1. bookVolume 56 (2010): Issue 1 (March 2010)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
First Published
14 Dec 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Results of harvesters and forwarders operations in Slovakian forests

Published Online: 03 Sep 2010
Volume & Issue: Volume 56 (2010) - Issue 1 (March 2010)
Page range: 1 - 15
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2454-0358
ISSN
0323-1046
First Published
14 Dec 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Butora, A.; Schwager, G., 1989: Holzernteschäden in Durchforstungsbeständen. Edigenössiche Anstalt fűr das Forstliche Versuchswesen, Birmensdorf, Berichte, č. 228, 51 s.Search in Google Scholar

Dvořák, J., 2008: Mechanické poškození a zhutnení půdy při nasazení harvesterových technologií na kalamitních plochách. In Integrované ťažbovo-dopravné technológie. Zborník pôvodných vedeckých prác. Zvolen, TU Zvolen, s. 25-32.Search in Google Scholar

Ferenčík, M., Messingerová V., Stanovský M., 2008: Analýza dopadu harvesterovej technológie na lesné porasty vo flyšovom pásme Hornej Oravy. In Integrované ťažbovo-dopravné technológie. Zborník pôvodných vedeckých prác. Zvolen, TU Zvolen, s. 33-42.Search in Google Scholar

Koreň J., Slugeň J., Slamka, M., 2004: Mechanické poranenie stromov a zhutnenie pôdy pri plne mechanizovaných prebierkach v ihličnatých porastoch do 50 rokov. Acta facultatis forestalis, XLVI. Zvolen, TU Zvolen, s. 247-259.Search in Google Scholar

Lukáč T., 2005: Viacoperačné stroje v lesnom hospodárstve. TU Zvolen, 2005, 137 s.10.3998/ark.5550190.0006.114Search in Google Scholar

Meng, W., 1978: Baumverletzungen durch Transportvorgänge bei der Holzernte. Schriftenreihe der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg Band 53, 159 s.Search in Google Scholar

Radocha, M., Slamka, M., 2008: Poznatky z využívania vyvážacích traktorov v lesoch SR. In Integrované ťažbovo-dopravné technológie. Zborník pôvodných vedeckých prác. Zvolen, TU Zvolen, s. 139-142.Search in Google Scholar

Simanov, V., 1998: Harvestery ano-či ne?, Terra 5, 6/98, s. 8.Search in Google Scholar

Sirén, M., 2000: Silvicultural results of one- grip harvester operation. Innternational Journal of forest engineering, č. 2, s. 7-14.Search in Google Scholar

Svadicani, K., Nordfiell, T., 2003: Operatinal aspects of eow and selective thinning in establishing of a shelterwood in 50-years old Norway spruce stand. International Journal of Forest Engineering, no. 1, p. 25-37.10.1080/14942119.2003.10702467Search in Google Scholar

Slamka, M., 2006: Lesnícka technika a spracúvanie veternej kalamity v lesoch vo Vysokých Tatrách. Lesnícky časopis-Forestry Journal, 52(3): 249-263.Search in Google Scholar

Slamka, M., Radocha, M., 2008: Poznatky z využívania harvesterových technológií v lesoch SR. In Integrované ťažbovo-dopravné technológie. Zborník pôvodných vedeckých prác. Zvolen, TU Zvolen, s. 167-173.Search in Google Scholar

Tice, B., 2003: A howling succes, Canadian Forest industries, s. 26-28.Search in Google Scholar

Ulrich, R., Schlaghamerský A., Štorek, V., 2002: Použití harvesterové technológie v probírkách, Mendelova zemnědělská a lesnická univerzita v Brně, 98 s. + CD.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo