1. bookVolume 7 (2008): Issue 4 (December 2008)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Reliability Analysis of Water Distribution Subsystem

Published Online: 21 Oct 2008
Volume & Issue: Volume 7 (2008) - Issue 4 (December 2008)
Page range: 307 - 326
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Reliability Analysis of Water Distribution Subsystem

This paper presents results of detailed reliability analysis of water distribution subsystem operation of Krakow city. Basis of the research was wide base of information of occurred failures during exploitation (1996-2006). These analysis included evaluation of basic factors such as: failure and renovation intensities, mean recovery time and mean time to failure, availability factor and probability of failure-free operation at any time. Moreover, it was performed wide analysis of failure capability of pipes as a function of its diameter and material. The paper consists also of research results of occurred piping failures reasons and consequences.

Keywords

Kwietniewski, M., Roman, M., Kłoss-Trębakiewicz, H. Niezawodność wodociągów i kanalizacj. Arkady, Warszawa 1993.Search in Google Scholar

MPWiK S. A. Kraków. Materiały archiwalne 1996-2006.Search in Google Scholar

Wieczysty, A. i inni. Metody oceny i podnoszenia niezawodności działania komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę. Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Monografie nr 2, Kraków 2001.Search in Google Scholar

Zimoch, I. The Water Distribution Subsystem Failures Affects on Krakow's Water Supply System. Materiały konferencyjne: 9-tego Międzynarodowego Sympozium "Water Management and Hydraulik Enginnering," Ottenstein 2005.Search in Google Scholar

Zimoch, I. Opracowanie modelu niezawodności funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę(SZW) w aspekcie wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej. Sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu Badawczego PB nr 5T07E 044 25, Gliwice 2007.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo