1. bookVolume 40 (2013): Issue 3 (September 2013)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1897-1695
First Published
04 Jul 2007
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Holocene sediments of the Ustka Cliff (Northern Poland) in view of radiometric dating

Published Online: 19 Jun 2013
Volume & Issue: Volume 40 (2013) - Issue 3 (September 2013)
Page range: 187 - 194
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1897-1695
First Published
04 Jul 2007
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

[1] Adamiec G and Aitken MJ, 1998. Dose rate conversion factors update. Ancient TL 16: 37–50. Search in Google Scholar

[2] Aitken MJ and Xie J, 1983. Moisture correction for annual gamma dose. Ancient TL 8: 6–9. Search in Google Scholar

[3] Bluszcz A, 2000. Luminescence dating of quaternary sediments — theory, limitations, interpretation problems. Geochronometria 17: 104 (in Polish). Search in Google Scholar

[4] Borówka R, 2001. Historia rozwoju wydm na Mierzei Łebskiej (The development history of the dunes on Leba Barrier). In: Przemiany Środowiska geograficznego nizin nadmorskich południowego Bałtyku w vistulianie i holocenie, (ed. K. Rotnicki), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 81–84 (in Polish). Search in Google Scholar

[5] Fedorowicz S, 2006. Methodological aspects of luminescence dating of Central Europe’s neopleistocene deposits. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 157 (in Polish). Search in Google Scholar

[6] Florek E, Florek W and Orłowski A, 1996. Budowa geologiczna i ewolucja strefy brzegowej w okolicy Ustki (Geological structure and evolution of the coastal zone near Ustka). In: 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Słupsk-Ustka 18–21 września 1996. Przewodnik wycieczek, Słupsk: 47–52 (in Polish). Search in Google Scholar

[7] Florek W, Marsz A, Orłowski A, Tobolski K and Tomczak A, 1994. Stanowisko Ustka. Budowa Geologiczna i wiek osadów budujących odcinak klifowy Ustka-Rowy (Ustka research site. Geology and age of the deposits building cliff Ustka-Rowy). In: 2 konferencja Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku, Słupsk: 73–76 (in Polish). Search in Google Scholar

[8] Latałowa M, 1992. Man and Vegetation in the Pollen Diagrams from Wolin Island (NW Poland). Acta Paleobotanica 32(1): 123–249. Search in Google Scholar

[9] Marsz A and Tobolski K, 1993. Osady późnoglacjalne i holoceńskie w klifie między Ustką a ujściem potoku Orzechowskiego (Late Glacial and Holocene deposits in the cliff between Ustka and Potok Orzechowski mouth). In: Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku, (ed. W. Florek), Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk: 201–250 (in Polish). Search in Google Scholar

[10] Miotk-Szpiganowicz G, Uścinowicz S, Przezdziecki P and Jegliński W, 2009. Reconstruction of the paleo-landscapes of the southern Baltic. In:, MACHU (Managing Cultural Heritage Underwater), Final Report No 33., (eds. M. Manders, R. Oosting, W. Brouwers), Educom Publisher BV, Rotterdam: 80–84. Search in Google Scholar

[11] Olszak I, Florek W, Seul C and Mojewski M, 2008. Stratygrafia i litologia mineralnych osadów występujących w klifach środkowej części polskiego wybrzeża Bałtyku (Stratigraphy and lithology of minerogenic deposits in coastal cliffs, middle section of the Polish Baltic coast). Landform Analysis 7: 113–118 (in Polish). Search in Google Scholar

[12] Petelski K and Jurys L, 1989. Geneza północnej krawędzi Wysoczyzny Słupskiej między Wrzoścem a Główczycami (Genesis of the northern edge of the Slupsk Plateau between Wrzosiec and Glowczyce). Studia i materiały oceanologiczne 56: 251–255 (in Polish). Search in Google Scholar

[13] Poręba G and Fedorowicz S, 2005. Gamma spectrometry for OSL and TL dating of loess deposits at Dybawka and Tarnawce (SE Poland). Geochronometria 24: 27–32. Search in Google Scholar

[14] Ralska-Jasiewiczowa M and Latałowa M, 1996. Poland. In: Palaeoecological Events During the Last 15 000 Years: Regional Syntheses of Palaeoecological Studies of Lakes and Mires in Europe, (ed. B.E. Berglund, H.J.B. Birks, M. Ralska-Jasiewiczowa and H.E. Wright), John Wiley & Sons Ltd: 403–472. Search in Google Scholar

[15] Reimer PJ, Baillie MGL, Bard E, Bayliss A, Beck JW, Blackwell PG, Bronk Ramsey C, Buck CE, Burr G, Edwards RL, Friedrich M, Grootes PM, Guilderson TP, Hajdas I, Heaton TJ, Hogg AG, Hughen KA, Kraiser KF, Kromer B, McCormac FG, Manning S, Reimer RW, Richards DA, Southon, JR, Talamo S, Turney CSM, van der Plicht J and Weyhenmeyer CE, 2009. IntCal09 and Marine09 radiocarbon age calibration curves, 0-50,000 years cal BP. Radiocarbon 51: 1111–1150. 10.1017/S0033822200034202Search in Google Scholar

[16] Tobolski K, 2001. Wybrana problematyka fitogeograficzna, paleoekologiczna i paleopedologiczna Niziny Gardnieńskołebskiej (Selected phytogeographical, paleoecological and paleopedologiczna issues of Gardno-Leba Plain). In: Przemiany środowiska geograficznego nizin nadmorskich południowego Bałtyku w vistulianie i holocenie (Transformation of the geographical environment of coastal lowlands of the Southern Baltic in Vistulian and Holocene), (ed. K. Rotnicki), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 31–52 (in Polish). Search in Google Scholar

[17] Tomczak A, 1993. Datowanie metodą 14C wychodnie utworów organicznych na brzegu morskim między rowami a jeziorem Kopań (The 14C age of the organic deposit in outcrops at Baltic coast between Rowy and Kopan Lake). In: Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku. (ed. W. Florek), Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk: 187–199 (in Polish). Search in Google Scholar

[18] Wintle AG and Prószyńska H, 1983. TL dating of loess in Germany and Poland. PACT 9: 547–554. Search in Google Scholar

[19] Google Corp., Maps, http://maps.google.com Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo