1. bookVolume 69 (2021): Issue 2 (June 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2019
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

“Communism Didn’t Touch My Kids Like Me.” Images of Communism in a Family Perspective

Published Online: 30 Jun 2021
Page range: 308 - 323
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2019
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The target of this study is to introduce one particular life story and on the basis of its content analysis to focus on the narrator’s connection with the period of so-called normalization era in Czechoslovakia. Based on oral history interviews with one narrator during the longitudinal oral history project, the author focuses on whether the memories of a given period change over time and how the narrator reflects on his memories. The author maps the narrator’s family background, the extent to which it shaped him and how he evaluated it as a thirty year old man and now, when he is fifty years old. The core of our narrator’s life story stays the same in principle; he did not change it after twenty years. The reason is that the narrator’s experience and the memories have sunk in and are consistent. What changed in the narrator’s story is the amount of self-reflection that was reflected during the last interview. It was confirmed that shifts in the reflection are a common phenomenon and that some variability may not be conscious. Interpretations and evaluations of life can change, but the experiences themselves do not change.

Keywords

Adriansen, H. K. (2012). Timeline interviews: A tool for conducting life history research. Qualitative Studies, 3(1), 40–55. Available at: https://doi.org/10.7146/qs.v3i1.6272. Search in Google Scholar

Alan, J. (1990). Generační zázemí našeho společenského vývoje. Czech Sociological Review, 26(4), 321–325. Search in Google Scholar

Alan, J. (1999). Rodinné vztahy a členství v KSČ. In: Z. Konopásek (Ed.), Otevřená minulost: autobiografická sociologie státního socialismu. Praha: Karolinum (pp. 155−170). Search in Google Scholar

Fritzová, M. (2011). Konstruování „životního příběhu“ jako adekvátní nástroj vědeckého nahlížení. AntropoWebzin, 3, 227–230. Accessed on February 10, 2021, http://www.antropoweb.cz/webzin/index.php/webzin/issue/view/6. Search in Google Scholar

Hauptová, Š (2019). Vliv internetu a sociálních sítí na oblast komunikace a vytváření mezilidských vztahů u dětí a mládeže. Diplomová práce. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. Search in Google Scholar

Havlíková, J. (2007). Věk v sociologické teorii: perspektiva životního běhu. Social Studies, 4(1–2), 179–200. Search in Google Scholar

Institute of Contemporary History (n. d.). Prague Spring 1968. Accessed on February 12, 2021, http://www.68.usd.cas.cz/. Search in Google Scholar

Institute of Contemporary History (n. d.). 1989 Democratic Revolution. Accessed on February 12, 2021, http://www.89.usd.cas.cz/en.html. Search in Google Scholar

Lohmeier, Ch. (2020). Researching Family Secrets: Methodological Approach, Reflections and Recommendations. Forum Qualitative Sozialforschung, 21(3), Art. 1, http://dx.doi.org/10.17169/fqs-21.3.3515. Search in Google Scholar

Memory of the Nation organization (n. d.). Student activist during the Velvet Revolution in the Czechoslovak Socialist Republic. Accessed on February 12, 2021, https://www.pametnaroda.cz/cs/studentsky-akti-vista-behem-sametove-revoluce-v-cssr Search in Google Scholar

Pehe, V. (2019). ‘Zlatá devadesátá?’. In: M. Vaněk (Ed.), Sto studentských evolucí. Vysokoškolští studenti roku 1989. Životopisná vyprávění v časosběrné perspektivě [One Hundred Student Evolutions. University Students of 1989. Biographical Interviews in Longitudinal Perspective]. Praha: Academia: Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (pp. 185–222). Search in Google Scholar

Profantová, Z. (2015). Žili sme v socializme II. Helena: Biografický prístup v etnológii kaž-dodennosti. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV. Search in Google Scholar

Schindler-Wisten, P. (2019a). Metodika a praxe po dvaceti letech. In: M. Vaněk (Ed.), Sto studentských evolucí. Vysokoškolští studenti roku 1989. Životopisná vyprávění v časo sběrné perspektivě [One Hundred Student Evolutions. University Students of 1989. Biographical Interviews in Longitudinal Perspective]. Praha: Academia: Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (pp. 16–28). Search in Google Scholar

Schindler-Wisten, P. (2019b). Jak naskočit do rozjetého vlaku? In: M. Vaněk (Ed.), Sto studentských evolucí. Vysokoškolští studenti roku 1989. Životopisná vyprávění v časosběrné perspektivě [One Hundred Student Evolutions. University Students of 1989. Biographical Interviews in Longitudinal Perspective]. Praha: Academia: Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (pp. 40–52). Search in Google Scholar

Schindler-Wisten, P. (2019c). Jeden narátor, tři tazatelé, dvacet let. Několik postřehů z longitudinálního orálně historického výzkumu očima tazatelky. Memo. Časopis pro orální historii. 9(2), 41–60. Search in Google Scholar

Ševčíková, A. a kol. (2014). Děti a dospívající online. Grada Publishing. Search in Google Scholar

Švaříčková Slabáková, R. (2020). Vzpomínání na druhou světovou válku v generační perspektivě: od narativu národního k narativu globálnímu a abstraktizovanému. Český lid, 107(2), 189–210. doi:http://dx.doi.org/10.21104/CL.2020.2.04 Search in Google Scholar

Vaněk, M. (2019). Časosběrný postup a orální historie. In: M. Vaněk (Ed.), Sto student-ských evolucí. Vysokoškolští studenti roku 1989. Životopisná vyprávění v časosběrné perspektivě [One Hundred Student Evolutions. University Students of 1989. Biographical Interviews in Longitudinal Perspective]. Praha: Academia: Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (pp. 52–65). Search in Google Scholar

Veselská, N. (2007). Štylizácia-premenlivosť, sebadefinovanie, posuny v reflexii, aktualizácia – v životopisných rozprávaniach. In: Z. Profantová (Ed.), Malé dejiny veľkých udalostí III. naratívna každodennosť v kontexte sociálno-historickej retrospektívy. Bratislava: Ústav etnológie SAV (pp. 119–126). Search in Google Scholar

Vrzgulová, M. (2017). Hovory medzi sebou a o sebe. In: M. Vrzgulová, Ľ. Voľanská, P. Salner, Rozprávanie a mlčanie: medzigeneračná komunikácia v rodine. Bratislava: Veda (pp. 46–86). Search in Google Scholar

Vrzgulová, M. (2019). Sociálna zmena v biografických naratívoch obyvateľov dnešného Slovenska. Od Mníchova po 14. marec 1939. Forum Historiae, 13(1), 131–143. https://doi.org/10.31577/forhist.2019.13.1.9 Search in Google Scholar

Wohlmuth Markupová, J. (2019). Variace revoluce. In: M. Vaněk (Ed.), Sto student-ských evolucí. Vysokoškolští studenti roku 1989. Životopisná vyprávění v časosběrné perspektivě [One Hundred Student Evolutions. University Students of 1989. Biographical Interviews in Longitudinal Perspective]. Praha: Academia: Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (pp. 139–185). Search in Google Scholar

All interviews are available in digital collections of the Oral History Centre of the Institute of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences. Search in Google Scholar

Pavel Lagner, recorded by Milan Otáhal, May and June 1997 Search in Google Scholar

Pavel Lagner, recorded by Petra Schindler-Wisten, March 2017 and April 2018 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo