1. bookVolume 11 (2021): Issue 1 (December 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-9391
First Published
15 Dec 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Book Review: Rafał Prostak, Ogród murem oddzielony od pustyni. Relacje Kościół-państwo, wolność sumienia i tolerancja religijna w myśli pierwszych baptystów, Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Warszawa

Published Online: 12 Sep 2022
Volume & Issue: Volume 11 (2021) - Issue 1 (December 2021)
Page range: 189 - 190
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-9391
First Published
15 Dec 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo