1. bookVolume 23 (2013): Issue 1 (January 2013)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
22 Jul 2009
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

Tourist product in experience economy

Published Online: 11 Mar 2014
Page range: 27 - 36
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
22 Jul 2009
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

The turn of the 20th and 21st c. was marked by the development of experience economy, in which the basic commodities are not specific products, but the customers’ emotions, impressions and experiences. Tourism has always been a particular “holiday experience industry”. In recent years, however, the importance of the conscious creation of emotional tourism products has become even greater; we may observe continuous efforts to multiply and intensify tourism experience. The key activities to achieve this goal include transforming tourism infrastructure into unique tourism attractions, enlarging traditional services/service packages by elements providing additional emotions and satisfaction, using modern technologies in order to add virtual entities to real tourism space (augmented reality), as well as to conveniently record tourism experience and share it with the public

Keywords

BOGACZ T., 2012, Propozycje kulturowych doświadczeń w ofertach biur podróży i ich związek z nowym modelem konsumpcji, [in:] M.K. Leniartek, K. Widawski (eds), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.Search in Google Scholar

BUCZKOWSKA K., 2009, Turysta kulturowy - klient nietuzinkowy, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka - wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 81-94.Search in Google Scholar

DUDEK M., 2005, Las Vegas - w sto lat od pustyni do imperium hotelarskiego, Turystyka i Hotelarstwo, 7, pp. 9-52.Search in Google Scholar

DUDEK M., 2006, Miasta-kasyna w USA, Turystyka i Hotelarstwo, 9, pp. 105-132.Search in Google Scholar

DUDEK-MAŃKOWSKA S., FUHRMANN M., 2009, Centra handlowe trzeciej generacji w Warszawie jako nowe produkty turystyczne, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka - wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 269-282.Search in Google Scholar

FUHRMANN M., 2008, Znaczenie turystyczne centrów handlowych nowej generacji w Warszawie, Turystyka i Hotelarstwo, 14, pp. 135-144.Search in Google Scholar

IDZIAK P., 2009, Konkurencyjność muzeów w gospodarce doznań i kreatywności, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka - wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 219-237.Search in Google Scholar

IDZIAK W., 2012, Turysta jako współtwórca oferty turystyki kulturowej, [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak (eds), Kultura i turystyka. Wspólna korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 259-268.Search in Google Scholar

KACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa.Search in Google Scholar

KONOPSKA B., 2012, Nowa koncepcja organizacji podróży na przykładzie map samochodowych, [in:] M.K. Leniartek, K. Widawski (eds), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.Search in Google Scholar

KOSTECKA J., 2007, Manufaktura - nowa przestrzeń turystycznorekreacyjna Łodzi, Turystyka i Hotelarstwo, 12, pp. 9-36.Search in Google Scholar

KRUCZEK Z., 2009, Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI wieku, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka - razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 71-80.Search in Google Scholar

KRUCZEK Z., KUREK A., NOWACKI M., 2010, Krajoznawstwo. Teoria i metodyka, Proksenia, Kraków.Search in Google Scholar

LENIARTEK M.K., 2012, Muzeum jako „produkt planowanie postarzany”, [in:] M.K. Leniartek, K. Widawski (eds), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.Search in Google Scholar

LISZEWSKI S., 2006, Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu, [in:] G. Go łembski (ed.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - Przestrzeń - Przedsiębiorstwo, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp. 113-125.Search in Google Scholar

MACCANNELL D., 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza SA, Warszawa.Search in Google Scholar

MAKOWSKI G., 2003, Świątynia konsumpcji - geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Trio, Warszawa.Search in Google Scholar

MARCISZEWSKA B., 2010, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, C.H. Beck, Warszawa.Search in Google Scholar

MEDLIK S., 1995, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa, pp. 243.Search in Google Scholar

MIDDLETON V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.Search in Google Scholar

MIEDZIŃSKA I., SZABLIKOWSKA-MANYŚ M., 2004, Współczesne tendencje wykorzystania czasu wolnego. Rozważania i peregrynacje, [in:] M. Kazimierczak (ed.), Turystyka w humanistycznej perspektywie, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, pp. 99-105.Search in Google Scholar

MIKOS von ROHRSCHEIDT A., 2011, Sylabus miejsc, czyli jak atrakcyjnie pokazać miasto współczesnemu turyście kulturowemu, [in:] Z. Kruczek (ed.), Piloci i przewodnicy na styku kultur, Proksenia, Kraków.Search in Google Scholar

MILEWSKA M., 2008, Hotele sławne, dziwne, naj… na świecie, Turystyka i Hotelarstwo, 13, pp. 143-177.Search in Google Scholar

MILEWSKA M., PRĄCZKO A., STASIAK A., 2010, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa.Search in Google Scholar

NIKIEL S., ZAWADZKI T., 2008, Realizm a wirtualna rzeczywistość - wirtualna rekonstrukcja zabytków architektonicznych, [in:] M.K. Leniartek (ed.), Eksploracja przestrzeni historycznej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.Search in Google Scholar

NOWACKI M., 2005, Interpretacja dziedzictwa w pracy przewodnika i pilota wycieczek, [in:] Z. Kruczek (ed.), Pilotaż i przewodnictwo - nowe wyzwania. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Warszawa 14-15 października 2005 r., Proksenia, Kraków.Search in Google Scholar

NOWACKI M., 2009, Aktualne tendencje na rynku atrakcji dla odwiedzających, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka - razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 267-284.Search in Google Scholar

NOWACKI M., 2011, Szlaki dziedzictwa naturalnego i kulturowego drogą ku turystyce kreatywnej, [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (eds), Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 11-28.Search in Google Scholar

PARDEL P., 2008, Przegląd ważniejszych zagadnień rozszerzonej rzeczywistości, Studia Informatica, 30, 1(82), pp. 35-64.Search in Google Scholar

PISARSKI M., 2009, Światowy przemysł parków tematycznych, [in:] A. Stasiak (ed.), Kultura i turystyka - razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, pp. 285-296.Search in Google Scholar

RITZER G., 2001, Cudowny świat konsumpcji, Muza SA, Warszawa.Search in Google Scholar

ROUBA R., 2002, The Ultimate Holiday Experience - zmiany i tendencje w światowym cruisingu, Turystyka i Hotelarstwo, 2, pp. 41-55.Search in Google Scholar

RYMARCZYK P., FEMIAK J., 2007, Obligatoryjny hedonizm jako źródło deformacji doświadczenia turystycznego, [in:] Z. Krawczyk, J. W. Sienkiewicz i E. Lewandowska-Tarasiuk (eds), Bariery kulturowe w turystyce, Almamer, Warszawa, pp. 163-174.Search in Google Scholar

RYMARCZYK P., 2006, Turystyka jako zwierciadło współczesnej kultury konsumpcyjnej, [in:] J. Kosiewicz, K. Obodyński (eds), Turystyka i rekreacja - wymiary teoretyczne i praktyczne, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, pp. 28-32.Search in Google Scholar

SYKTA I., 2012, Ekonomiczny kontekst turystyki kulturowej - szlakiem kontrowersyjnych obiektów architektury współczesnej w krajobrazie miast historycznych, [in:] M.K. Leniartek, K. Widawski (eds), Nowa ekonomia turystyki kulturowej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.Search in Google Scholar

URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.Search in Google Scholar

WIECZORKIEWICZ A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków.Search in Google Scholar

WILCZYŃSKI Ł., 2011, Questing - nowy trend w turystyce, [in:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (eds), Kultura i turystyka. Wspólna droga, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź, pp. 53-59.Search in Google Scholar

WIZA W., 2008, Muzea cyfrowe w przestrzeniach otwartych, [in:] M.K. Leniartek (ed.), Eksploracja przestrzeni historycznej, Wyd. WSZ „Edukacja”, Wrocław.Search in Google Scholar

http://nocrestauracji.pl(30.06.2013). Search in Google Scholar

http://nocrestauracji.pl(30.06.2013). Search in Google Scholar

http://opencaching.pl(30.06.2013). Search in Google Scholar

http://www.danslenoir.com(30.06.2013). Search in Google Scholar

http://www.geocaching.com(30.06.2013). Search in Google Scholar

http://www.geocaching.pl(30.06.2013). Search in Google Scholar

Plan your remote conference with Sciendo