1. bookVolume 11 (2011): Issue 4 (December 2011)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
First Published
17 Mar 2011
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Development of floating-leaved vegetation in three lakes of varied trophy (Leczna-Wlodawa Lakeland)

Published Online: 07 Feb 2012
Volume & Issue: Volume 11 (2011) - Issue 4 (December 2011)
Page range: 163 - 169
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
First Published
17 Mar 2011
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Bernatowicz S., 1960, Metody badania roślinności naczyniowej w jeziorach (Methods of investigations of vascular plants in lakes), Rocz. Nauk Rol. 77(B-1): 61-78 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Braun-Blanquet J., 1951, Pflanzsozologie. Grundzüge der Vegetationskunde, Springer, Wien-New York, p. 631.Search in Google Scholar

Canfield, D.E. Jr., Langeland K.A., Maceina M.J., Haller W.T., Shireman J.V., Jones J.R., 1983, Trophic state classification of lakes with aquatic macrophytes, Can. J. Fish. Aquat. Sci. 40: 1713-1718.10.1139/f83-198Search in Google Scholar

Carlson R.E. 1977. A trophic state index for lakes, Limnol. Oceanogr. 22: 361-369.Search in Google Scholar

Chmiel S., 2008, Hydrochemical evaluation of dystrophy of the water bodies in the Łęczna and Włodawa area in the years 2000-2008, Limnol. Rev. 9(4): 153-158.Search in Google Scholar

Fijałkowski D., 1959, Szata roślinna jezior Łęczyńsko-Włodawskich i przylegających torfowisk (Plant associations of Lakes situated between Łęczna and Włodawa and of peat-bogs adjacent to these lakes), Ann. UMCS B 14(3): 131-190 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Hillbricht-Ilkowska A., Wiśniewski R.J., 1994, Zróżnicowanie troficzne jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny - Stan obecny, zmiennosc wieloletnia, miejsce w klasyfikacji troficznej jezior (Trophic diversity of lakes of the Suwałki Landscape Park (Northeastern Poland) and its buffer zone. Current state, longterm variability and place in the trophic classification of lakes), [in:] Hillbricht-Ilkowska A., Wiśniewski R.J. (eds) Jeziora Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Związki z krajobrazem, stan eutrofizacji i kierunki ochrony (Lakes of the Suwałki Landscape Park. Links with landscape, eutrophication and protection measures), Zesz. Nauk. Kom. Nauk. PAN "Człowiek i "Sarodowisko" 7: 181-200 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Kłosowski S., 1999, Od syntaksonomii do synekologii, czyli o badaniach siedliskowych roślinności litoralowej i ich znaczeniu (From syntaxonomy to synecology, that is about habitat studies of the littoral vegetation and their meaning), Mat. Ogólnopolskiej Konf. Nauk. "Współczesne Kierunki Ekologii Badań Hydrobiologicznych", Supraśl: 29-36 (in Polish).Search in Google Scholar

Kłosowski S., 2001, Grzybienie północne Nymphaea candida C. Presl, grążel drobny Nuphar pumila (Timm) DC, przesiąkra okółkowa Hidrylla verticillata (L. fil.) Royle., [in:] Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (ed.) Polska Czerwona Księga Roślin (The Polish Red Data Book of Plants), IB PAN, Kraków: p. 664 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Kraska M., 1988, Reakcje ekosystemu jeziornego na wody podgrzane ze szczególnym uwzględnieniem hydromakrofitów (Reactions of the lake ecosystem to heated waters with particular reference to aquatic macrophytes), Wyd. Nauk. UAM, Poznań, p. 200 (in Polish).Search in Google Scholar

Malthus T.J., Best E.P., Dekker A.G., 1990, An assessment of the importance of emergent and floating-leaved macrophytes to trophic status in the Loosdrecht lakes (The Netherlands), Hydrobiologia 191: 257-263.10.1007/BF00026060Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W., 2008, Klucz do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski (Guidebook for identification of vegetation communities of Poland), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: p. 536 (in Polish).Search in Google Scholar

Michalczyk Z., Wilgat T., 1998, Stosunki wodne Lubelszczyzny (Water conditions in the Lublin Province), Wyd. UMCS, Lublin, p. 168 (in Polish).Search in Google Scholar

Nowak A., Nobis M., Dajdok Z., Zalewska-Gałosz J., Nowak S., Nobis A., Czerniawska-Kusz I., Kozak M., Stebel A., Bula R., Sugier P., Szlachetka A., Bena W., Trojecka A., Piwowarczyk R., Adamiec A., Krawczyk R., 2010, Revision of Nymphaea candida range - new data on the distribution and habitat preferences of the species in southern Poland, Acta Soc. Bot. Polon. 79(4): 333-350.10.5586/asbp.2010.041Search in Google Scholar

Nowak A., Nowak S., 2007, The problem of occurrence of Nymphaea candida C. Presl in the Opole Silesia, Opole Sci. Soc. Nature Journal 40: 25-33.Search in Google Scholar

Sender J., 2010a, Przekształcenia struktury hydrobotanicznej pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych wybranych płytkich jezior na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim (Changes in hydrobotanical structure under natural and anthropogenic pressure in selected lakes of Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland), [in:] Nędzarek A., Kubiak J., Tórz A. (eds.) Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 4, PTLim, Szczecin: 111-118 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Sender J., 2010b, Długoterminowe zmiany struktury roślinności wodnej w makrofitowych jeziorach na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim (Long-term changes of macrophytes structure in macrophyte-dominated lakes situated on meadow catchment areas in the Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland), Ann. UMCS 65(2): 154-167.10.2478/v10081-010-0019-8Search in Google Scholar

Szańkowski M., Kłosowski S., 1999, Habitat conditions of nymphaeids associations in Poland, Hydrobiologia 415: 177-185.10.1023/A:1003837520267Search in Google Scholar

Van der Velde G., 1980, Studies in nymphaeid-dominated system, Stichting Studentenpres, Nijmegen, p. 163.Search in Google Scholar

Van der Velde G., Giesen Th. G., Van der Heijden L., 1979, Structure, biomass and seasonal changes in biomass of Nymphoides peltata (Gmel.) O. Kuntze (Menyanthaceae) a preliminary study, Aquat. Bot. 7: 279-300.10.1016/0304-3770(79)90029-9Search in Google Scholar

Wayda M., 2000, The distribution of Nymphaea candida C. Presl. (Nymphaeceae) in Poland, Acta Soc. Bot. Pol. 69(1): 75-78.10.5586/asbp.2000.009Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo