1. bookVolume 32 (2013): Issue 3 (September 2013)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
First Published
01 Jun 1974
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Effect of the North Atlantic Oscillation on Ice Phenomena on Selected Lakes in Poland Over the Years 1961–2010

Published Online: 12 Oct 2013
Volume & Issue: Volume 32 (2013) - Issue 3 (September 2013)
Page range: 119 - 128
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
First Published
01 Jun 1974
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Bednorz E., 2009. Wpływ sytuacji barycznych na występowaniepokrywy śnieżnej na obszarach nizinnych środkowej Europy. Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań, ser. Geografia 82.Search in Google Scholar

Blenckner T., Järvinen M. & Weyhenmeyer G.A., 2004. Atmospheric circulation and its impact on ice phenology in Scandinavia (Conference Paper). Boreal Environment Research 9(5): 371-380.Search in Google Scholar

Bryś K., Bryś T., 2002. Wpływ Oscylacji Północnoatlantckiej na zmienność warunków wilgotnościowych, radiacyjnych, dynamicznych i ewaporacyjnych we Wrocławiu- Swojcu w latach 1946-2000. In: A. Marsz, A. Styczyńska (eds.), Oscylacja Północnego Atlantyku i jej rola wkształtowaniu zmienności warunków klimatycznych i hydrologicznychPolski. Akademia Morska w Gdyni, Gdynia: 147-160.Search in Google Scholar

Choiński A., 2006. Katalog jezior Polski. Wyd. Nauk. UAM, Poznań.Search in Google Scholar

Choiński A., 2007. Limnologia fizyczna Polski. Wyd. Nauk. UAM, Poznań.Search in Google Scholar

Choiński A., Gałka M., Ławniczak A.E., 2006. Przykłady zróżnicowania grubości pokryw lodowych wybranych jezior. Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnią, GeografiaFizyczna 57: 15-20.Search in Google Scholar

Choiński A., Kolendowicz L., Pociask-Karteczka J., 2009. Zjawiska lodowe na Morskim Oku jako wskaźnik zmian klimatu w Tatrach. In: A.T. Jankowski, D. Absalon, R. Macowski, M. Ruman (eds.), Przeobrażenia stosunkówwodnych w warunkach zmieniającego się środowiska. Wyd. Wydziału Nauk o Ziemi UŚ: 71-77.Search in Google Scholar

Choiński A., Ptak M., 2012. Variation in the ice cover thickness on Lake Samołęskie as a result of underground water supply. Limnological Review 3: 133-138.10.2478/v10194-012-0053-5Search in Google Scholar

Clifton W.J., 1875. Ice phenomena in the lake district. Nature. 11(277): 309-310.10.1038/011309a0Search in Google Scholar

Falarz M., 2007. Snow cover variability in Poland in relation to the macro- and mesoscale atmospheric circulation in the twentieth century. International Journal of Climatology. 27: 2069-2081.10.1002/joc.1505Search in Google Scholar

Girjatowicz J.P., 2003. The influence of North Atlantic Oscillation on ice conditions in coastal lakes of the Southern Baltic Sea. Annales de Limnologie 39(01): 71-80.10.1051/limn/2003007Search in Google Scholar

Górniak A., Pękala M., 2001. Zjawiska lodowe jezior północno-wschodniej Polski (Ice phenomena on lasek In North-Estern Poland). Przegląd Geofizyczny 56(1-2): 91-111.Search in Google Scholar

Grześ M., 1974. Badania nad termiką i zlodzeniem jeziora Gopło. Dokumentacja Geograficzna 3: 57.Search in Google Scholar

Hurrell J.W., 1995. Decadal trends in the North Atlantic Oscillation: regional temperatures and precipitation. Science, 269: 676-679.10.1126/science.269.5224.67617758812Search in Google Scholar

IMiGW, 1961-1983. Hydrological Yearbooks, Warszawa.Search in Google Scholar

Kożuchowski K., Degirmendžić J., 2002. Wskaźniki cyrkulacji a temperatura powietrza w Polsce. In: A. Marsz, A. Styszyńska (eds.), Oscylacja Północnego Atlantyku i jejrola w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych ihydrologicznych Polski. Akademia Morska w Gdyni: 111-128.Search in Google Scholar

Livingstone D.M., 1997. Break-up dates of alpine lakes as proxy data for local and regional mean surface air temperatures. Climatic Change 37: 407-439.10.1023/A:1005371925924Search in Google Scholar

Livingstone D.M., 1999. Ice break-up on southern Lake Baikal and its relationship to local and regional air temperatures in Siberia and to the North Atlantic Oscillation. Limnologyand Oceanography 44(6): 1486-1497.10.4319/lo.1999.44.6.1486Search in Google Scholar

Livingstone D.m., Dokulil M.T., 2001. Eighty years of spatially coherent Austrian lake surface water temperatures and their relationship to regional air temperature and the North Atlantic Oscillation. Limnology and Oceanography 46: 1220-1227.10.4319/lo.2001.46.5.1220Search in Google Scholar

Magnuson J.J., Robertson D.M., Benson B.J., Wynne R.H., L Aprilingstone D.M., Arai T., Assel R.A., Barry R.G., Card V., Kuusisto E., Granin N.G., Prowse T.D., Steward K.M., Vuglinski V.S., 2000. Historical trends inlake and river ice cover in the Northern Hemisphere. Science 289(5485): 1743-1746.10.1126/science.289.5485.174310976066Search in Google Scholar

Marsz A., 2001. Stan termiczny Północnego Atlantyku a reżimtermiczny zim na polskim wybrzeżu Bałtyku (problemdługoterminowej prognozy termiki zim). Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, 107 pp.Search in Google Scholar

Marsz A., Styszyńska A., 2001. Oscylacja Północnego Atlantyku a temperatura powietrza nad Polską. Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Gdynia.Search in Google Scholar

Marsz A., Żmudzka E., 1999. Oscylacja Północnego Atlantyku a długość okresu wegetacyjnego w Polsce. PrzeglądGeofizyczny 44(4): 199-210.Search in Google Scholar

Marszelewski W., Skowron R., 2006. Ice cover as an indicator of winter air temperature changes: case study of the polish Lowland lakes. Hydrological Science Journal 51(920): 236-349.10.1623/hysj.51.2.336Search in Google Scholar

Niedźwiedź T., 2002. Relacje między NAO a wskaźnikami cyrkulacji nad Polską. In: A. Marsz, A. Styszyńska (eds.), Oscylacja Północnego Atlantyku i jej rola w kształtowaniuzmienności warunków klimatycznych i hydrologicznychPolski. Akademia Morska w Gdyni: 87-97.Search in Google Scholar

Pasławski Z., 1982. Zlodzenie jezior w Polsce. Przegląd Geograficzny 27(1-2): 79-92.Search in Google Scholar

Przybylak R., Wójcik G., Marciniak K., 2003. Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej i Arktycznej na warunki termiczne chłodnej pory roku w Polsce w XVI-XX wiekach. Przegląd Geofizyczny 48: 61-74.Search in Google Scholar

Radziejewski M., Kundzewicz Z.W., 2002. Hydrospect - program do wykrywania zmian w danych hydrologicznych. In: Z.W. Kundzewicz, M. Radziejewski (eds.), Detekcjazmian klimatu i procesów hydrologicznych. Wyd. Sorus, Poznań.Search in Google Scholar

Skowron R., 2003. Ice sheet in the lasek of the Polish Lowland. Distribution, differences and trends. LimnologicalReview 3: 205-212.Search in Google Scholar

Skowron R., 2011. Zróżnicowanie i zmienność wybranych elementówreżimu termicznego wody w jeziorach na Niżu Polskim. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.Search in Google Scholar

Styszyńska A., 2001. Oscylacja Północnego Atlantyku a opady na obszarze Polski. Prace i Studia Geograficzne 29: 232-241.Search in Google Scholar

Wibig J., 2001. Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na rozkładprzestrzenny anomalii temperatury i opadów w Europie. Wyd. Uniw. Łódz., 208 pp.Search in Google Scholar

Yoo J., D’odorico P., 2002. Trends and fluctuations in the dates of ice break-up of lakes and rivers in Northern Europe: The effect of the North Atlantic Oscillation. Journalof Hydrology 268(1-4): 100-112. 10.1016/S0022-1694(02)00161-0Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo