1. bookVolume 5 (2008): Issue 2 (June 2008)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

A Decision Making Model to Select the Technology in an Enterprise

Published Online: 11 Jul 2008
Volume & Issue: Volume 5 (2008) - Issue 2 (June 2008)
Page range: 39 - 54
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
A Decision Making Model to Select the Technology in an Enterprise

Each enterprise employs the technologies to make its products which are being continuously adapted to meet the needs of the changing market. The changes to the environment states affect particularly the decisions regarding selection or change of these technologies. There are significant elements in the environment having crucial influence on this decision choosing process. Therefore, creating a decision making model to select the technology in an enterprise depending on the changes of the environment element states may be a tool to support the decision making process.

Keywords

Butra J., Jankowski A., Kicki J., Siewierski S., Wanielista K., Enterprise i jego environment w gospodarce rynkowej, WIGSMiE PAN, Kraków 1999Search in Google Scholar

Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna enterprise, PWE, Warszawa 2003Search in Google Scholar

Hatch M. J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002Search in Google Scholar

Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004Search in Google Scholar

Neubauer A., Symulacyjna metoda optymalizacji procesu eksploatacji realizowanego w systemie transportowym (praca doktorska) 2005Search in Google Scholar

Obłój K., Strategia organizacji - w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007Search in Google Scholar

Porter M. E., Przewaga konkurencyjna - osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 2006Search in Google Scholar

Porter M. E., Strategia konkurencji - metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa 2006Search in Google Scholar

Woropay M., Knopik L., Landowski B., Modelowanie procesów eksploatacji w systemie transportowym, Instytut Technologii Eksploatacji, Bydgoszcz-Radom 2001Search in Google Scholar

Woropay M., Podstawy racjonalnej eksploatacji maszyn. Biblioteka problemów Eksploatacji, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1996Search in Google Scholar

Woropay M., Landowski B., Neubauer A., Wykorzystanie decyzyjnych procesów semi-Markowa do modelowania i symulacji procesu eksploatacji autobusów. Wydawnictwo Naukowe PTNM, Archiwum Motoryzacji Vol. 7, Nr 1, 2004Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo