1. bookVolume 29 (2010): Issue 1 (March 2010)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
First Published
01 Jun 1974
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Outline of the problem of research into climate change on the basis of the results of ground-based meteorological observations in Poznań, Poland

Published Online: 05 Apr 2010
Volume & Issue: Volume 29 (2010) - Issue 1 (March 2010)
Page range: 85 - 89
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
First Published
01 Jun 1974
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Boryczka J., 1993. Naturalne i antropogeniczne zmiany klimatu Ziemi w XVII—XXI wieku. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.Search in Google Scholar

Boryczka J., Stopa-Boryczka M., Kicińska B. & Żmudzka E., 1992. Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce, t. 7. Zmiany wiekowe klimatu Polski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.Search in Google Scholar

Climate Change: the IPCC response strategies, 1991. World Meteorological Organization, United Nations Environment Program, Island Press, Washington D. C., Covelo, California.Search in Google Scholar

Fortuniak K., Kożuchowski K. & Żmudzka E., 2001. Trendy i okresowość zmian temperatury powietrza w drugiej połowie XX wieku.Przegląd Geofizyczny 46(4).Search in Google Scholar

Keeling C. D., 1984. Atmospheric CO2 Concentration Mauna Loa Observatory, Hawaii 1958-1983. U. S. Department of Energy Report NDP-001. Carbon Dioxide Information Center, Oak Ridge, Tennessee.Search in Google Scholar

Lamb H. H., 1978. Climate: Present Past and Future. Vol. 1. Methuen, London.Search in Google Scholar

Obrębska-Starkel B. & Starkel L., 1991. Efekt cieplarniany a globalne zmiany środowiska przyrodniczego. Polska Akademia Nauk, Zeszyty Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 4, Warszawa.Search in Google Scholar

Sadowski M., 1996. Globalne zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko. In: A. Jankowski (ed.), Metody badań wpływu czynników antropogenicznych na warunki klimatyczne i hydrologiczne w obszarach zurbanizowanych. Katowice.Search in Google Scholar

Schönwiese C. D., 1997. Klimat i człowiek. Prószyński i S-ka, Warszawa.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD