1. bookVolume 13 (2020): Issue 1 (October 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2601-5773
First Published
30 Dec 2018
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Investigations of Detergents and Metal Components for Supporting the Effective Treatment of Greywater

Published Online: 10 Dec 2020
Volume & Issue: Volume 13 (2020) - Issue 1 (October 2020)
Page range: 114 - 117
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2601-5773
First Published
30 Dec 2018
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

[1] Ghaitidak D. M., Yadav K. D.: Characteristics and treatment of greywater. A review. Environmental Science and Pollution Research, 20/5. (2013) 2795–2809.10.1007/s11356-013-1533-0Search in Google Scholar

[2] Lós R., Izbékiné Szabolcsik A., Bodnár I.: Szürke-vizek detergens tartalmának meghatározására alkalmas analitikai módszerek fejlesztése. International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS), 3/2. (2018).10.21791/IJEMS.2018.2.9.Search in Google Scholar

[3] Juhász É, Lelkesné Erős M.: Felületaktív anyagok zsebkönyve. Műszaki Könyvkiadó, 1979.Search in Google Scholar

[4] Ketola A.: Determination of surfactants in industrial waters of paper-and board mills. (2016). DOI: 10.13140/RG.2.2.36735.41124Search in Google Scholar

[5] Bodnar I., Szabolcsik A., Baranyai E., Uveges A., Boros N.: Qualitative characterization of household greywater in the Northern great plain region of Hungary. Environmental Engineering and Management Journal, 13/11. (2014) 2717–2724.10.30638/eemj.2014.302Search in Google Scholar

[6] Bodnár I., Boros N., Baranyai E., Fórián S., Izbékiné Szabolcsik A., Jolánkái G., Keczánné Üveges A., Kocsis D.: Épületek csapadékvizeinek és szürkevizeinek vizsgálata az Észak-Alföld régióban környezetbarát és energiahatékony hasznosítás céljából. In: F. Kálmár (szerk.) Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával, Akadémiai Kiadó, 2014, 167–201.Search in Google Scholar

[7] Baranyai. E.: Mikrohullámú plazma atomemissziós spektrometria, Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, 2015.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD