1. bookVolume 6 (2020): Issue 1 (January 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Home Hospice – Understanding the Issue, Poles’ Attitudes Towards it and the State of Discourse in Media. Research Results

Published Online: 12 Mar 2020
Volume & Issue: Volume 6 (2020) - Issue 1 (January 2020)
Page range: 42 - 52
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

DĄBROWSKA A., (2008), Zmiany obszarów podlegających tabu we współczesnej kulturze, Acta Universitatis Vratislaviensis nr 3060, Język a kultura, tom 20, Wrocław.Search in Google Scholar

KWIECIŃSKA A., Z czym kojarzy się hospicjum, https://psycheon.pl/baza-wiedzy-psychoonkologia/z-czym-kojarzy-sie-hospicjum (22.05.2018).Search in Google Scholar

WHO, www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care (18.07.2018).Search in Google Scholar

DE WALDEN GAŁUSZKO K. (red.) 2006, Podstawy opieki paliatywnej, Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa.Search in Google Scholar

DANGEL T. (red.) (2011), Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego u dzieci, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Warszawa.Search in Google Scholar

KICIOR B., Po co nam media – po co my mediom? Funkcje i oddziaływanie mediów masowych w społeczeństwie, Konteksty Społeczne | Social Contexts, 2018, Tom 6, Nr1.Search in Google Scholar

MCQUAIL D.,(1994), Mass Communication Theory. An introduction, London, Sage.Search in Google Scholar

SZMYD K, URBANIAK K., DYTMAN-STASIEŃKO A. (red.) (2017), Pozwólcie mi odejść w ramionach najbliższych, Wydawnictwo Inspiracje, Bielsko-Biała.Search in Google Scholar

Antyweb, Megapanel PBI/Gemius, styczeń-czerwiec 2015, http://antyweb.pl/gemius-kto-w-polsce-korzysta-zfacebooka-i-twittera/ (04.07.2018)Search in Google Scholar

SZYMCZUK I WSP., Media jako źródło wiedzy o zdrowiu, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, (2011), Tom 17, Nr 4.Search in Google Scholar

GACKOWSKI T, BRYLSKA K., PATERA M. I IN., Korzystanie z mediów społecznościowych jako praktyka społeczna różnych pokoleń medialnych, Laboratorium Badań Medioznawczych UW, Warszawa 2018.Search in Google Scholar

Dziennik Ustaw Warszawa 17.04.2018, poz. 742Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD