1. bookVolume 5 (2008): Issue 2 (June 2008)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Methods of Reliability Index Determination Concerning Municipal Water Quality

Published Online: 11 Jul 2008
Volume & Issue: Volume 5 (2008) - Issue 2 (June 2008)
Page range: 157 - 173
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Methods of Reliability Index Determination Concerning Municipal Water Quality

Two - parametric method was used for evaluating a reliability of Water Treatment Plant, making use of an availability - K and the Mean Down Time - T. It has been developed a method of defininitioning the reliability indexes for drinking water in an aspect of its physical and chemical quality.

Keywords

Barański B., Szymczak W., i inni: Podstawy metod oceny ryzyka zdrowotnego. Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy. Łódź, 1995 r.Search in Google Scholar

Brandowski A.: Koncepcja nauki o bezpieczeństwie. Zagadnienia Eks-ploatacji Maszyn. Wydawnictwo. PAN, z. 3(95), 1993, s. 261-279.Search in Google Scholar

Rak J.: Niezawodność systemu uzdatniania wód powierzchniowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria Budownictwo i Inżynieria Środowiska. z. 20. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 1993 r.Search in Google Scholar

Rak J.: Metoda szacowania ryzyka globalnego skażenia wody wodociągowej. Gaz, Woda i Technika Sanitarna nr 4/2007. Wydawnictwo SIG-MA-NOT, Warszawa, s. 6-9.Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. 07.61.417 z 6 kwietnia 2007 r.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo