1. bookVolume 60 (2011): Issue 2 (June 2011)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
First Published
14 Jul 2011
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

Results of beetles (Coleoptera) survey of Zástudánčí National Nature Reserve (Central Moravia) 2008 - part 2

Published Online: 16 Nov 2011
Volume & Issue: Volume 60 (2011) - Issue 2 (June 2011)
Page range: 165 - 178
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
First Published
14 Jul 2011
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

Čelechovská J. (in litt.): Denní motýli (Lepidoptera: Rhopalocera) v okolí Tovačova. (Diplomová práce). [Daily butterfly (Lepidoptera: Rhopalocera) of Central Moravia region] (Diploma thesis)]. Faculty of Science, Palacký University Olomouc, 2001, 73 pp., Olomouc.Search in Google Scholar

Čelechovský A. (2001b): Motýli (Macrolepidoptera) NPR Zástudánčí u Tovačova. Macrolepidoptera of the Zástudánčí Nature Reserve near Tovačov. Přírodov ěd. Stud. Muz. (Prostějov), 4: 103-114.Search in Google Scholar

Čelechovský A. (in litt.): Píďalkovití (Geometridae, Lepidoptera) okolí Tovačova. (Diplomová práce). [Geometridae (Lepidoptera) of Tovačov town environs] (Unpublished diploma thesis). Faculty of Science, Palacký University Olomouc, 1993, 112 pp., Olomouc.Search in Google Scholar

Čelechovský A. (in litt.): Denní motýli (Lepidoptera: Rhopalocera) na území střední Moravy. (Disertační práce). [Daily butterfly (Lepidoptera: Rhopalocera) of Central Moravia region] (Ph.D. thesis). Faculty of Science, Palacký University Olomouc, 2001a, 130 pp., Olomouc.Search in Google Scholar

Čížek P. & Doguet S. (2008): Klíč k určování dřepčíků (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) Česka a Slovenska. [Key for the identification of the flea beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) of the Czech and Slovak Republics]. Městské muzeum, Nové Město nad Metují, 232 pp.Search in Google Scholar

Farkač J., Král D. & Škorpík M. (2005): Červený seznam ohrožených druhů České Republiky - Bezobratlí. (Red list of threatened species in the Czech Republic - Invertebrates). 758 pp., AOPK, Praha.Search in Google Scholar

Kejval Z. & Nakládal O. (2009): Faunistic records from Czech Republic - 275. Coleoptera: Anthicidae. Klapalekiana, 45 (1-2): 117-118.Search in Google Scholar

Löbl I. & Smetana A. (eds) (2007): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4: Elateroidea - Derodontoidea - Bostrichoidea - Lymexyloidea - Cleroidea - Cucujoidea. Apollo Books, Stenstrup, 935 pp.10.1163/9789004260894Search in Google Scholar

Löbl I. & Smetana A. (eds) (2008): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 5: Tenebrionoidea. Apollo Books, Stenstrup, 670 pp.10.1163/9789004260900Search in Google Scholar

Löbl I. & Smetana A. (eds) (2010): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 6: Chrysomeloidea. Apollo Books, Stenstrup, 924 pp.10.1163/9789004260917Search in Google Scholar

Merta L. (in litt.): Inventarizační průzkum NPR Zástudánčí z oboru hydrobiologie. (Závěrečná zpráva), [Hydrobiology Inventory study of the Zástudánčí National Nature Reserve]. Unpubl. manuscript, deposited at the Administration of the Litovelské Pomoraví PLA, 2004: 11 pp.Search in Google Scholar

Nakládal O. (2011): Results of beetles (Coleoptera) survey of Zástudánčí National Nature Reserve (Central Moravia) 2008 - part 1. Čas. Slez. Muz. Opava (A), 60: 63-78.Search in Google Scholar

Pruner L. & Míka P. (1996): Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. (List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system). Klapalekiana 32 (Suppl.): 1-115.Search in Google Scholar

Šafář J. et al. (2003): Olomoucko [Olomouc region]. In: Mackovčin P., Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI, [Protected areas of the Czech Republic, volume VI]. 456 pp., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.Search in Google Scholar

Vorst O. (ed.) (2010): Catalogus van de Nederlandse kevers. (Catalogue of the Coleoptera of the Netherlands). Monografieën van de Nederlandse Entomologische Vereniging 11: 1-317 pp. + CD. (in Dutch, English Introduction and Summary).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo