1. bookVolume 3 (2007): Issue 2007 (January 2007)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Integrated System to Aid Supervisory Process of Technical Device

Published Online: 26 Feb 2008
Volume & Issue: Volume 3 (2007) - Issue 2007 (January 2007)
Page range: 75 - 90
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Integrated System to Aid Supervisory Process of Technical Device

The aim of the paper is integrated system to aid supervisory process of technical device taking into consideration required level of exploitation safety and dependability. Preservation of accepted technical state of the machines and devices requires from users proper decisions which are results of continuous as well as periodically monitoring exploitation parameters' changes. Essential problem is digital drawing and conversion information from process of object exploitation and creating multi-access databases.

Keywords

Dąbrowski T. M.: Diagnozowanie systemów antropotechnicznych w ujęciu potencjałowo-efektownym. Wojskowa Akademia-Techniczna, nr 2676/2001, Warszawa, 2001Search in Google Scholar

Kocerba A.: Zintegrowany system nadzorowania procesu eksploatacji suwnic pomostowych. Praca doktorska, AGH, 2007.Search in Google Scholar

Mikołajczyk P.: Komputerowa baza utrzymania maszyn, wspomagająca zarządzanie systemem eksploatacji. Materiały 9 Kongresu Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Krynica 25-28.09.2001, t.2, s.101-108, ITeE, Radom, 2001.Search in Google Scholar

Oziemski S. (red): Człowiek w maszynie: podstawy antropocentrycznego projektowania stanowisk operatorów maszyn. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom-Warszawa, 2004.Search in Google Scholar

Redmer A., Sawicki P., Żak J.: Ustalenie optymalnego harmonogramu wymiany pojazdów w przedsiębiorstwach transportowych. Materiały 9 Kongresu Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Krynica 25-28.09.2001, t.2, s.191-202, ITeE, Radom, 2001.Search in Google Scholar

Szpytko J.: Kształtowanie procesu eksploatacji środków transportu bliskiego. Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, s.254, Kraków - Radom, 2004.Search in Google Scholar

Szpytko J., Kocerba A., Tekielak M.: Komputerowo wspomagany system oceny trwałości i niezawodności obiektu technicznego. Niekonwencjonalne metody oceny trwałości i niezawodności, XXXIV Zimowa Szkoła Niezawodności, PAN, s. 307-314, Szczyrk, 2006Search in Google Scholar

Szpytko J., Salamonowicz T., Żurek J.: System wnioskowania decyzyjnego w zakresie obsługiwania urządzenia. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, PAN, z.2, Warszawa, 2003Search in Google Scholar

Szpytko J., Smoczek J., Kocerba A.: Computer-aided supervisory system of transportation devices' exploitation process.Journal of Kones, Powertrain and transport, vol.14, no. 2, p. 449-456, Warsaw, 2007Search in Google Scholar

Żak J., Włodarczyk H., Kiciński M: Wielokryterialny ranking systemów eksploatacji obiektów technicznych. Materiały 9 Kongresu Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Krynica 25-28.09.2001, t.2, s.231-239, ITeE, Radom, 2001Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo