1. bookVolume 34 (2012): Issue 2 (October 2012)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
First Published
09 Nov 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Analysis of sediment particle velocity in wave motion based on wave flume experiments

Published Online: 09 Nov 2012
Volume & Issue: Volume 34 (2012) - Issue 2 (October 2012)
Page range: 41 - 50
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
First Published
09 Nov 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

[1] ACKERS P., WHITE W.R., Sediment transport, new approach and analysis, Journal of the Hydraulic Division ASCE, 1973, Vol. 99, No. HY11.10.1061/JYCEAJ.0003791Search in Google Scholar

[2] COUFAL R., Zmiany położenia dna w ujściowym odcinku rzeki wywołane ruchem rumowiska, Prace naukowe Politechniki Szczecińskiej, Katedra Geotechniki, Nr 515, Szczecin 1995.Search in Google Scholar

[3] CHYBICKI W., Teoria fal powierzchniowych w strefie zmiennej głębokości wody, Wydawnictwo IBW, PAN, Gdańsk 2006.Search in Google Scholar

[4] Prezentacje i materiały reklamowe dotyczące koryta falowego Zakładu Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli, IBW, PAN, Gdańsk.Search in Google Scholar

[5] OSTROWSKI R., Morphodynamics of a MultiBar Coastal Zone, Wydawnictwo IBW, PAN, Gdańsk, 2004.Search in Google Scholar

[6] KRUPIŃSKI A., Pomiary ruchu rumowiska w ruchu falowym na podstawie badań na kanale falowym, XIX Seminarium naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska, Szczecin 2011.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD