1. bookVolume 52 (2011): Issue 1 (October 2011)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1899-4849
ISSN
2081-2221
First Published
31 Dec 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Social Aspects of Physical Education and Sport in Schools

Published Online: 31 Oct 2011
Volume & Issue: Volume 52 (2011) - Issue 1 (October 2011)
Page range: 49 - 60
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1899-4849
ISSN
2081-2221
First Published
31 Dec 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Berger, P. (1986). The Capitalist Revolution. New York: Basic Books.Search in Google Scholar

Domański, H. (1994). Społeczeństwo klasy średniej /Middle class society/. Warsaw: IFiS PAN.Search in Google Scholar

Fischer, R. J., Van Guten, T., Loopstra, O. (1997). Physical Education from a European point of view. Ghent: Annual EUPEA.Search in Google Scholar

Dziubiński, Z. (1996). Kultura somatyczna kleryków. Studium socjologiczne /Somatic culture of clergy. Sociological study/. Warsaw: ChAT et al.Search in Google Scholar

Dziubiński, Z. (2000). Studencka kultura fizyczna na przełomie wieków. Próba diagnozy i propozycje zmian. /Physical culture among students at the turn of the century: An attempt of a diagnosis and a proposal for changes/. In Z. Dziubiński, B. Gorski (Eds.), Kultura fizyczna studentów w okresie transformacji szkolnictwa wyższego w Polsce /Physical culture among students during a period of transition of higher education in Poland/. Warsaw: Politechnika Warszawska.Search in Google Scholar

Gaj, J., Hądzelek, K. (1997). Dzieje kultury fizycznej w Polsce /History of physical culture in Poland/. Poznań: AWF.Search in Google Scholar

Krawczyk, Z. (1997). Kultura fizyczna /Physical culture/. In Z. Krawczyk (Ed.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Kultura fizyczna, sport /Encyclopedia of Polish culture of the 20th century. Physical culture, sport/. Warsaw: Instytut Kultury.Search in Google Scholar

Laporte, W. (1998). Physical Education in the European Union in a harmonization process. Gent: Annual EUPEA.Search in Google Scholar

Lipiec, J. (1999). Filozofia olimpizmu /The philosophy of Olympism/. Warsaw: Sprint.Search in Google Scholar

Lipoński, W. (2000). Olimpizm dla każdego. Popularny zarys wiedzy o historii, organizacji i filozofii ruchu olimpijskiego /Olympism for everyone: a popular outline of knowledge of the history, organization, and philosophy of the Olympic movement/. Poznań: AWF.Search in Google Scholar

Obodyński, K. (1992). Kształtowanie się kultury fizycznej młodzieży akademickiej w Polsce /Development of the physical culture of students in Poland/. Rzeszów: WSP.Search in Google Scholar

Podstawa programowa z komentarzem. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa /The core curriculum with comments: physical education and education for safety/ (2009). Warsaw: MEN.Search in Google Scholar

Ponczek, M. (1997). Kultura fizyczna w polskich katolickich organizacjach młodzieżowych II Rzeczypospolitej /Physical culture in Polish Catholic youth organizations of the Second Republic of Poland/. Katowice: AWF.Search in Google Scholar

Pośpiech, J. (2006). Jakość europejskiego wychowania fizycznego w świetle badań /Research results on the quality of European physical education/. Racibórz: PTNKF, PWSZ.Search in Google Scholar

Tomik, R. (2007). Znaczenie działalności uczniowskich klubów sportowych /Importance of students sport clubs/. In Z. Dziubiński (Ed.), Drogi i bezdroża sportu i turystyki /The paths and rocky roads of sport and tourism/. Warsaw: AWF, SALOS RP.Search in Google Scholar

Wroczyński, R. (2003). Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu /Universal history of physical education and sport/. Wrocław: BK.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD