1. bookVolume 14-15 (2010): Issue 2010 (December 2010)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

A Probabilistic Method of Determining Fatigue Lives of Some Selected Structural Components of an Aircraft to Maintain the Required Flight Safety Level - An Outline

Published Online: 04 Aug 2010
Volume & Issue: Volume 14-15 (2010) - Issue 2010 (December 2010)
Page range: 421 - 436
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
A Probabilistic Method of Determining Fatigue Lives of Some Selected Structural Components of an Aircraft to Maintain the Required Flight Safety Level - An Outline

The paper has been intended to outline a method of determining fatigue life of a structural component of an aircraft for some assumed flight safety level. The results gained allowed of finding the density function of time (i.e. flying time) indispensable to exceed the permissible crack length. With this function determined, one could determine reliability of the component to be then used to find fatigue life of this structural component. Two solutions have been given consideration, both depending on the m coefficient in the Paris relationship, i.e. for m = 2 and m ≠ 2.

Keywords

Smirnov N.N, Ickovicz A. A.: Obsłuzivanije i remont aviacjonnej techniki po sostojaniju. Transport, 1980.Search in Google Scholar

Kałmucki W. S.: Prognozirowanije resursov detali maszin i elementov konstrukcji. Kisziniev, 1989.Search in Google Scholar

Tomaszek H., Klimaszewski S., Zieja M.: Zarys probabilistycznej metody wyznaczania trwałości zmęczeniowej elementu konstrukcji z wykorzystaniem wzoru Parisa i funkcji gęstości czasu przekraczania stanu granicznego. 35th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means - European KONES 2009, Zakopane 2009.10.2478/v10041-009-0012-zSearch in Google Scholar

Tomaszek H., Żurek J., Jasztal M.: Prognozowanie uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu lotów statków powietrznych. Wydawnictwo Naukowe JTE - PIB Radom 2008.Search in Google Scholar

Tomaszek H., Ważny M.: "Zarys metody oceny trwałości na zużycie powierzchniowe elementów konstrukcji z wykorzystaniem rozkładu czasu przekraczania stanu granicznego". ZEM 2008.10.2478/v10041-009-0012-zSearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo