1. bookVolume 30 (2022): Issue 2 (June 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-3973
First Published
23 May 1993
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

A Comparison of Variational Projection and Cartographic Projection by Ritz’s Method

Published Online: 12 Jul 2022
Volume & Issue: Volume 30 (2022) - Issue 2 (June 2022)
Page range: 22 - 29
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-3973
First Published
23 May 1993
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Ábrahámová, A. (2021) Ritz method in the mathematical cartography. Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering, Bratislava: Spektrum STU, 2021, pp. 13–18. ISBN 978-80-227-5150-6.Search in Google Scholar

Bořík, M. (1999) Užití variačního kritéria pro zobrazení ČR (The use of variational criteria for the projection of the Czech Republic). Mapa – produkt geoinformačných technológií: zborník referá tov z 13. kartografickej konferencie. Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, pp. 37–42. ISBN 80-966978-5-4 [in Czech].Search in Google Scholar

Frankich, K. (1982) Optimization of geographic map projections for Canadian territory. Canada, Simon Fraser University, 1982.Search in Google Scholar

Gander, M. J. – Wanner, G. (2012) From Euler, Ritz, and Galerkin to Modern Computing. SIAM REVIEW, Society for Industrial and Applied Mathematics. 2012, Vol. 54, No. 4, pp. 627–666. ISSN 1095-7200.10.1137/100804036Search in Google Scholar

Hoffmann, Z. – Hojovec, V. (1976) Konformní zobrazení asymetrické oblasti podle Čebyševova kritéria. (Conformal projection for asymetric area according to the Chebyshev criterion). Geodetický a kartografický obzor, Vol. 22 (64), No. 6, pp. 151–153. ISSN 0016-7096 [in Czech].Search in Google Scholar

Hojovec, V. (1996) Aplikace optimalizačních kritérií v konformních zobrazeních (Application of optimization criteria in conformal projections). Geodetický a kartografický obzor, Vol. 42 (84), No. 7, pp. 133–138. ISSN 0016-7096 [in Czech].Search in Google Scholar

Hojovec, V. – Bořík, M. – Mikuta, V. – Minář, P. (1996) Výsledky optimalizace konformního kartografického zobrazení pro Českou republiku (Results of optimization of conformal cartographic projection for the Czech Republic). Geodetický a kartografický obzor, Vol. 43 (85), No. 12, pp. 253–256. ISSN 0016-7096 [in Czech].Search in Google Scholar

Skořepa, Z. – Dušek, R. (1997) Řešení konformního zobrazení České republiky pomocí programu MATLAB (Solution of conformal projection of the Czech Republic using MATLAB). Geodetický a kartografický obzor, Vol. 43 (85), No. 6, pp. 119–124. ISSN 0016-7096 [in Czech].Search in Google Scholar

Szatmári, D. (2015) Optimization of conformal cartographic projections for the Slovak Republic according to Chebyshev’s theorem. Slovak Journal of Civil Engineering, Vol. 23 (4), pp. 19–24. ISSN: 1338-3973.10.1515/sjce-2015-0019Search in Google Scholar

Szatmári, D. – Vajsáblová, M. – Mojšová, D. (2017) Application of Evaluation Criteria to Cartographic Projections. Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 14, No. 5, pp. 11–27. ISSN 1785-8860.Search in Google Scholar

Vajsáblová, M. (2011) Návrh nového kartografického zobrazenia územia Slovenskej republiky (Proposal of a new cartographic projection of the territory of the Slovak Republic). Geodetický a kartografický obzor, Vol. 57 (99), No. 8, pp. 185–190. ISSN 0016-7096 [in Slovak].Search in Google Scholar

Vajsáblová, M. (2021) Matematické základy kartografie (Mathematical foundations of cartography). 1st edition. Bratislava: Spektrum STU. 443 pp. Edícia vysokoškolských učebníc. ISBN 978-80-227-5114-8 [in Slovak].Search in Google Scholar

Vajsáblová, M. (2015) Aspekty tvorby kartografického zobrazenia pre územie Slovenska (Aspects of creating a cartographic projection for the territory of Slovakia). 1st edition. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 108 pp. Edícia vedeckých prác. ISBN 978-80-227-4393-8 [in Slovak].Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo