1. bookVolume 23 (2013): Issue 1 (January 2013)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
22 Jul 2009
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

The meaning of genocide and terror in cognitive tourism

Published Online: 11 Mar 2014
Page range: 7 - 15
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
22 Jul 2009
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

The article considers the influence of acts of terror and war crimes on both the development of tourism, or a lack of it. Terrorist attacks, the victims of which are tourists as well as local citizens, constrain or completely prevent tourism development. Terrorism is then a barrier to the development of the tourism economy. With time, however, memory of the crime and its victims, due to documentation and commemoration, may become an impulse to organize spaces which will be included in tourism

Keywords

ALSARAYREH M., JAWABREH O., HELALAT M., 2010, The Influence of Terrorism on the International Tourism Activities, European Journal of Social Sciences, 13/1, pp. 145-160.2Search in Google Scholar

BACZWAROW M., NAPIERAŁA T., 2002, Wpływ wydarzeń 11 września 2001 r. na turystykę światową, Turystyka i Hotelarstwo, 1, pp. 75-90.Search in Google Scholar

BEECH J., 2009, Genocide tourism, [in:] R. Sharpley, P.R. Stone (eds.), The darker side of travel: The theory and practice of dark tourism, Channel View Publications, Bristol, pp. 207-223.Search in Google Scholar

BERBEKA J. (ed.), 2012, Turystyka martyrologiczna w Polsce na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Proksenia, Kraków, 177 pp.Search in Google Scholar

BOLECHÓW B., 2002, Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 539 pp.Search in Google Scholar

BRUNETEAU B., 2005, Wiek ludobójstwa, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, Warszawa, 224 pp.Search in Google Scholar

EDMONDS CH., MAK J., 2006, Terrorism and Tourism in the Asia Pacific Region: Is Travel and Tourism in a New World after 9/11?, East-West Center Working Papers. Economics Series, 86, pp. 29.Search in Google Scholar

Encyklopedia terroryzmu, Muza SA, Wyd. Bellona, Warszawa, 745 pp.Search in Google Scholar

Globalny kodeks etyki w turystyce (Global Code of Ethics for Tourism), rezolucja A/RES/406(XIII), Santiago, Chile, 27.09.-1.10.1999.Search in Google Scholar

LENNON J., Foley M., 2000, Dark tourism: The attraction of death and disaster, Continuum, London, 184 pp.Search in Google Scholar

ŁABUSZEWSKI T. (ed.), 2012, Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944-1956, IPN, Warszawa, 632 pp.Search in Google Scholar

SHARPLEY R., STONE P.R. (eds.), 2009, The Darker Side of Travel: The Theory and Practice of Dark Tourism, Aspects of Tourism Series, Channel View Publications, Bristol, 275 pp.Search in Google Scholar

SEATON A., 1996, Guided by the dark: From thanatopsis to thanatourism, International Journal of Heritage Studies, 2(4), pp. 234-244.Search in Google Scholar

STONE P.R., 2009, Dark Tourism: Morality and New Moral Spaces, [in:] R. Sharpley, P.R. Stone (eds.), The darker side of travel: The theory and practice of dark tourism, Channel View Publications, Bristol, pp. 56-74.Search in Google Scholar

STONE P.R., 2011, Dark tourism: towards a new post-disciplinary research agenda, International Journal of Tourism Anthropology, 1(3/4), pp. 318-332.Search in Google Scholar

STONE P.R., 2012, Dark Tourism and Significant Other Death: Towards a model of mortality mediation, Annals of Tourism Research, 39(3), pp. 1565-1587.Search in Google Scholar

STRZEMIENIECKI R., 1994, Powrót bombardierów, Wprost, 11/09, pp. 51.Search in Google Scholar

TANAŚ S., 2006, Tanatoturystyka - kontrowersyjne oblicze turystyki kulturowej, Peregrinus Cracoviensis, 17.Search in Google Scholar

TANAŚ S., 2011, Pamięć i śmierć w przestrzeni turystycznej, [in:] J. Kolbuszewski (ed.), Problemy współczesnej tanatologii, 15, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A, 267, pp. 129-137.Search in Google Scholar

TANAŚ S., 2012, Edukacyjne i wychowawcze aspekty tanatoturystyki, [in:] Z. Rudnicki (ed.), Ars moriendi. Ars vivendi. Ars educandi, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, pp. 427-442.Search in Google Scholar

UNWTO Tourism Highlights, 2013, Edition.Search in Google Scholar

WILLIAMS P., 2007, Memorial Museums: The Global Rush to Commemorate Atrocities, Berg Publishers, pp. 236. Search in Google Scholar

Plan your remote conference with Sciendo