1. bookVolume 10 (2010): Issue 3-4 (December 2010)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
First Published
17 Mar 2011
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Significance of reference observation in the evaluation of Secchi disk visibility on the example of lakes in the vicinity of Ełk

Published Online: 08 Apr 2011
Volume & Issue: Volume 10 (2010) - Issue 3-4 (December 2010)
Page range: 157 - 162
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-7575
ISSN
1642-5952
First Published
17 Mar 2011
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Borowiak D., 2000, Uwarunkowania zróżnicowania pola światła w jeziorze Górnym Raduńskim, Pojezierze Kaszubskie (Conditions of light field differentiation in the lake Górne Raduńskie, Kashubian lakeland), [in:] K. Lossow, H. Gawrońska (eds), Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior (Natural and anthropogenic transformations of lakes), Wyd. UWM, Olsztyn: 71-82 (in Polish, English summary).Search in Google Scholar

Choiński A., 2000, Jeziora kuli ziemskiej (Lakes of the globe), PWN, Warszawa, p. 203 (in Polish).Search in Google Scholar

Faraś-Ostrowska B., 1990, Przyrodnicze uwarunkowania zróżnicowania przezroczystości wody wybranych jezior Pomorza [rozpr. doktorska] (Natural conditions of water transparency diversity of selected lakes of Pomerania) [dissertation], Uniwersytet Gdański, Wydz. BGiO, Gdańsk, p. 138 (in Polish).Search in Google Scholar

Jańczak J. (ed.), 1999, Atlas jezior Polski, t. 3 (Atlas of Polish lakes, vol. 3), Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, p. 240 (in Polish).Search in Google Scholar

Lange W. (ed.), 1993, Metody badań fizycznolimnologicznych (Methods of physicolimnological studies), Wyd. UG, Gdańsk, p. 175 (in Polish).Search in Google Scholar

Lange W., Maślanka W., Nowiński K., 2004, Susceptibility to anthropopressure and intensity of eutrophication of chosen lakes of Ełk Lakeland, Limnol. Rev. 4: 133-142.Search in Google Scholar

Maślanka W., Nowiński K., Pacewicz K., 2005, Odporność na antropopresję w świetle zagrożeń degradacyjnych wybranych jezior Powiatu Ełckiego [manuskrypt] (Resistance to human pressure in the light of degradation threats of selected lakes in Elk County) [manuscript], Uniwersytet Gdański, Inst. Geogr., ZGP, Gdańsk, p. 37 (in Polish).Search in Google Scholar

Nowiński K., Lange W., Maślanka W., 2005, Conditions of light transmission in water of chosen lakes of Kashubian Lakeland, Limnol. Rev. 5: 183-184.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo