1. bookVolume 69 (2021): Issue 2 (June 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2019
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Book Reviews: Book Essays

Published Online: 30 Jun 2021
Page range: 324 - 333
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2019
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Assmann, A. (1999). Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses [Spaces of Memory: Forms and Transformations of Cultural Memory]. Munich: C.H. Beck. Search in Google Scholar

Assmann, A. (2006). Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Ge -schichtspolitik [A Long Shadow of the Past: Culture of Remembrance and Politics of History]. Munich: C.H. Beck. Search in Google Scholar

Mannová, E. (2003). Das kollektive Gedächtnis der Slowaken und die Reflexion der ver -gangenen Herrschaftsstrukturen [Collective Memory of Slovaks and Reflection of the Forgone Power-Structures]. In: J. Feichtiger, U. Prutsch, M. Csáky (Eds.), Habsburg Postkolonial: Machtstrukturen und kollektives Gedächtnis. Innsbrück; Wien; München; Bozen: StudienVerlag (pp. 189–196). Search in Google Scholar

Mannová, E. (2004). Clio na slovenský spôsob: problémy a nové prístupy historiografie na Slovensku [Clio – the Slovak Way: Problems and New Approaches in Historiography in Slovakia]. Historický časopis, 52(2), 239–246. Search in Google Scholar

Mannová, E. (2008). Politický mýtus a jeho miesto v národnej pamäti [Political Myth and Its Place in the National Memory]. Česko-slovenská historická ročenka, 13, 215–230. Search in Google Scholar

Mannová, E., Csáky, M. (1999). Kolektívne identity v strednej Európe v období moderny [Collective Identities in Central Europe in the Modern Era]. Bratislava: Academic Electronic Press. Search in Google Scholar

Nowak-Far, A., Zamęcki, Ł. (Eds.) (2015). Defective Codes of Memory: How the Memory of International Crime is Distorted in Public Discourse. Warsaw: Ministry of Foreign Affairs, The Republic of Poland. Search in Google Scholar

Horký-Hlucháň, O., Lightfoot, S. (Eds.) (2013). Development Policies of Central and Eastern European States. From Aid Recipients to Aid Donors. London and New York: Routledge. Horký-Hlucháň, O., Lightfoot, S. (Eds.) (2015). Search in Google Scholar

Development Cooperation of the “New” EU Member States: Beyond Europeanization. Basingstoke and New York: Palgrave Mac -millan. Search in Google Scholar

Profant, T. (2019). New Donors on the Post -colonial Crossroads: Eastern Europe and Western Aid. London and New York: Rout-ledge. Search in Google Scholar

Szent-Iványi, B., Lightfoot, S. (2015). New Europe’s New Development Aid. London and New York: Routledge. Search in Google Scholar

Heroldová, I. (1971). Život a kultura českých exulantů z 18. století. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV. Search in Google Scholar

Jech, J., Secká, M., Scheufler, V., Skalníková, O. (1992). České vesnice v rumunském Banátě. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV. Search in Google Scholar

Kučerová, B. (2016). Identita členů evangelic -kého reformovaného sboru v Zelově. Praha: Univerzita Karlova (M.A. Thesis). Search in Google Scholar

Matušek, J. (1994). Češi v Chorvatsku. Daruvar: Jednota. Search in Google Scholar

Pavlásek, M. (2015). S motykou a Pánem Bohem. Po stopách evangelíků v jihovýchodní Evropě. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Search in Google Scholar

Ševčíková, J. (1983). Piemule. Dokumentární film. Praha: Jana Ševčíková. Search in Google Scholar

Uherek, Z. (2011). Češi v Bosně a Hercegovině: Antropologické pohledy na společenský život české menšiny v zahraničí. Praha: Etnologický ústav AV ČR. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo