1. bookVolume 20 (2012): Issue 1 (January 2012)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Mi-24 requires transmition monitoring system/Mi-24 wymagania systemu monitorowania transmisji

Published Online: 09 Nov 2012
Volume & Issue: Volume 20 (2012) - Issue 1 (January 2012)
Page range: 235 - 252
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

Measure-research information providing to design a monitoring systemfor a power unit is presented in the paper. The monitoring system is similar HUMSused onboard CH-47 Chinook helicopter. The Polish system would be “enrich”data provided by means of FAM-C method. This method is based on ameasurement of output frequency modulation of aircraft’s alternators. A hypothesisof manual destructive influence of a worn out upper bearing of Mi-24 helicopter’sWR-24 gearbox is presented.

Keywords

Słowa kluczowe

[1] Augustyn S., Gębura A.:, ,Możliwości diagnozowania skrzyń napędów i zespołówtransmisji śmigłowca Mi-24 metodą FAM-C. Zeszyt Prac Naukowych ITWL 2012 - w druku10.2478/v10041-012-0011-3Search in Google Scholar

[2] Gębura A, Tokarski T.: Poślizg łożysk tocznych i niewspółosiowość podpórłożyskowych a możliwości zastosowania metody FDM-A, Zeszyt Prac Naukowych ITWL.Search in Google Scholar

[3] Gębura A., Tokarski T.: Metody FDM-A i FAM-C w wykrywaniu i monitorowaniusilnie zaciśniętych łożysk tocznych, Zeszyt Prac Naukowych ITWL.Search in Google Scholar

[4] Gębura A., Tokarski T.: Metody FDM-A i FAM-C w wykrywaniu i monitorowaniusilnie zaciśniętych łożysk tocznych, Zeszyt Prac Naukowych ITWL.Search in Google Scholar

[5] Gębura A., Tokarski T.: Monitorowanie węzłów łożyskowych o nadmiernych luzachpromieniowych metodami FAM-C i FDM A, Zeszyt Prac Naukowych ITWL.Search in Google Scholar

[6] Grobliński J., Kobyłecki P.: Dobór łożysk tocznych - Normalizacja metod obliczeń, Wydawnictwa Normalizacyjne, Warszawa 1964.Search in Google Scholar

[7] Lot. 2125/81: Płatowiec i silnik. Technologia obsług okresowych do JZOTśmigłowca Mi-24D. Poznań 1982Search in Google Scholar

[8] Morel J.: - Drgania maszyn i diagnostyka ich stanu technicznego. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej. 1994r.Search in Google Scholar

[9] Moszyński W.: Wykład elementów maszyn, część II Łożyskowanie, Państwowe Wydawnictwa Techniczne Warszawa 1955.Search in Google Scholar

[10] Szczepanik R., Tomaszek H.: Zarys metody oceny niezawodności i trwałościurządzeń lotniczych z uwzględnieniem stanów granicznych. ,,Problemy eksploatacji’’ 2005, nr 3.Search in Google Scholar

[11] Szczepanik R.: System diagnostyczny turbinowych silników odrzutowych SO-3,SO-3W. International Conference ,,Aircraft and helicopterdiagnostic Airdiag’97, grudzień 11-12.1997.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo