1. bookVolume 16 (2022): Issue 1 (April 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2601-5773
First Published
30 Dec 2018
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Partial Examination of the Design of the Bombed Olt Bridge in Sâncrăieni

Published Online: 18 Jul 2022
Volume & Issue: Volume 16 (2022) - Issue 1 (April 2022)
Page range: 43 - 46
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2601-5773
First Published
30 Dec 2018
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

Throughout Transylvania, the ruins or remains of many engineering structures and buildings can be observed, and this allows us to draw a lot of interesting conclusions. This research seeks to shed some light on the design process of older bridges in Transylvania through a case study. Hydraulic calculations based on field measurements show the hydraulic requirements used in the original design of the bridge. The obtained data was compared to the current requirements of the Romanian design standards.

Keywords

[1] Private collection of a local resident. Search in Google Scholar

[2] Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile -Studii pentru cunoașterea resurselor de apă în vederea fundamentării planurilor de amenajare ale bazinelor / spațiilor hidrografice, Bazinul hidrografic Olt. 2008. Search in Google Scholar

[3] Ministerul Mediului – Atlasul cadastrului apelor din România, Partea 1 – Date morfo-hidrografice asupra rețelei hidrografice de suprafață. 1992. Search in Google Scholar

[4] STAS 4068/2-87: Debite și volume maxime de apă. Probabilități teoretice ale debitelor maxime în condiții normale și speciale de exploatare. Search in Google Scholar

[5] STAS 4273-83: Construcții hidrotehnice. Încadrare în clase de importanță. Search in Google Scholar

[6] HG 846-2010: Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung. Search in Google Scholar

[7] PD 95-2002: Normativ privind proiectarea hidraulică a podurilor și podețelor. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo