Open Access

Appealing the Judgments Issued in Criminal Trial with the Participation of Lay Judges in Poland and Jury in England


Cite

Bartnik, A. S. (2009). Sędzia czy kibic? Rola ławnika w wymiarze sprawiedliwości III RP. Analiza socjologiczno-prawna. Warszawa.Search in Google Scholar

Boratyńska, K., Czarnecki, P. (2018). In A. Sakowicz (Ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz (8th ed.). Warszawa.Search in Google Scholar

Hannibal, M., Mountford, L. (2015). Criminal Litigation. Oxford.Search in Google Scholar

Hofmański, P., Sadzik, E., Zgryzek, K. (2011). Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 1–296. Tom I (4th ed.). Warszawa.Search in Google Scholar

Hofmański, P., Sadzik, E., Zgryzek, K. (2011). Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 297–467. Tom II (4th ed.). Warszawa.Search in Google Scholar

Hannibal, M., Mountford, L. (2015). Criminal Litigation. Oxford.Search in Google Scholar

Holdham, S., Beldam, A. (2012). Court of Appeal Criminal Division: a Practitioner’s Guide. London.Search in Google Scholar

Hungerford-Welch, P. (2009). Criminal Procedure and Sentencing. Abingdon.Search in Google Scholar

Janusz-Pohl, B. (2014). Zasada udziału czynnika społecznego. In P. Wiliński (Ed.), System prawa karnego procesowego. Tom III Cz. 2. Zasady procesu karnego. Warszawa,Search in Google Scholar

Jones, D., Stewart, G., Bennathan, J. (2015). Criminal Appeals Handbook. Haywards Heath.Search in Google Scholar

Kovalev, N. (2010). Criminal Justice Reform in Russia, Ukraine, and the Former Republics of the Soviet Union. Trial by Jury and Mixed Courts. Lewiston– Queenston–Lampeter.Search in Google Scholar

Kulesza, C. (2016). Udział czynnika społecznego w orzekaniu w perspektywie historyczno-prawnoporównawczej. Białostockie Studia Prawnicze, 21.10.15290/bsp.2016.21.04Search in Google Scholar

Malsch, M. (2016). Democracy in the Courts. Lay Participation in European Criminal Justice Systems. London – New York.10.4324/9781315576428Search in Google Scholar

Marszał, K., Zagrodnik, J. (2017). Proces karny. Warszawa.Search in Google Scholar

Sanders, A., Young, R. (2007). Criminal Justice. Oxford.Search in Google Scholar

Sikich, K.W. (2013). Explaining the Presence of the Criminal Jury in Democratic Political Systems. Washington D.C.Search in Google Scholar

Sprack, J. (2015). A Practical Approach to Criminal Procedure. Oxford.Search in Google Scholar

Świecki, D. (2015). In J. Skorupka (Ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa.Search in Google Scholar

Wieczorek, K. (2012). Udział czynnika społecznego w orzekaniu w polskim i amerykańskim procesie karnym. Szczecin.Search in Google Scholar

Włodyka, S. (1975). Ustrój organów ochrony prawnej. Warszawa.Search in Google Scholar

Zawadzki, S., Kubicki, L. (1970). Udział ławników w postępowaniu karnym. Opinie a rzeczywistość. Studium prawnoempiryczne. Warszawa.Search in Google Scholar

eISSN:
2199-6059
ISSN:
0860-150X
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Philosophy, other