Open Access

Field-specific Conventions in the Translation of Commercial Law Documentation for Court Proceedings


Cite

Asad, T. 2010. The concept of cultural translation in British social anthropology. In M. Baker (Ed.) Critical Readings in Translation Studies (pp. 5–27). New York: Routledge Taylor and Francis Group.Search in Google Scholar

Baaij, C. J.W. 2014. Translation and the ‘contamination’ of comparative legal research. In S. Glanert (Ed.) Comparative Law – Engaging Translation (pp. 104–121). London and New York: Routledge Taylor and Francis Group.Search in Google Scholar

Belczyk, A. 2009. Poradnik tłumacza. Kraków: Wydawnictwo Idea.Search in Google Scholar

Bhatia, V. K. 2008. Towards critical genre analysis. In V. K. Bhatia, J. Flowerbed, R. H. Jones (Eds.) Advances in Discourse Studies (pp. 166–178). London and New York: Routledge Taylor and Francis Group.10.4324/9780203892299Search in Google Scholar

Bhatia, V. K. 2017. Critical Genre Analysis. Investigating Interdiscursive Performance in Professional Practice. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group.Search in Google Scholar

Biel, Ł. 2009. Terminologia polskiego, angielskiego i amerykańskiego prawa spółek: organy spółki. In Lingua Legis 17, 46–57.Search in Google Scholar

Biel, Ł. 2010. Terminologia i frazeologia reprezentacji spółki (pełnomocnik, prokurent przedstawiciel) oraz ich angielskie ekwiwalenty. In Lingua Legis 18, 26–42.Search in Google Scholar

Biel, Ł. 2011. Jakość przekładu prawnego i prawniczego w świetle normy Europejskiej PN-EN 15038 oraz hipotezy uniwersaliów translatorycznych. In Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad Teorią i Dydaktyką Przekładu, 6, 13–28.10.12775/RP.2011.002Search in Google Scholar

Biel, Ł. 2018. Genre analysis and translation. In K. Malmkjaer (Ed.) The Routledge Handbook of Translation Studies in Linguistics (pp. 151–164). Routledge: New York.10.4324/9781315692845-11Search in Google Scholar

Burkhanov, I. 2003. Translation: Theoretical Prerequisites. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.Search in Google Scholar

Chodkiewicz, M. 2012. The EMT framework of reference for competencies applied to translation: perceptions by professional and student translators. In The Journal of Specialised Translation, 17 January, 37–54.Search in Google Scholar

de Groot, E. 2014. Corporate communication and the role of annual reporting. In V. Bhatia, S. Bremner (Ed.) The Routledge Handbook of Language and Professional Communication (pp. 237–255). New York: Routledge Taylor and Francis.Search in Google Scholar

Dodsworth, R. 2014. Speech communities, social networks, and communities of practice. In J. Holmes, K. Hazen (Eds.) Research Methods in Sociolinguistics. A Practical Guide (pp. 262–275). Wiley Blackwell.Search in Google Scholar

Engberg, J. 2016. Conceptualising corporate criminal liability: legal linguistics and the combination of descriptive lenses. In G. Tessuto, V. K. Bhatia, G. Garzone, R. Salvi, Ch. Williams (Eds.) Constructing Legal Discourses and Social Practises: Issues and Perspectives (pp. 28–56). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars.Search in Google Scholar

Galdia, M. 2017. Lectures on Legal Linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang.10.3726/b11443Search in Google Scholar

Goźdź-Roszkowski, S. 2016. The role of generic competence and professional expertise in legal translation. The case of English and Polish probate documents. In Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, vol. 45(58), 51–67.10.1515/slgr-2016-0015Search in Google Scholar

Grabowski, Ł. 2015. Keywords and lexical bundles within English pharmaceutical discourse: A corpus-driven description. In English for Specific Purposes, 38, 23–33.10.1016/j.esp.2014.10.004Search in Google Scholar

Grant D. & Nyberg D. 2014. Corporate Communication. In V. Bhatia, S. Bremner (Eds.) The Routledge Handbook of Language and Professional Communication (pp. 220–227). New York: Routledge Taylor and Francis.Search in Google Scholar

Jopek-Bosiacka, A. 2010. Legal Communication: A Cross-Cultural Perspective. Warsaw. Warsaw University Press.10.31338/uw.9788323511878Search in Google Scholar

Kubacki, A. D. 2012. Tłumaczenia Poświadczone. Status, Kształcenie, Warsztat Odpowiedzialność Tłumacza Przysięgłego. Warszawa: Wolters Kluwer.Search in Google Scholar

Kubacki, A. & Gościński, J. 2015. What are sworn translators punished for? 10 years of operation of the Commission for Professional Accountability of Sworn Translators at the Minister of Justice. Comparative Legilinguistics, vol. 23/2015, 7–17.10.14746/cl.2015.23.01Search in Google Scholar

Kubacki, A. & Gościński, J. 2017. 10 lat działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości. Próba Podsumowania. In Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad Teorią i Dydaktywą Przekładu, 6, 201–215. DOI:hhp://dx.doi.org/10.12775/RP.2017.01210.12775/RP.2017.012Search in Google Scholar

Kwieciński, P. (2001). Disturbing Strangeness. Foreignisation and Domestication in Translation Procedures in the Context of Cultural Asymmetry. Inowrocław: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy.Search in Google Scholar

Lewandowska-Tomaszczyk, B. 2005. Podstawy Językoznawstwa Korpusowego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.Search in Google Scholar

Matulewska, A. 2014a. Horrory tłumaczeniowe czy tłumacze z piekłą rodem? Czyli kilka słów o efektywności komunikacji interlingwalnej. In Scripta Neophilologica Posnaniensia, Ed. Stanisław Puppel. Vol. XIV, 101–119.10.14746/snp.2014.14.06Search in Google Scholar

Matulewska, A. 2014b. In quest of sufficient equivalence, Polish and English insolvency. In Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 38 (51), 167–188.10.2478/slgr-2014-0038Search in Google Scholar

McEnery, T. & Hardie A. 2012. Corpus Linguistics. Method, Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511981395Search in Google Scholar

Newmark, P. 1981. Approaches to Translation. Oxford: Pergamon.Search in Google Scholar

Nida, E. 2001. Contexts in Translating. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.10.1075/btl.41Search in Google Scholar

Nowak, S. 2006. Metodologia Badań Społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Olohan, M. 2004. Introducing Corpora in Translation Studies. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group.10.4324/9780203640005Search in Google Scholar

Ostermann, A. C. 2015. Community of Practice. In K. Tracy (Ed.) The International Encyclopedia of Language and Social Interaction (pp. 177–186). Wiley-Blackwell.10.1002/9781118611463.wbielsi117Search in Google Scholar

Prieto Ramos, F. 2011. Developing Legal Translation Competence: An Integrative Process-Oriented Approach. In Comparative Legilinguistics – International Journal for Legal Communication, vol. 5, 7–21.10.14746/cl.2011.5.01Search in Google Scholar

Snell-Hornby, M. 2006. Turns of Translation Studies. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.10.1075/btl.66Search in Google Scholar

Sun, S. 2012. Strategies of Translation. In C. A. Chapelle (ed.) The Encyclopedia of Applied Linguistics vol. IX (pp. 5408–5412). Wiley-Blackwell.10.1002/9781405198431.wbeal1117Search in Google Scholar

Šarčević, S. 1997. New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer Law International.Search in Google Scholar

Venutti, L. 1995. The Translator’s Invisibility – The History of Translation. New York: Routledge.Search in Google Scholar

Venutti, L. 2001. Strategies of Translation. In M. Baker (Ed.) Routledge Encyclopedia of Translation Studies (pp. 240–244). London and New York: Routledge.Search in Google Scholar

Venutti, L. 2010. Translation as cultural politics: Régimes of domestication in English. In M. Baker (Ed.) Critical Readings in Translation Studies (pp. 65–79). New York: Routledge Taylor and Francis Group.Search in Google Scholar

Więcławska, E. 2014a. Common law Englishes in legal communication – the case of family law. In L. Falkiewicz-Wille, M. Pikor-Niedziałek (Eds.) Specialist Languages in Use and Translation (pp. 59–70). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.Search in Google Scholar

Więcławska. E. 2014b. Translation strategies in legal texts. In M. Wierzbicka, L. Wille (Eds.) In the Field of Contrastive and Applied Linguistics (pp. 43–55). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.Search in Google Scholar

Więcławska, E. 2016a. Horizontal and vertical distribution patterns of nearly-synonymous terms in the language of law. In Humanities and Social Sciences no. 23 (4/2016), 281–291.10.7862/rz.2016.hss.77Search in Google Scholar

Więcławska, E. 2016b. Integrating the needs of the local market in teaching legal translation. Humanities and Social Sciences, no. 23, 245–253.10.7862/rz.2016.hss.35Search in Google Scholar

Więcławska, E. (forthcoming-a). Towards the establishment of genre distinctions of company legal registration proceedings. In Komunikacja Specjalistyczna no. 16.Search in Google Scholar

Więcławska, E. (forthcoming-b).Capitalising on translation market data in the field of commercial law. In Comparative Legilinguistics, International Journal for Legal Communication.Search in Google Scholar

Zieliński, J. 2015. Sprawozdanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości za rok 2014. Biuletyn TEPIS, 82, 39–44.Search in Google Scholar

Act on Freedom of Economic Activity [Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o Swobodzie Działalności Gospodarczej (Journal of Laws of 2004, no. 174, item 1807 with later amendments)].Search in Google Scholar

Act of 20th August 1997 [Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Journal of Laws of 1997, no. 121, item 770 with later amendments)].Search in Google Scholar

Code of Commercial Companies [Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych. (Journal of Laws of 2000, no. 94, item 1037 with later amendments)].Search in Google Scholar

Gazeta Prawna-a [Mniejszościwego udziałowca można wyłączyć ze spółki. In Gazeta Prawna.] Retrieved January 2018 from the website: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/700281,mniejszosciowego-udzialowca-mozna-wylaczyc-ze-spolki.htmlSearch in Google Scholar

Gazeta Prawna-b [Axel Springer zostaje mniejszościowym udziałowcem Infor Biznes. In Gazeta Prawna.] Retrieved January 2018 from the website: http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/322143,axel-springer-zostaje-mniejszosciowym-udzialowcem-infor-biznes.htmlSearch in Google Scholar

Ordinance of the Minister of Justice of 7th October 2014 [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych (Journal of Laws of 2014, item 1397)].Search in Google Scholar

eISSN:
2199-6059
ISSN:
0860-150X
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Philosophy, other