1. bookVolume 4 (2008): Issue 1 (March 2008)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Customs Security in the European Union – Authorised Economic Operator (AEO)

Published Online: 15 Jul 2008
Volume & Issue: Volume 4 (2008) - Issue 1 (March 2008)
Page range: 453 - 467
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Customs Security in the European Union – Authorised Economic Operator (AEO)

The 1st January 2008 came into force the institution of an Authorised Economic Operator (abbreviation - AEO). By obtaining an AEO certificate, the Authorised Economic Operator becomes reliable in the European Community in the field of its customs operations and has right to take benefit because of this.

Keywords

Janowska-Bucka E.: Program bezpieczeństwa celnego w logistycznym łańcuchu dostaw - certyfikat AEO (Authorised Economic Operator). Materiały z konferencji "Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka" Akademia Ekonomiczna w Katowicach - w druku.Search in Google Scholar

Rozporządzenie (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L117 z 4.05.2005, s. 13).Search in Google Scholar

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania Wspólnotowego Kodeksu Celnego (Dz. Urz. WE L 360 z 19.12.2006 str. 64).Search in Google Scholar

www.rp.pl/galeria/1,77650.htmlSearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo