1. bookVolume 5 (2019): Issue 2 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

How Facebook Polarizes Public Debate in Poland - Polish Filter Bubble

Published Online: 31 Dec 2019
Volume & Issue: Volume 5 (2019) - Issue 2 (December 2019)
Page range: 45 - 52
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

ANDERSON M., CAUMONT A. (2014), How social media is reshaping the news, Pew Research Center, [online: September 10, 2019], https://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/09/24/how-social-media-is-reshaping-news/Search in Google Scholar

BOSKI P., (2009), Kulturowe ramy zachowań społecznych, Warszawa, PWN.Search in Google Scholar

GÓRSKA Z., (2019), Polscy użytkownicy social media na koniec 2018: Messenger i Instagram rosły szybciej niż Facebook, [online: 20 September, 2019], https://napoleoncat.com/pl/blog/polscy-uzytkownicy-social-media-na-koniec-2018-messenger-i-instagram-rosna-szybciej-niz-facebook/Search in Google Scholar

HILTIN P., RAINIE L., (2019), Facebook Algorithms and Personal Data, Pew Research Center, [online: 10 October 2019], https://www.pewresearch.org/internet/2019/01/16/facebook-algorithms-and-personal-data/Search in Google Scholar

HONAN M. (2014), I liked everything I saw on Facebook for two days. Here’s what it did to me, „WIRED”, [online: 10 September 2019], http://www.wired.com/2014/08/i-liked-everything-i-saw-on-facebook-for-two-daysheres-what-it-did-to-meSearch in Google Scholar

JAMIESON K.H., CAPPELLA J.N. (2010), Echo Chamber: Rush Limbaugh and the Conservative Media Establishment, Oxford, Oxford University Press.Search in Google Scholar

KAHNEMAN D., TVERSKY A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, „Econometrica”, XLVII (1979), p. 263–291.10.2307/1914185Open DOISearch in Google Scholar

KOLANKO M., (2019), Sondaż: Głównym źródłem wiedzy dla Polaków jest telewizja, „Rzeczpospolita”, [online: 15 Septeber, 2019], https://www.rp.pl/Media/190429917-Sondaz-Glownym-zrodlem-wiedzy-dla-Polakow-jest-telewizja.htmlSearch in Google Scholar

KUCHTA M., (2019), Ilu użytkowników korzysta z sieci i social media w 2019 roku?, SocialPress, [online: 4 September 2019], https://socialpress.pl/2019/02/ilu-uzytkownikow-korzysta-z-sieci-i-social-media-w-2019-rokuSearch in Google Scholar

LAURENSON L., (2014), Culture’s impact on social media adoption, [online:20 September 2019], https://www.oreilly.com/ideas/cultures-impact-on-social-media-adoptionSearch in Google Scholar

LEWANDOWSKI E., (2007), Co wiemy o charakterze Polaków?, „Polityka”, [online: 10 October 2019], https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/216105,2,co-wiemy-o-charakterze-polakow.read?page=52&-moduleId=4686Search in Google Scholar

MALINOWSKI B., (2016), Jak Facebook zamyka nas w bańce informacyjnej. Algorytm filtrujący newsfeed a zjawisko filter bubble, „Zarządzanie mediami”, Tom 4(1)2016, pp. 15–22.Search in Google Scholar

MCCOMBES M.E., SHAW D.L, WEAVER D.H., (2014), New directions in agenda-setting theory and research, “Mass Communication and Society”, Vol. 17, nr 6.10.1080/15205436.2014.964871Search in Google Scholar

NOWAK E., RIEDEL R., (2008), Agenda setting, priming, news framing. Analiza porównawcza telewizyjnych audycji informacyjnych TVN i TVP1 w okresie kampanii przedwyborczych w Polsce 2005 i 2007 r., „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 1–2.Search in Google Scholar

NOWAK E., (2016), Teoria agenda-setting a nowe media, „Studia Medioznawcze”, 3 (66), pp. 11-24.10.33077/uw.24511617.ms.2016.66.449Search in Google Scholar

PARISER E., (2011), Beware online “filter bubbles”, „TED”, [online: 10 September 2019], http://www.ted.com/talks/eli_pariser_beware_online_filter_bubblesSearch in Google Scholar

PĘDZIWIATR K., (2019), The new Polish migration policy – false start, open Democracy, [online: 1 September 2019], https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/the-new-polish-migration-policy-false-start/?fbclid=IwAR1nc-4PTgaBCl-ow66OPnNKjuqIBQbahH_SWL0rjaz3imKWDEIAu__dCHwSearch in Google Scholar

PIASECKI K.,(2018), Gość Radia Zet: Rafał Trzaskowski, [online; 3 September 2019], https://www.radiozet.pl/Radio/Programy/Gosc-Radia-ZET/Rafal-Trzaskowski-Jezeli-PKW-powie-ze-nie-wolno-czegos-robic-zastosuje-sieSearch in Google Scholar

PISAREK W. (ed.), (2006), Słownik terminologii medialnej, Kraków, Universitas.Search in Google Scholar

PRENSKY M., (2001), Digital Natives, Digital Immigrants, [online: 4 July 2019], https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdfSearch in Google Scholar

PYZIKOWSKA A., (2001), Teoria agenda-setting i jej zastosowanie, [in:] Dobek-Ostrowska B. (ed.), Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Search in Google Scholar

ROSEN CH. (2004/2005). The Age of Egocasting, “The New Atlantis”, vol.7, p.51-72, [online: 10 September 2019], https://www.thenewatlantis.com/publications/the-age-of-egocastingSearch in Google Scholar

Statista,(2019), Distribution of Facebook users worldwide as of October 2019, by age and gender, [online: 2 November 2019], https://www.statista.com/statistics/376128/facebook-global-user-age-distribution/Search in Google Scholar

Statista, (2019), Main sources of news content in Poland in 2016 and 2018, [online: 2 November 2019], https://www.statista.com/statistics/980473/poland-news-sources/Search in Google Scholar

SUCHAN M., (2019), Philip Zimbardo: Stworzenia społeczne mile widziane-wywiad, [online: 22 November 2019], https://fakty.interia.pl/wywiady/news-philip-zimbardo-stworzenia-spoleczne-mile-widziane,nId,3349089Search in Google Scholar

SZPUNAR M., (2018), Koncepcja bańki filtrującej a hipernarcyzm nowych mediów, „Zeszyty Prasoznawcze”, T.61, nr 2(234), pp. 191-200.10.4467/22996362PZ.18.013.9108Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD