zakresu aparatury i inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa 1969.Search in Google Scholar

[12] Iwanowski J., Badanie i modelowanie kinetyki suszenia fluidalnego wybranych ciał stałych, rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2011.Search in Google Scholar

[13] Yang W.-C., Handbook of fluidization and fluid-particle systems, Marcel Dekker, New York 2003.10.1201/9780203912744Search in Google Scholar

[14] Procesy kontaktowania faz, http://slideplayer.pl/slide/423669/ (access: 4.01.2018).Search in Google Scholar

[15] Ann-Filters Poland, https://siatkifiltracyjne.com.pl/ (access: 4.01.2018).Search in Google Scholar

[16] Ciborowski J., Podstawy inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa 1965.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD