1. bookVolume 5 (2019): Issue 2 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Organisational Communication in the Age of Artificial Intelligence Development. Opportunities and Threats

Published Online: 31 Dec 2019
Volume & Issue: Volume 5 (2019) - Issue 2 (December 2019)
Page range: 62 - 68
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

GŁOMB K., JAKUBOWSKI M., KRAWCZYK A., KULISIEWICZ T., NOWAKOWSKI Z., ZŁOTNICKI A., GAJDEROWICZ T. (2019), KOMpetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla Polski w perspektywie roku 2030, Warszawa, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Fundacja Naukowa Evidence Institute.Search in Google Scholar

KACZMAREK-ŚLIWIŃSKA M. (2010), Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.Search in Google Scholar

KACZMAREK-ŚLIWIŃSKA M. (2013), Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.Search in Google Scholar

KACZMAREK-ŚLIWIŃSKA M. (2015), Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się, Difin SA.Search in Google Scholar

ŁASZCZYCA P. (2017) Człowiek i jego maszyny. Operatorzy i protezy, [in:] Filo-Sofija Nr 39 (2017/4/I, Z PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII (VI), s. 49-64.Search in Google Scholar

Gartner (2018), Gartner Says Self-Service Analytics and BI Users Will Produce More Analysis Than Data Scientists Will by 2019 [online: November 20, 2019], https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-01-25-gartner-says-self-service-analytics-and-bi-users-will-produce-more-analysis-than-data-scientists-will-by-2019.Search in Google Scholar

MSL & Publicis Sapient (2018), Powered by AI. Communications and Marketing in the Algorithm Age [online: September 9, 2018], https://mslgroup.com/insights-thought-leadership/powered-by-ai.Search in Google Scholar

Oxford Dictionary [online: March 7, 2019], https://www.lexico.com/en/definition/artificial_intelligence.Search in Google Scholar

Oracle (2019), Czym jest sztuczna inteligencja? [online: September 15, 2019], https://www.oracle.com/pl/artificial-intelligence/what-is-artificial-intelligence.html.Search in Google Scholar

McKinsley & Company (2018), Ramię w ramię z robotem. Jak wykorzystać potencjał automatyzacji w Polsce” [online: November 20, 2019], http://przemysl-40.pl/wp-content/uploads/2018-Ramię-w-ramię-z-robotem-Raport-McKinsey.pdf.Search in Google Scholar

Ramaswamy S. (2017), How Companies Are Already Using AI [online: November 20, 2019], https://hbr.org/2017/04/how-companies-are-already-using-ai.Search in Google Scholar

Valin J. (2018), Humans still needed. An analysis of skills and tools in public relations [online: June 15, 2018], https://www.cipr.co.uk/sites/default/files/11497_CIPR_AIinPR_A4_v7.pdf.Search in Google Scholar

Żebruń K. (2019), Trendy w nowych technologiach - czy wszystkie nam się spodobają? [online: November 20, 2019], http://www.benchmark.pl/aktualnosci/dziesiec-najwazniejszych-trendow-w-technologiach.html.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD