1. bookVolume 36 (2014): Issue 1 (March 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
First Published
09 Nov 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

DC Resistivity Studies of Shallow Geology in the Vicinity of Vistula River Flood Bank in Czernichów Village (Near Kraków in Poland)

Published Online: 13 Jun 2014
Volume & Issue: Volume 36 (2014) - Issue 1 (March 2014)
Page range: 63 - 70
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
First Published
09 Nov 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

[1] BANIA G., Wpływ topografii na wyniki badań metodą tomografii elektrooporowej - wybrane zagadnienia, Referaty laureatów studenckich sesji naukowych pionu górniczego, Wydawnictwa AGH, Kraków, 2011, 5-15.Search in Google Scholar

[2] BESTYŃSKI Z., HRABOWSKI W., PACANOWSKI G., Evaluating the Sealing Efficiency of Flood Embankments with the Use of Geophysical Methods, Near Surface 2008, 14th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Kraków, Poland, 15-17 September, 2008.10.3997/2214-4609.20146334Search in Google Scholar

[3] BOBACHEV A., Resistivity Sounding Interpretation - IPI2Win, Moscow State University, 2010, {bobachev@rambler.ru}.Search in Google Scholar

[4] BORECKA A., KACZMARCZYK R., KROKOSZYŃSKI P., PTASZEK M., STANISZ J., KORZEC K., KRET E., TCHÓRZEWSKA S., NOWAK P., ŚWIĄTEK M., PĘKALA M., DĄBROWSKI J., Dokumentacja geologiczno-inżynierska wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego sporządzona w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla projektowanej budowy eksperymentalnego wału przeciwpowodziowego na działce nr 796 w Czernichowie, AGH - UST, Kraków, 2014.Search in Google Scholar

[5] CASE J.S., Inspection of Earthen Embankment Dams Using Time Lapse Electrical Resistivity Tomography, Ole Miss Project 90034 - Jared Case Master Thesis, May 2012.10.4133/1.4721881Search in Google Scholar

[6] DAHLIN T., 2D resistivity surveying for environmental and engineering applications, First Break, 1996, Vol. 14, No. 7, 275-283.10.3997/1365-2397.1996014Search in Google Scholar

[7] GOLONKA J., Objaśnienia do mapy geologicznej Polski, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1981.Search in Google Scholar

[8] JOHANSSON S., DAHLIN T., Seepage Monitoring in Earth Embankment Dam by Repeated Resistivity Measurements, European Journal of Environmental and Engineering Geophysics, 1996, 1, 229-247.Search in Google Scholar

[9] KALICKI T., MOŚCICKI W.J., Geologiczne i geoelektryczne badania aluwiów paleomeandra Wisły w Zabierzowie Bocheńskim, Przegląd Geograficzny, 1997, T. LXIX, z. 1-2, 158-166.Search in Google Scholar

[10] KOEFOED O., Geosounding principles, 1. Resistivity Sounding Measurements, Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York, 1979.Search in Google Scholar

[11] LOKE M.H., Rapid 2D Resistivity & IP Inversion using the least-squares method, Geotomo Software, Manual, 2003.Search in Google Scholar

[12] LOKE M.H., ACKWORTH I., DAHLIN T., A comparison of smooth and blocky inversion methods in 2D electrical imaging surveys, Exploration Geophysics, 2003, 34, 182-187.10.1071/EG03182Search in Google Scholar

[13] MOŚCICKI W.J., Characterization of near-surface sediments based on DC resistivity soundings in the Starunia area, fore- Carpathian region, Ukraine, Chapter 10 in Monographic Volume: “Polish and Ukrainian geological studies (2004-2005) at Starunia - the area of discoveries of woolly rhinoceroses”, Polish Geological Institute and Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”, Warszawa-Kraków, 2005, 103-114.Search in Google Scholar

[14] MOŚCICKI W.J., Characterization of near-surface sediments based on combined geoelectric studies at Starunia paleontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine), Annales Societatis Gelogorum Poloniae, 2009, Vol. 79, No. 3, 333-342.Search in Google Scholar

[15] OH S., Safety Consideration of Embankment by Conditional Analysis of Electrical Resistivity, Near Surface 2008, 14th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Kraków, Poland, 15-17 September, 2008.10.3997/2214-4609.20146329Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD