1. bookVolume 3 (2007): Issue 2007 (January 2007)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Determination of the Risk Function for Survivors Using Beta Pert Method

Published Online: 26 Feb 2008
Volume & Issue: Volume 3 (2007) - Issue 2007 (January 2007)
Page range: 17 - 26
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-4608
ISSN
1895-8281
First Published
26 Feb 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Determination of the Risk Function for Survivors Using Beta Pert Method

In emergency at sea the most important is to start the rescue action as fast as possible, whereas the decision to terminate the action, in case the survivors have not been found, is made by the coordinator on the basis of his practical experience. To estimate the level of risk it is necessary to face the problem of lack of credible statistical data. The paper presents a new concept which allow to calculate the risk, taking into account data uncertainty. The method and probability model are presented and discussed.

Keywords

Burciu Z.: Metody określania funkcji ryzyka dla obiektów poszukiwanych. Międzynarodowa Konferencja Transport XXI wieku, Stare Jabłonki, 2007.Search in Google Scholar

Burciu Z.: Bezpieczeństwo w transporcie morskim. Poszukiwanie i ratowanie -SAR. Praca w przygotowaniu, 2007.Search in Google Scholar

Burciu Z., Długosz M.: Organizacja akcji poszukiwania i ratowania na morzu. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia, 1998 (ISBN 83-87875-05-8).Search in Google Scholar

Burciu Z.: Modelowanie Obszarów Poszukiwania w Aspekcie Bezpieczeństwa Transportu Ludzi na Morzu. Prace Naukowe Transport, z.50, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s.128, Warszawa, 2003.Search in Google Scholar

Krasucki P.: Ryzyko zdrowotne związane z pracą. Wyd. PIP, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa, 2004Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo