1. bookVolume 6 (2020): Issue 1 (January 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Communication Processes in a Project Implemented by a Public Institution

Published Online: 12 Mar 2020
Volume & Issue: Volume 6 (2020) - Issue 1 (January 2020)
Page range: 1 - 10
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

BABBIE, E. (2009). Badania społeczne w praktyce (Eng. Social Research in Practice). Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

FISKE, J. (2003). Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem (Eng. Introduction to Communication Studies) Wrocław: Astrum.Search in Google Scholar

GRUCZA, B. (2012). Zarządzanie komunikacją w projekcie. W M. Trocki (Ed.) / Communication Management in the Project. W. M. Trotsky (Ed.), Nowoczesne zarządzenie projektami (Eng. Modern Project Management) (pp. 319-327) Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.Search in Google Scholar

JABŁONOWSKI, M., & MIELCZAREK, T. (2018). Komunikowanie społeczne i media – federacja, a nie inkorporacja. Studia Medioznawcze, (Eng. Social Communication and Media - Federation, not Incorporation. Media Studies).75(4), 13-27.10.33077/uw.24511617.ms.2018.4.34Search in Google Scholar

JAŁOCHA, B. (2014). Zarządzanie portfelem projektów koncepcje biznesowe a praktyka organizacji publicznych (Eng. Project Portfolio Management Business Concepts and Practices of Public Organizations). Cracow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Search in Google Scholar

KANDEFER-WINTER, K., & NADSKAKULSKA, O. (2016). Komunikacja w zarządzaniu projektami (Eng. Communication in Project Management). Warsaw: CeDeWu.pl.Search in Google Scholar

MADAUSS, B. J. (2000). Handbuch Projektmanagement. Stuttgart: Auflage.Search in Google Scholar

MCLUHAN, M. (2004). Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka (Eng. To Understand the Media. Extending the Person). Warsaw: Wydawnictwo Naukowo Techniczne.Search in Google Scholar

MCQUAIL, D. (1987). Mass communication theory: An introduction (2nd ed.). Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications.Search in Google Scholar

PAWLAK, M. (2006). Zarządzanie projektami (Eng. Project Management), Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

PRAWELSKA-SKRZYPEK, G. (2011). Zarządzanie projektami jako szansa i wyzwanie dla administracji publicznej. Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu (Eng. Project Management as an Opportunity and a Challenge for Public Administration. Scientific Papers of the WSB in Wrocław), (26), 195-206.Search in Google Scholar

STASIAK-JAZUKIEWICZ, E., & JAS-KOZIARKIEWICZ, M. (2011). Polityka Medialna w Unii Europejskiej (Eng. Media Policy in the European Union). Warsaw: Poltext.Search in Google Scholar

TROCKI, M. (Ed.). (2012). Nowoczesne zarządzanie projektami (Eng. Modern Project Management). Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.Search in Google Scholar

TROCKI, M. (Ed.). (2015). Planowanie przebiegu projektów (Eng. Project Planning). Warsaw: Oficyna Wydawnicza SGH.Search in Google Scholar

TURNER, J. R., & MÜLLER, R. (2004). Communication and co-operation on projects between the project owner as principal and the project manager as agent. European management journal, 22(3), 327-336.10.1016/j.emj.2004.04.010Search in Google Scholar

WIMMER, R. D. & DOMIMICK, J. R. (2006). Mass media Metody badań (Eng. Mass Media Research Methods). Cracow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Search in Google Scholar

ZULCH, B. (2014). Leadership communication in project management. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 119, 172-181.10.1016/j.sbspro.2014.03.021Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD