1. bookVolume 77 (2021): Issue 4 (December 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2084-0535
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

An Analysis of a Case of Decompression Sickness in a Diver

Published Online: 01 Feb 2023
Volume & Issue: Volume 77 (2021) - Issue 4 (December 2021)
Page range: 85 - 88
Received: 13 Mar 2019
Accepted: 14 Feb 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2084-0535
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

1. Kidd D.J., Elliott D.H.: „Clinical manifestations and treatment of decompression sickness divers, w: „The physiology and medicine of diving”, Bailliere Tindall and Cassell, London 1969. Search in Google Scholar

2. Łokucijewski B.: „wypadki dekompresyjne – zator gazowy, choroba ciśnieniowa” w: „Podstawy terapii hiperbarycznej” pod red. T. Doboszyńskiego i T. Orłowskiego. WAM Wewn. 89/77, Gdynia 1977 Search in Google Scholar

3. Shilling C.W., Werta M.F., Schandelmeier N.R.: „Decompression sickness”, w: „The Underwater Handbook”, Plenum Press, New York and London 1976.10.1007/978-1-4684-2154-5_7 Search in Google Scholar

4. Gwoździewicz J., Łaba L.: „Biul. Inst. Med. Morsk. 1963, 14:175. Search in Google Scholar

5. Gwoździewicz J.: „Biul. Inst. Med. Morsk.1965, 16:171. Search in Google Scholar

6. Łokucijewski B.: “Choroba ciśnieniowa” w: “Zarys fizjopatologii nurkowania” pod red. A.Dolatkowskiego i K.Ulewicza, PZWL, Warszawa 1973. Search in Google Scholar

7. Łokucijewski B., Teresiński S.:Lek. Wojsk. 1973, 3:249. Search in Google Scholar

8. Doboszyński T., łokucijewski B.: „Model dekompresji oraz zasady rekompresji leczniczej dla nurkowań saturowanych przy użyciu powietrza”, Gdynia 1982 (praca nie publikowana). Search in Google Scholar

9. “Tabele dekompresji I rekompresji nurków”, Mar. Woj. 860/81, Gdynia 1982. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD