1. bookVolume 62 (2011): Issue 1 (January 2011)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

A Masterpiece of the Czech and the World Phraseology (František Čermák and col.: Czech Idion Dictionary Set)

Published Online: 25 Nov 2011
Volume & Issue: Volume 62 (2011) - Issue 1 (January 2011)
Page range: 51 - 64
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

ČERMÁK, František: Frazeologie a idiomatika. In: Filipec, J. - Čermák, F.: Česká lexikologie. Praha: Academia 1985, s. 166-236.Search in Google Scholar

ČERMÁK, František: Universals, Typology and Idioms. In: Proceeding of LP'90. Conference Linguistics and Phonetics: Prospects and Applications. Red. B. Palek - P. Janota. Praha: Charles University Press 1991, s. 261-269.Search in Google Scholar

ČERMÁK, František: Frazém a idiom. In: Encyklopedický slovník češtiny. Red. P. Karlík - M. Nekula - J. Pleskalová. Praha: Nakladatelství Lidových novin 2002, s. 139-141.Search in Google Scholar

ČERMÁK, František: Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology. Praha: Karolinum 2007. 718 s.Search in Google Scholar

ČERMÁK, František a kol. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 1. Přirovnání. Druhé přepracované a doplněné vydání. 2. Výrazy neslovesné. Druhé, přepracované a doplněné vydání. 3. Výrazy slovesné. Druhé, přepracované a doplněné vydání. 4. Výrazy větné. Praha: LEDA 2009. 507 s., 547 s., 1247 s., 1267 s.Search in Google Scholar

ČERMÁK, František: Zásady zpracování a užívaní slovníku. In: Slovník české frazeologie a idiomatiky. Přirovnání. 2. vyd. Red. F. Čermák - J. Hronek - J. Machač. Praha: Academia 2009. s. 13-27.Search in Google Scholar

ČERMÁK, František: Česká přirovnání. In: Slovník české frazeologie a idiomatiky. Přirovnání. 2. vyd. Red. F. Čermák - J. Hronek - J. Machač. Praha: Academia 2009, s. 483-507.Search in Google Scholar

ČERMÁK, František: Lexikon a sémantika. Praha: Nakladatelství Lidových novin 2010. 357 s.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD