1. bookVolume 75 (2012): Issue 2 (July 2012)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
24 Jan 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Evaluation of somatic and functional parameters of cardiovascular and respiratory systems in rural women in Poland

Journal Details
License
Format
Journal
First Published
24 Jan 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

The aim of this study was the diagnosis of selected somatic parameters and functional parameters of cardiovascular and respiratory systems of rural women in Poland. The study involved a group of 95 rural women aged 35-60 years, staying in 3-week rehabilitation camps. The two groups of women were selected: younger (x=43 years), which did not exceed 50 years of age (n=48) and older (x=53 years) aged 50 years and older (n=47). The present study examines the measurement of the body height and weight, Body Mass Index (BMI) and functional parameters of cardiovascular and respiratory systems. For the evaluation of cardiovascular parameters, a 6 minute walk test was selected. Before the commencement of the test and in the first minute after it, the pulse and the blood pressure were measured. To assess the functional parameters of the respiratory system, the pattern of flow - volume curve was used. The test was performed with a Jaeger Flowscreen spirometer. The following parameters were determined: forced vital capacity (FVC), forced expiratory volume in one second (FEV1), peak expiratory flow (PEF) and Tiffeneau index (FEV1 in% VC). Examined rural women were likely to be similar to their urban counterparts. BMI of women was significantly higher than peers. Older rural women are particularly at risk of obesity. Heart rate and blood pressure, when at resting and after exercise, were normal and alike in both in young and older women. As expected, younger women had significantly higher levels of respiratory parameters. PEF values in younger women were slightly below the normal limit, and in their older peers, this value was significantly below the normal limit.

Keywords

Bielicki T, Charzewski J. 1977. Sex differences in the magnitude of statural gains of offspring over parents. Human Biology 49(3):265-77.Search in Google Scholar

Bielicki T, Welon Z, Żukowski W. 1988. Problem nierównowartości biologicznej warstw społecznych. Materiały i Prace Antropologiczne 109:123-40.Search in Google Scholar

Bielicki T, Szklarska A, Kozieł S, Welon Z. 2003. Transformacja ustrojowa w Polsce w świetle antropologicznych badań 19-letnich mężczyzn. Wrocław: Monografie Zakładu Antropologii PAN 23.Search in Google Scholar

Dunn AL, Marcus BH, Kampert JB, Garcia ME, Kohl HW, Blair SN. 1999. Comparison of lifestyle and structured interventions to increase physical activity and cardiorespiratory fitness: a randomized trial. JAMA 281(4):327-34.Search in Google Scholar

Flegal KM, Wei R, Ogden C. 2002. Weightfor- stature compared with body massindex-for-age growth charts for the United States from the Centers for Disease Control and Prevention. Am J Clin Nutr 75:761-66.Search in Google Scholar

Frenkel I. 2003. Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.Search in Google Scholar

Gacek M. 2011. Wybrane zachowanie zdrowotne grupy kobiet w środowisku wiejskim i miejskim w świetle statusu socjoekonomicznego i stanu odżywienia. Prob Hig Epidemiol 92(2):260-66.Search in Google Scholar

Hagberg JM, Yerg JE, Seals DR. 1988. Pulmonary function in young and older athletes and untrained men. J Appl Physiol 65:101-05.Search in Google Scholar

Ignasiak Z, Skrzek A, Dąbrowska G. 2009. Bone mineral density and body composition of senior female student of the University of Third Age In view of their diverse physical activity. Human Movement 10(2):105-15.Search in Google Scholar

Ignasiak Z, Skrzek A, Sławińska T, Rożek-Piechura K, Steciwko A, Domaradzki J, et al. 2011. Wstępna ocena kondycji biologicznej wrocławskich seniorek. Gerontol Pol 19(2):66-70.Search in Google Scholar

Janiszewski M. 2003. Trening zdrowotny osób dorosłych z dysfunkcją narządu ruchu. Med. Sportiva 7:53-63.Search in Google Scholar

Janssen I., Katzmarzyk PT., Srinivasan SR., Chen W., Malina RM., Bouchard C., Berenson GS. 2005. Combined influence of Body Mass Index and waist circumference on coronary artery disease risk factors among children and adolescents. Pediatrics 115 (6):1623-30.Search in Google Scholar

Kabsch A. 2001. Niepełnosprawność towarzysząca procesom starzenia wyzwaniem dla fizjoterapii. Fizjoterapia 3:3-19.Search in Google Scholar

Kaczmarek M, Szwed A. 1997. A review of anthropological approaches to ageing. Przegląd Antropologiczny 60:35-46.Search in Google Scholar

Klimek AT, Cempla J. 1997. Zmiany parametrów fizjologicznych charakteryzujących progi metaboliczne i maksymalne obciążenie wysiłkowe u chłopców w okresie dojrzewania. Antropomotoryka 16:127-45.Search in Google Scholar

Kołodziej H. 2000. Zróżnicowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej i stylu życia dorosłych mężczyzn. Wych Fiz i Sport 2:47-58.Search in Google Scholar

Kopelman PG. 2000. Obesity as a medical problem. Nature 404:635-43.Search in Google Scholar

Kuński H. 2000. Trening zdrowotny w umacnianiu zdrowia osób dorosłych - z perspektywy pragmatyka i popularyzatora. Med Sport 100:14-22.Search in Google Scholar

Lewis RD, Modlesky CM. 2000. Odżywianie, aktywność fizyczna a zdrowe kości u kobiet. Medicina Sportiva 4(S1)11-48.Search in Google Scholar

Miller MR, Hankinson J, Brusasco V. 2005. Standardisation of spirometry. Eur Respir J 26:319-38.Search in Google Scholar

Nowak A, Stęplewski R, Szeklicki R, Karolkiewicz J, Pilaczyńska-Szcześniak Ł, Osiński W. 2005. Biochemical markers of bone metabolism in healthy elderly men. The relationship to physical activity. The Aging Male (UK) 8 (2):75-80.Search in Google Scholar

Nowak P, Ignasiak Z. 2008. The state of health of women aged 20-59 at different levels of physical activity. Human Movement 9(1):27-33.Search in Google Scholar

Panek S, Chrzanowska M, Bocheńska Z. 1988. Biologiczne i społeczno-ekonomiczne aspekty selektywnej migracji ze wsi do miast. Materiały i Prace Antropologiczne 109:23-52.Search in Google Scholar

Przybyłowicz K, Cichoń R. 2002. Ocena występowania otyłości wśród studentek przy zastosowaniu klasyfikacji BMI i pomiaru szerokości nasady nadgarstkowej. Nowiny Lekarskie 71(1):40-43.Search in Google Scholar

Reece AC, Simpson JM. 1996. Preparing older people to copy after fall. Physiotherapy 82: 227-35.Search in Google Scholar

Rikli RE, Jones CJ. 1999. Functional fitness normative scores for community - residing older adults, ages 60-94. J Aging Phys Activ 7:162-81.Search in Google Scholar

Rożek-Mróz K. 2002. Zmienność wybranych parametrów czynnościowych układu oddechowego człowieka w świetle rozwoju morfofunkcjonalnego. Wrocław: Wydawnictwo AWF.Search in Google Scholar

Skrzek A, Zagrobelny Z. 2003. Ocena procesów starzenia się narządu ruchu w badaniach izokinetycznych - elementy profilaktyki. Med Sport 19:147-55.Search in Google Scholar

Skrzypczak M, Szwed A. 2005. Assessment of the body mass index and selected physiological parameters in pre- and post-menopausal women. HOMO - J Comp Hum Biol 56:141-52.Search in Google Scholar

Stachoń A, Burdukiewicz A, Pietraszewska J, Andrzejewska J, Chromik K. 2010. Biological symptons of aging in women regarding physical activity and lifestyle. Human Movement 11(2):172-78. Search in Google Scholar

Standardized lung function testing. Official statement of the European Respiratory Society. 1993. Eur Respir J (Suppl) 16:1-100.Search in Google Scholar

Twisk JW, Staal BJ, Brinkman MN, Kemper HCG, van Mechelen W. 1998. Tracking of lung function parameters and the longitudinal relationship with lifestyle. Eur Respir J 12:627-34.Search in Google Scholar

Walla G, Chorąży M, Saulicz E, Żmudzka-Wilczek E, Musialik G. 2000. Wpływ wyczynowego uprawiania sportu na zachowanie się niektórych parametrów spirometrycznych. Ann Acad Siles 44-45:83-90 Search in Google Scholar

Welon Z. 1992. Drogi awansu chłopów polskich w świetle wskaźników antropologicznych. Przegląd Antropologiczny 1-2:91-99.Search in Google Scholar

Zając-Gawlak I, Polechoński J. 2007. Fitness of 50-96 Years Old Women. J Hum Kinet 18:99-108.Search in Google Scholar

Zając-Gawlak I, Groffik D. 2010. Ubytki wysokości ciała jako składowa inwolucyjnych zmian w budowie somatycznej kobiet i mężczyzn po 50. roku życia. Gerontol Pol 18(4):183-93. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo